Број на прочитани вести по категории за последните 30 дена

Демографија и интереси на корисници на daily.mk

Последни статистики за корисниците на daily.mk според демографската анализа од Google Analytics за околу 80% од корисниците за последните 31 дена.


Старосна група(според Google Analytics)

Старосна групаПроценти
25г до 34г36.31%
35г до 44г28.15%
45г до 54г14.99%
55г до 64г7.86%
18г до 24г7.63%
65+5.06%


Пол(според Google Analytics)

ПолПроценти
Машки51.72%
Женски48.28%


Афинитети(според Google Analytics)

АфинитетиПроценти
Lifestyles & Hobbies19.19%
Media & Entertainment17.45%
Food & Dining10.57%
Купувачи9.09%
News & Politics6.08%
Спорт и Фитнес5.49%
Technology4.08%
Beauty & Wellness3.44%
Патувања3.39%
Дом и градина3.07%
Vehicles & Transportation2.38%
Banking & Finance1.15%


Пазар(според Google Analytics)

ПазарПроценти
Автомото18.22%
Патувања12.68%
Образование3.07%
Бизнис услуги3.03%
Дом и градина2.79%
Потрошувачка техника2.15%
Недвижнини2.01%
Вработување1.98%
Компјутери и периферни уреди1.81%
Облека и аксесоари1.73%
Подароци и прослави1.55%
Финансиски услуги1.49%
Софтвер0.92%
Дејтинг услуги0.86%
Убавина (Услуги и производи)0.59%


Останати интереси(според Google Analytics)

Останати интересиПроценти
Уметност и забава17.72%
Вести7.71%
Спорт6.17%
Shopping4.45%
Интернет и телекомуникации3.59%
Референци3.03%
Храна и пијалаци2.48%
Вработување и образование1.95%
Патувања1.64%
Наука1.46%
Автомото1.44%
Онлајн заедници1.21%
Игри0.77%
Компјутери и електроника0.66%
Law & Government0.57%


Градови во Македонија(според Google Analytics)

Градови во МакедонијаПроценти
Останато98.38%
Скопје0.70%
Битола0.49%
Штип0.29%
Гевгелија0.12%
Делчево0.02%
Сите градови(според Google Analytics)

Сите градовиПроценти
Останато95.50%
Парис0.73%
Скопје0.68%
Битола0.47%
New York0.30%
Штип0.28%
Boise0.11%
Гевгелија0.11%
Виена0.07%
Hemet0.05%
San Leandro0.05%
Sofia0.05%
Belgrade0.05%
Љубљана0.04%
Лондон0.04%