Маркетинг на daily.mk

Daily.mk Ви нуди стандардни димензии и банери за прикажување (наведени подолу) како и custom дизајнирани банери со специфични димензии и формат (контактирајте не за повеќе информации). Во рамките на закупот се вклучени:

 • • Сервирање од свој CDN сервер (со SLA за 100% uptime)
 • • Избор за GEO таргетирање (пример прикажување само на територијата на Македонија / или Скопје)
 • • Избор за капинг на посетители (максимален број на импресии кои ќе се прикажат индивидуално на едно лице во одреден временски интервал)
 • • Нотификации по е-маил за промена на состојбите како и тековниот статус на закупот
 • • Мерење на кликови и импресии за HTML5 банери
 • • Таргетирање и сегментирање по уреди (Android, Iphone и сл)
 • Демографија и интереси на корисници
 • Опции:
  • деск.А
  • деск.B
  • деск.C
  • деск.D
  • деск.jumbo
  • деск.takeover
  • деск.branding
  • моб.sticky
  • моб.grand
  • моб.takeover
  • статистики
  • контакт

  деск.А
  димензија728x90
  цена200,00 ден. за 1К импресии
  * Сите креативи се поддржани. Истиот банер може да се искористи за моб.sticky .
  деск.B
  димензија300x250
  цена150,00 ден. за 1К импресии
  * Expandable 600x250 - на клик x1.5 од основната цена, автоматски по одреден интервал x2.5 од основната цена
  деск.C
  димензија300x500
  цена300,00 ден. за 1К импресии
  * Expandable 600x500 - на клик x1.5 од основната цена, автоматски по одреден интервал x2.5 од основната цена
  деск.D
  димензија300x600
  цена360,00 ден. за 1К импресии
  * Expandable 600x600 - на клик x1.5 од основната цена, автоматски по одреден интервал x2.5 од основната цена
  деск.jumbo
  димензија1080x90
  цена272,00 ден. за 1К импресии
  * Сите креативи се поддржани.
  деск.takeover
  димензија1280x800
  цена1.200,00 ден. за 1К импресии
  * Задолжителен капинг 1 на минимум 24 часа
  деск.branding
  димензија470x1000
  цена450,00 ден. за 1К импресии
  * Десктоп Брендинг
  моб.sticky
  димензија640x80
  цена200,00 ден. за 1К импресии
  * Препорачан формат (JPG, PNG или анимиран GIF). За HTML5 зависи од големината на креативата и респонсивниот дизајн.
  моб.grand
  димензија320x120
  цена480,00 ден. за 1К импресии
  * Препорачан формат (JPG, PNG или анимиран GIF). Димензија или 320x120 или 640x240. За HTML5 зависи од големината на креативата и респонсивниот дизајн.
  моб.takeover
  димензија720x1280
  цена900,00 ден. за 1К импресии
  * Задолжителен капинг 1 на минимум 24 часа.
  контактирајте не за повеќе информации
  за нарачки над 100K импресии како и за авансно плаќање следува дополнителен попуст. За закуп на remnant (не екслузивни импресии) мин 1 месец.