Број на прочитани вести по категории за последните 30 дена

Демографија и интереси на корисници на daily.mk

Последни статистики за корисниците на daily.mk според демографската анализа од Google Analytics за околу 80% од корисниците за последните 31 дена.


Старосна група(според Google Analytics)

Старосна групаПроценти
25г до 34г23.67%
35г до 44г20.51%
55г до 64г18.11%
45г до 54г16.24%
18г до 24г11.78%
65+9.70%


Пол(според Google Analytics)

ПолПроценти
Машки52.96%
Женски47.04%


Афинитети(според Google Analytics)

АфинитетиПроценти
Lifestyles & Hobbies21.07%
Media & Entertainment14.78%
Food & Dining13.77%
Купувачи11.64%
Спорт и Фитнес5.51%
Дом и градина4.30%
News & Politics4.18%
Beauty & Wellness4.17%
Technology4.11%
Патувања3.24%
Vehicles & Transportation2.91%
Banking & Finance1.16%


Пазар(според Google Analytics)

ПазарПроценти
Автомото30.36%
Патувања5.15%
Дом и градина3.39%
Недвижнини2.87%
Компјутери и периферни уреди2.25%
Образование2.24%
Бизнис услуги1.87%
Потрошувачка техника1.80%
Облека и аксесоари1.73%
Финансиски услуги1.62%
Вработување1.25%
Софтвер1.09%
Подароци и прослави0.89%
Дејтинг услуги0.66%
Beauty & Personal Care0.58%


Останати интереси(според Google Analytics)

Останати интересиПроценти
Уметност и забава12.34%
Спорт7.18%
Вести7.02%
Shopping6.29%
Храна и пијалаци3.97%
Интернет и телекомуникации3.58%
[Life Events] Job Change2.64%
[Life Events] Moving2.21%
Референци2.16%
Автомото1.44%
Игри1.39%
Вработување и образование1.18%
Travel & Transportation1.16%
Наука0.97%
Онлајн заедници0.93%


Градови во Македонија(според Google Analytics)

Градови во МакедонијаПроценти
Останато81.27%
Битола4.84%
Municipality of Kumanovo2.83%
Штип2.44%
Municipality of Veles1.75%
Municipality of Kocani1.72%
Municipality of Tetovo1.55%
Гевгелија1.17%
Municipality of Gostivar1.13%
Municipality of Struga0.67%
Municipality of Kriva Palanka0.32%
Делчево0.29%
Municipality of Debar0.01%
Municipality of Gradsko0.01%
Сите градови(според Google Analytics)

Сите градовиПроценти
Останато68.90%
Парис4.37%
Битола4.02%
Municipality of Kumanovo2.35%
Штип2.02%
Municipality of Veles1.45%
Municipality of Kocani1.43%
Municipality of Tetovo1.29%
Гевгелија0.97%
Municipality of Gostivar0.94%
Municipality of Struga0.56%
Виена0.44%
Belgrade0.41%
Sofia0.38%
Љубљана0.29%