Вести од daily.mk кои што ги споменуваат имињата на населените места. Кликнете на населеното место за да ги видите. Доколку имате било какви забелешки и/или барања слободно можете да не контактирате .