МК Фондови

Какво е чувството на раководителите во преработувачката индустрија ? Во редовната анкета на државниот завод за статистика, раководителите во преработувачката индустрија ја оценуваат економската состојба на деловните субјекти во јули 2012 година како поповолна во однос на претходниот месец, a како понеповолна во однос на јули 2011 година. Оценката за обезбеденоста на производството со порачки е понеповолна во однос на претходниот месец. Обемот на производството во јули 2012 година е поповолен во однос на претходниот месец, очекувањата за обемот на производството во наредните три месеци се поповолни, како и очекувањата за бројот на вработените. Во јули 2012 година, залихите на суровини и репроматеријали, како и тековните набавки на суровини и репроматеријали се под и околу нормалата. Залихите на готовите производи во јули 2012 година се намалени во споредба со претходниот месец. Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во јули 2012 година изнесува 60.8% од нормалното искористување. ...
сите 7 | | | веќе видена

Ја пренесуваме интегрално изјавата на гувернерот на НБРМ Димитар Богов: „Изјавувам дека тоа се несериозни шпекулации пласирани од некои коишто не им мислат добро ниту на граѓаните на Република Македонија ниту на државата. Очигледно, некој сака да удри таму каде што сме најсилни, во макроекономската стабилност и стабилноста на банкарскиот систем. НБРМ u останува доследна на политиката на стабилен курс на денарот кон еврото и одржувањето ниска инфлација на нивото на инфлацијата во евро-зоната. Девизните резерви се на историски највисокото ниво од 2,1 милијарда евра, НБРМ во последните два месеца исклучиво го откупува вишокот девизи на девизниот пазар, а денарското штедење на граѓаните продолжува да расте и на крајот на јули достигна 48 отсто од вкупното штедење на граѓаните. Верувам дека граѓаните повторно ќе покажат трезвеност и рационалност како што покажаа многупати досега и ќе ги игнорираат шпекулациите пласирани од оние коишто сакаат да ловат во матно.“
сите 5 | | | веќе видена

Од компанијата Витаминка АД Прилеп известија за ценовно чувствителна информација. Членот на Управниот одбор и генерален директор на Витаминка А.Д. Прилеп, Сашо Наумоски, на ден 16.08.2012 rод. се стекна со 1.947 обични акции, со што сега поседува 5.390 обични акции, односно 6,97% од вкупкиот број на издадени акции на Витаминка А.Д. Прилеп.
сите 2 | | | веќе видена

Поттикнување на локалниот економски развој, трансфер на технологии и вештини на работната сила, зголемување на конкурентноста на локалните компании и зголемен извоз од државата, се дел од ефектите што се очекуваат од новата технолошко-индустриска развојна зона „Кичево“, чија изградба почна вчера во месноста Србјани - Кичево и околината ќе видат голема полза од оваа зона во која ќе најдат вработувања голем број луѓе. Таа ќе биде и одлична поддршка на факултетите во Кичево, од каде што ќе се регрутираат идните кадри во капацитетите што ќе работат во ТИРЗ „Кичево“ - изјави премиерот Никола Груевски. Вицепремиерот Владимир Пешевски истакна дека очекува ефекти од изградбата на зоната во Кичево како од оние во Бунарџик. - Досега се инвестирани над 300 милиони евра во изградба на зоните во кои се креирани над неколку илјади нови вработувања, а целта е рамномерен развој во државата. Во услови кога владее економска криза во Европа и каде што ние преземаме голем број чекори и мерки за подобрување на животниот ...
сите 2 | | | веќе видена

Русија вчера и официјално стана 156-та држава-членка на Светската трговска организација (СТО), по 18 години преговори Москва тврди дека членството во СТО ќе ги намали цените и на увезените и на домашните производи, додека Светската банка проценува дека тоа во првите три години ќе ја зајакне руската економија за 3,3 отсто од бруто-домашниот производ (БДП), кој изнесува околу 1.900 милијарди долари. Долгорочните ефекти би биле уште поголеми и би достигнале 11 отсто од БДП. Критичарите, пак, велат оти членството во СТО е катастрофално за рускиот суверенитет и дека може да уништи цели економски сектори, јави РИА Новости. Русија има деветта најголема економија во светот и е држава со најголема економија што досега била надвор од СТО. Наспроти членството во СТО, правилата на светската организација сѐ уште нема да важат за трговските врски на Русија со САД, кои се регулирани со билатерален договор. САД и натаму го применуваат таканаречениот амандман „Џексон, Ваник“ од 1974 година, со кој се предвидуваат ...
| | веќе видена

На вчерашната аукција беа емитирани шестмесечни и тримесечни државни записи со каматна стапка од 4 проценти. Шестмесечните државни записи беа со девизна клаузула и побарувачката и реализацијата беше 356.280.000 денари, додека тримесечните државни записи беа без девизна клаузула, а побарувачката и реализацијата беа на ниво од 1.356.500.000 денари. Вкупниот износ кој министерството за финансии го доби со емисијата на нови државни записи на аукцијата одржана вчера е 1.712.780.000 денари (27,85 милиони евра), а денес на 22.08.2012 достасани за исплата се вкупно 1.941.780.000 денари (31,57 милиони евра) и тоа конкретно за државните записи DZ2012/20-98 износ од 1.125.780.000 денари и за DZ2012/02-196dk 816.000.000 денари. Нето ефектот е намалување на обрските на државата по основ за државните записи за износ од 229.000.000 денари (3,72 милиони евра).
сите 2 | | | веќе видена

Капитал Банка ќе издаде акции по пат на јавна понуда во вредност од 2 милиони евра Капитал Банка ќе издаде акции по пат на јавна понуда во вредност од 2 милиони евра Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на 59-тата седница на Капитал Банка АД Скопје и даде одобрение да ја издаде четвртата емисија на долгорочни хартии од вредност по пат на јавна понуда. Станува збор за 4.000 обични акции, со вкупна продажна вредност од 123.324.000 денари (2 милиони евра). Четвртата емисија на акции, Капитал банка АД Скопје ја врши заради зголемување на капиталот на банката и обезбедување на оптимална адекватност на капиталот во наредниот период. Јавната емисија ќе се смета за успешна, доколку се запишат и уплатат најмалку 60% од понудените акции од четвртата емисија, односно 2400 обични акции. Најверојатно како купувач ќе се јави постојниот акционер, меѓутоа трошоците за јавна понуда се многу помали, од трошоците за приватна понуда, така да ќе се искористи предноста од пониските трошоци за да се ...
сите 3 | | | веќе видена

Евита Иванова ја доби согласност за вториот извршен директор на Македонска Берза Евита Иванова ја доби согласност за вториот извршен директор на Македонска Берза По заминувањето на Елена Јакимовска Петровска од местото на втор извршен директор на Македонската Берза, сега се пополнува местото со кадар од Македонската Берза. Со добиената согласност од Комисијата за хартии од вредност на седницата што се одржала на 15 август, 2012 година, Евита Иванова ќе може да биде именувана за Извршен директор на Македонската берза АД Скопје. Согласно Одлуката на Одборот на директори на Македонската берза АД Скопје, мандатот на Евита Иванова трае до 23 декември 2012 година.
сите 4 | | | веќе видена

Индексот на прометот во индустријата во јуни 2012 година, во однос на јуни 2011 година, изнесува 77.3. Индексот на прометот во индустријата остварен на домашниот пазар во јуни 2012, во однос на јуни 2011 година, бележи опаѓање од 34.4%, а индексот на прометот остварен на странските пазари бележи опаѓање од 13.6%. Гледано по сектори, прометот во индустријата во секторот Рударство и вадење на камен во јуни 2012 година, во однос на јуни 2011 година, бележи пораст од 2.3%, а во секторот Преработувачка индустрија бележи опаѓање од 24.0%. Според главните индустриски групи, прометот во јуни 2012 година, во однос на јуни 2011 година, бележи опаѓање кај Енергија за 96.5%, Интермедијарни производи, освен енергија за 5.8%, Капитални производи за 8.2% и Tрајни производи за широка потрошувачка за 20.8%, додека пораст бележи кај Нетрајни производи за широка потрошувачка за 4.0%. Индексот на прометот во индустријата во јуни 2012 година, во однос на мај 2012 година, изнесува 90.3, додека во периодот јануари-јуни ...
сите 11 | | | веќе видена

Денес Народната банка ја спроведе редовна аукција за продажба на благајнички записи, со утврдена максимална каматна стапка од 3,75%. На аукцијата беа понудени благајнички записи во износ од 27.316 милиони денари, што е на ниво на достасаниот износ. Банките вложија 26,762 милиони денари во благајнички записи, односно 554 милиони денари помалку од достасаниот износ. Постигнатата пондерирана каматна стапка на аукцијата изнесува 3,73%. Следната аукција на благајничките записи ќе се одржи на 12 септември 2012 година. На 09.05.2012 НБРМ исплати 32.810.000.000 денари (533,49 милиони евра) за достасани благајнични записи, а додека на денешната аукција купени се благајнички записи во износ од 26.762.000.000 денари (435,15 милиони евра) со рок на достасување на 12.09.2012. Тоа значи дека во периодов износот на средства кои банките го имаат вложено во благајнички записи се намалил за 6.048.000.000 денари или 98,34 милиони евра.
сите 4 | | | веќе видена

Од компанијата ги објавија финансиските резултати за првата половина од 2012. Оперативната добивка е 2,77 милиони денари што претставува пад од 80% во споредба со оперативна добивка од првата половина на 2011 која изнесувала 14,09 милиони денари. Според објаснувањето од менаџментот тоа се должи на неколку фактори. Вкупниот остварен приход од 135,317 мил. ден е намалување од 18% во однос на истиот период од 2011 што во најголема мера е резултат на намалување на производството, а со тоа и реализацијата на готовите производи на РЖ Институт ад Скопје. Најголемо влијание на намаленото производство имаат следниве настани кои се случија во овој период 1.Запирање на испораката на природен гас од страна на испорачателот на гас , во месец Јануари 2012, предизвика директен застој во работењето на РЖ Институт од десетина дена. 2.Запирањето на испораката на гас предизвика застој во работата на АД Макстил Скопје скоро цел месец Јануари 2012г. АД Макстил е најголем купувач на РЖ Институт на огноотпорни ...
| | веќе видена

Макпетрол АД Скопје ги објави финансиските извештаи за првата половина од 2012 година. Макпетрол искажа нето загуба по оданочување во износ од 123,09 милиони денари (2 милиони евра) на ниво на Друштвото и нето консолидирана загуба по оданочување на ниво на групата во износ од 120,78 милиони денари. Како што велат во образложениоето од менаџментот , искажаната загуба е резултат на намалувањето на оперативните приходи за 4 индексни поени во однос на истиот период од претходната година. Истовремено, оперативните расходи се недоволно намалени, односно се намалени само за 3 индексни поени. Понатаму, приходите од финансирање се зголемени за 15,1 индексни поени, додека расходите од финансирањето се зголемени дури за 73,6 индексни поени во однос на истиот период од претходната година. Намалувањето на приходите е резултат, пред сé, на падот на прометот на нафтените деривати за 7 индексни поени и падот на прометот на природниот гас и тоа за 46 индексни поени во однос на истиот период од претходната година. ...
сите 2 | | | веќе видена

Аукција на министерството за финансии за државни записи и обврзници Министерството овојпат се задолжи за 7.852.280.000 денари (127,68 милиони евра), со издавање на три вида на државни записи и два вида на државни обврзници, што е помалку од она што го должеше по претходно издадени записи кои достасуваа на 08.08.2012 во вкупен износ од 8.751.650.000 денари (142,3 милиони евра). Детален приказ на одржаните аукции на сликата подолу ( за поголема слика , десен клик на самата слика, па потоа View Image)
| | веќе видена

Како што објавија до заводот за статистика во јуни 2012 се издадени 249 одобренија за градење што е за 9.2% повеќе во однос на истиот месец од претходната година. Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 8.916.606.000 денари (144,98 милиони евра) што е за 291.1% повеќе во однос на истиот месец од претходната година. Од вкупниот број на издадени одобренија за градење, 179 (71.9%) се наменети за објекти од високоградба, 27 (10.8%) за објекти од нискоградба и 43 (17.3%) за објекти за реконструкција.Од вкупно 249 објекти, на 169 (67.9%) како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 80 објекти (32.1%) инвеститори се деловни субјекти. Во извештајниот период е предвидена изградба на 629 станови, со вкупна корисна површина од 47 452 м2.
сите 3 | | | веќе видена

Македонската винарска визба „Тиквеш“ е на листата на 100-те глобално најперспективни брендови, која е формирана и публикувана од страна на списанието за пазарни и медија истражувања M&M Global. Покрај „Тиквеш“ на оваа престижна листа се наоѓаат уште само два бренда од поширокиот регион и 10 од цела Европа. Селекцијата е направена од илјадници брендови во сите индустрии од целиот свет што имаат амбиција да ги надминат границите на својот и на регионалниот пазар и да го освојат светот. Листата не е резултат на пријавување и конкурирање од страна на компаниите, туку е производ на истражувања на бренд експерти од целиот свет. Квалитативните истражувања се водени според четири основни критериуми – неочекуваноста на појавата на брендот во светски рамки (момент на изненадување), локалната автентичност, одекот на социјалните мрежи и глобалниот отпечаток, а ги зема во предвид иновацијата, посакуваноста и оригиналноста на брендовите. Во краткиот текст посветен на „Тиквеш“ во специјалното издание на M&M Global се ...
сите 5 | | | веќе видена

Меѓународната бонитетна агенција „Фич“ денеска го намали кредитниот рејтинг на шест словенечи банки, меѓу кои е и наголемата финансиска институција во земјата, „Нова Љубљанска Банка“ (НЛБ). Со одлуката на „Фич“, кредитниот рејтинг на НЛБ, во која 55,6 отсто од акциите се во сопственост на државата Словенија, е намален од ниво БББ на БББ-, со „негативна“ перспектива. НЛБ беше докапитализирана во текот на минатиот месец, по што словенечката Влада најавуви нејзина приватизација кон крајот на оваа или почетокот на идната година. Во текот на 2011 година банката забележа загуба од 239 милиони евра, откако и во 2010 имаше негативно салдо од 202 милиони евра. Рејтинзите на останатите пет словенечки банки исто така беа намелни со „негативна“ перспектива. Намалувањето на рејтинзите на шесте словенечи банки доаѓа само еден ден откако вчера „Фич“ го намали и рејтингот на Словенија од ниво А на А-, а како причина за тоа ја наведе лошата состојба во финансискиот сектор на земјата. - Намалувањето на рејтингот го ...
сите 4 | | | веќе видена

„Македонски телеком“ и „Те-мобајл“ имаат водечка позиција во фиксниот и мобилниот сегмент наспроти силното пазарно опкружување, покажуваат консолидираните финансиски резултати за првите шест месеци од 2012 година, соопштија во телекомот. Компанијата има нето-добивка за првото полугодие од 2012 година во висина од околу 29 милиони евра. - Во првите шест месеци од годината се забележува значителен пораст во Интернет и ИПТВ-сегментот, како резултат на стратегиската определба за пристап на граѓаните во Македонија до иновативните технолошки решенија и услуги, креирани во согласност со потребите и можностите на корисниците. „Македонски телеком“ стои на лидерското место со 74 отсто удел на пазарот во сегментот на фиксна телефонија и во делот на широкопојасниот Интернет со удел од 56 отсто, во согласност со интерните податоци. Бројот на интернет-корисници во првата половина од 2012 година е зголемен за 5,8 отсто - велат во компанијата. Оттаму информираат дека во првата половина од 2012 година приходите ...
сите 2 | | | веќе видена

Како што објавија од заводот за статистика во периодот јануари-јуни 2012 година, вкупната вредност на извршените градежни работи во странство изнесува 152.463.000 денари што е за 85.2% помалку во споредба со истиот период од претходната година. Во наведениот период, градежната оператива од Република Македонија во странство договорила градежни работи во вкупна вредност од 275.463.000 денари што е за 83.6% помалку во споредба со истиот период од претходната година. Во истиот период е забележан зголемен обем на извршените градежни работи во Холандија и Германија, додека на другите пазари е регистриран намален обем. Како нов пазар се јавува Италија. Вредносните податоци за периодот јануари - јуни 2012/2011 година се дадени врз база на паритет 1 САД долар = 47,5346 денари.
сите 7 | | | веќе видена

Од Стопанска Банка АД Скопје известија за поведена судска постапка каде банката се јавува како тужена страна во судска постапка бр. 650799/2012 од 14.03.2012 во Судот во Њу Јорк, Соединетите Американски Држави. Вредност на судската постапка (спор) е 20.366.920.000,00 денари (331 милиони евра) , што претставува над 100,00 % од вредноста на капиталот на друштвото. Назив на спротивната странkа во судскиот спор Capital Coпservator Saviпgs & Lоаn Limited, New Zelaпd (сега под назив Guardian Fiduciary Trust Limited) . Тужбеното барање од страна на Capital Conservator Savings & Loan Limited, New Zeland е поднесено поради тоа што Стопанска банка АД - Скопје, врз основа на основани соменевања за поврзаност со перење пари за кои подоцна Управа за спречување перење пари и финансирање на тероризам иницираше кривична постапка која заврши со правосилна пресуда за кривично дело, го прекина деловниот однос со тужителот. Стопанска банка АД-Скопје ...
| | веќе видена

next