МК Фондови

Состанокот на министрите за финансии на земјите од евро зоната кој ќе се одржи следната недела ќе биде од клучно значење за закрепнувањето на Грција, истакнала директорката на Меѓународниот монетарен фонд, Кристин Лагард. Таа порачала дека во фокусот на Еврогрупата е загрозените земји членки на ЕУ да ги вратат на “оддржлив пат“ што е можно побрзо. Жан Клод Јункер, претседател на евро групата, изразил надеж дека состанокот на министрите за финансии од евро зоната ќе отворат пат за пуштање на траншата од 31 милијарди евра за Грција, кои на земјата и’ се очајно потребни за да може да го избегне банкротот.
сите 13 | | | веќе видена

Од 15.11.2012 година на Македонска берза АД Скопје на редовниот пазар-пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување ќе може да се тргува со акциите на друштвото Оилко КДА Скопје (командитно друштво со акции). ОИЛКО има 250.923 издадени акции со номинална вредност од 6.000 МКД. Како интересен факт, ОИЛКО КДА е најголем акционер во Макпетрол АД Скопје со 19,94%, а истовремено и Макпетрол е најголем акционер во ОИЛКО КДА со 35,61% од вкупниот број на акции.
| | веќе видена

Од странските туристи најбројни Холанѓаните и Турците Од странските туристи најбројни Холанѓаните и Турците Бројот на туристите во септември 2012 година изнесува 60.428, а бројот на ноќевањата изнесува 166.343. Од 60.428 туристи 19.331 се домашни туристи, а 41.097 се странски туристи. Бројот на туристите во септември 2012 година, во однос на септември 2011 година, е зголемен за 3.1%, а бројот на ноќевањата е зголемен за 13.9%. Бројот на домашните туристи во септември 2012 година, во однос на септември 2011 година, е намален за 6.2%, а бројот на странските туристи е зголемен за 8.1%. Бројот на ноќевањата на домашните туристи во септември 2012 година, во однос на септември 2011 година, е зголемен за 5.9%, а бројот на ноќевањата на странските туристи е зголемен за 19.1%. Во периодот јануари- септември 2012 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 2.5% и тоа: кај домашните туристи има намалување за 3.6%, а кај странските зголемување за 9.1%. Во периодот ...
сите 21 | | | веќе видена

Прометот со земјоделски производи пораснал 10 проценти Според податоците објавени од Државниот завод за статистика, вредноста на вкупниот откуп и продажбата на земјоделски производи во септември 2012 година изнесува 811.233.000 денари (13,19 милиони евра) што претставува зголемување за 10.0% во споредба со септември 2011 година. Вредноста на откупените земјоделски производи од индивидуалните земјоделски производители е намалена за 12.4%, а продажбата од сопственото производство на претпријатијата е зголемена за 33.0%. Зголемување на вкупниот откуп и продажба е забележано кај следниве земјоделски производи: житата, индустриските растенија, грозјето, добитокот, живината и јајцата, млекото и рибата, додека намалување на вредноста на вкупниот откуп и продажба е забележано кај градинарските и фуражните растенија, овошјето, алкохолните пијалаци и млечните производи. На графикот може да се види како се движела вредноста на вкупниот откуп и продажба во периодот септември 2011-септември 2012. Апсолутните ...
сите 5 | | | веќе видена

Како што соопштија од Народната банка на Република Македонија,таа подолг временски период презема чекори, согласно со своите развојни планови, за изградба на нов функционален објект којшто ќе ги задоволи сегашните и идните потреби на банката. Заради тоа, изготвиле проектна задача и објавиле анонимен конкурс за изработка на идејно решение за нов објект на Народната банка на Република Македонија. Комисијата составена од девет члена, истакнати професионалци, професори и академици од областа на архитектурата, градежништвото и уметноста, заклучила дека: „трудовите коишто биле доставени не понудиле објекти што се препознатливо архитектонски проектирани и дизајнирани со современи конструктивни системи. Во понудените решенија нема архитектура со еден похрабар концепт, современа технологија, богат колорит и материјали, ниту пак архитектура што ќе дава посебен дух и белег на плоштадот Македонија и на пошироката околина на центарот на Скопје. Понудените проекти, во однос на катастарската парцела на којашто треба ...
сите 18 | | | веќе видена

Министерството за финансии на вчерашната аукција понуди тримесечни и шестмесечни државни записи и петгодишна обврзница.Од тримесечните записи со девизна клаузула беа понудени и реализирани 1.508.000.000 денари со годишна каматна стапка од 3,90%, а од тримесечните државни записи без девизна клаузула беа понудени 5.100.000.000 , а реализирани 4.842.740.000 денари со годишна каматна стапка од 4%. Од шестмесечните државни записи беа понудени 95.000.000 денари со девизна клаузула, а реализацијата беше 94.700.000 денари со годишна каматна стапка од 4% Беа понудени и петгодишни државни обврзници со девизна клаузула. Понудени беа 120.000.000 денари, а реализацијата беше 56.900.000 денари со годишна каматна стапка од 5,50%. Збирно, министерството за финансии на вчерашната аукција емитуваше држани записи и обврзници во вредност од 6.502.340.000 денари (105,7 милиони евра). Од претходно емитираните државни записи министерствот за финансии , денес треба да исплати достасани државни записи во вкупна вредност од ...
| | веќе видена

Според индексот на трошоците на животот, мерен преку цените на стоките и на услугите за лична потрошувачка, во октомври 2012, во однос на септември 2012, изнесува 100.2, а во однос на октомври 2011 изнесува 105.3. Анализирано по главни групи, според намената на потрошувачката, во октомври 2012, во однос на септември 2012, пораст на индексите е забележан во групите: Облека и обувки за 2.6%, Мебел, покуќнина и одржување на покуќнина за 0.7%, Храна и безалкохолни пијалаци за 0.6%, Здравје и Останати стоки и услуги за 0.4% и Комуникации за 0.1%. Намалување на индексот на трошоците на животот е забележан во групите: Транспорт за 2.1%, Домување, вода, електрика, гас и др. горива и Рекреација и култура за 0.6%. На ниво од претходниот месец останаа индексите на групите: Алкохолни пијалаци, тутун, Образование и Ресторани и хотели. Индексите на трошоците на животот се според COICOP.
сите 15 | | | веќе видена

Комерцијална банка АД Скопје извести дека Хари Костов, Главен извршен директор и Претседател на Управниот одбор, се стекнал со 1.000 обични акции издадени од Комерцијална банка АД Скопје. Со оваа последна промена Хари Костов го заокружи бројот на акции во Комерцијална Банка на 10.000 акции или 0,439 % од вкупниот број на обични акции.
сите 2 | | | веќе видена

Вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија во периодот јануари-септември 2012 година изнесува 2. 929.192.000 САД долари, а на увозот 4.690.036.000 САД долари. Покриеноста на увозот со извоз е 62.5%. Трговскиот дефицит, во периодот јануари-септември 2012 година, изнесува 1.760.844.000 САД долари. Трговската размена по производи покажува дека во извозот најголемо е учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, фероникелот, преработките од нафта, производите од железо и челик (валани производи) и облеката. Во увозот најмногу се застапени платина и легурите на платина,необработени или во прав, суровата нафта, руди на никел и нивни концентрати и електричната енергија. Во периодот јануари-септември 2012 година, најголемо учество во извозот на стоки имаат земјите-членки на ЕУ 27 (62.5%) и земјите од Западен Балкан (24.3%), а во увозот на стоки најголемо учество имаат земјите-членки на ЕУ 27 (59.1%) и земјите во развој (22.0%). Според вкупниот обем на ...
сите 7 | | | веќе видена

Од заводот за статистика објавија дека во периодот јануари-септември 2012 година, вкупната вредност на договорените градежни работи во странство изнесува 5.141.752.000 денари што е за 147.1% повеќе во споредба со истиот период од претходната година. Во наведениот период, градежната оператива од Република Македонија во странство извршила градежни работи во вкупна вредност од 724. 552.000 денари што е за 58.6% помалку во споредба со истиот период од претходната година. Во истиот период е забележан зголемен обем на извршените градежни работи во Италија, Холандија и Германија, додека на другите пазари е регистриран намален обем. Како нови пазари се јавуваат Босна и Херцеговина, Швајцарија и Србија.
сите 11 | | | веќе видена

Од ТТК Банка АД Скопје објавија дека Надзорниот одбор на Банката на седницата одржана на ден 31.10.2012 година донел одлука со која Драгољуб Арсовски повторно е именуван за член и е избран за Претседател на Управниот Одбор на Банката за период од 4 години сметано од 01.01.2013 година.Оваа информација се објавува согласно правилата за котација на Македонската Берза.
| | веќе видена

На денешната седница Советот на Народната банка на Република Македонија го разгледа најновиот квартален извештај и најновите макроекономски проекции. Како што се вели во соопштението ,во третиот квартал на 2012 година, глобалните економски изгледи дополнително се влошија, нагласувајќи ги ризикот од рецесија и послабото економско закрепнување во следниот период во евро-зоната. Тоа, пак, предизвика остварување на ризиците од понизок економски раст на домашната економија. Од друга страна, растот на увозните цени, пред се на нафтата и храната, делуваше врз нивото на цените во домашната економија, што доведе до засилување на стапката на инфлација во третиот квартал, над проекциите на Народната банка. Во надворешниот сектор, беа забележани претежно стабилни движења, а девизните резерви остварија раст во рамки на проектираниот. Сепак, со натамошното влошување на глобалните економски услови, надолните ризици врз извозот и капиталните приливи се зголемија. Последните проекции за наредниот период упатуваат на ...
сите 20 | | | веќе видена

Јосиф Ефтимоски се повлекува од Стопанска Банка Битола Јосиф Ефтимоски се повлекува од Стопанска Банка Битола Јосиф Ефтимоски се повлекува од функцијата член на надзорен одбор на Стопанска Банка Битола, поради здравствени причини и своите години на возраст. Јосиф Ефтимоски беше долго време генерален директор на Инвест Банка се до периодот додека не беше превземена од страна на австриската банка Шпаркасе. Од неодамна беше назначен и како член на надзорниот одбор на Стопанска Банка Битола.
сите 3 | | | веќе видена

Банката има квартална загуба по основ загуби на средства кај дадени кредити во износ од 9,4 милиони евра. "Комерцијална банка", најголемата банка во земјава, направила загуба од 400.000 евра во периодот од јули до септември иако во исто време ги зголемила нето приходите од камати за 1,3 милиони евра, покажуваат официјалните неревидирани податоци од билансот на успех што го објави банката. Тенденцијата на раст на чисти приходи од камати на банките беше очекувана заради тоа што банките создадоа поголема разлика во нивна корист заради тоа што во поголем обем ги снижија каматите на орочените депозити, а во помал обем ги снижија каматите на нивните кредитни производи. Главна причина за негативниот финансиски резултат се зголемените загуби кои банката ги направила заради зголемениот обем лоши кредити кои коминтентите не ги враќаат редовно. Според достапните податоци, во три месеци од јули до септември, банката ја влошила наплатата на кредити и по оваа основа книжи загуба од 577,7 милиони денари (9,4 милиони ...
сите 14 | | | веќе видена

Сезонски прилагоденaта стапка на невработеност во еврозоната во септември достигна рекордно високо ниво – 11,6%, објави канцеларијата за статистика на Европската унија. Во Европската унија, стапката стагнира на исто така високи 10,6%. Во 27 држави во септември без работа беа 25.751.000 луѓе, од кои 18,490 милиони во еврозоната. Така, бројот на невработени во ЕУ се зголеми за 169 000 во споредба со минатиот месец, а 146 000 во еврозоната. На годишна основа во ЕУ бројот на невработени се зголеми за 2.145.000, а 2.174.000 во еврозоната. Сеуште постои загриженоста за невработеноста кај младите до 25 години. Просечната стапка на невработеност во оваа возрасна група во септември беше 22,8% во ЕУ и 23,3% во еврозоната. Без работа се 5,520 милиони млади луѓе во 27 држави, од кои 3.493.000 во еврозоната. Нивниот број се зголемува од година во година до 164 000 во Унијата и до 275 000 во еврозоната. Стапката на невработеност е најниска во Австрија (4,4%), Луксембург (5,2%), Холандија и Германија (5,4%), а ...
сите 19 | | | веќе видена

Според податоците на заводот за статистика, во првото тримесечје од 2012 година, 58.3% од домаќинствата имале пристап на интернет од дома, што е за 3.3 процентни поени повеќе во споредба со истиот период од 2011 година. Учеството на домаќинствата со широкопојасен интернет во вкупниот број на домаќинства е зголемено од 42.1% во 2011 година, на 58.1% во 2012 година. Во набљудуваниот период, најзастапено поврзување на интернет, кај 99.6% од домаќинствата со интернет- пристап, е широкопојасното поврзување кое вклучува: фиксно жично (кабел, фибер, Ethernet, PLC итн.), фиксно безжично (сателит, јавен WiFi, WiMax) и мобилно поврзување на интернет (најмалку 3G телефон - UMTS или најмалку 3G модем - USB/картичка за лаптоп). Во првото тримесечје од 2012 година, од вкупното население на возраст од 15 до 74 години, мобилен телефон користеле 68.4%, компјутер користеле 59.9%, а интернет користеле 57.5%. Интернет најмногу користеле учениците и студентите, односно 96.4%. Најчесто, 74.7% од корисниците на интернет во ...
сите 8 | | | веќе видена

Министерството за финансии денес на аукцијата, преку НБРМ како агент емитуваше нови државни записи и државни обврзници.Вкупниот износ прибран со новите емисии изнесува 2.382.760.000 денари или 38,74 милиони евра. Поединечно по вид државните записи и обврзници се наведени подолу во текстот. Државни записи со девизна клаузула 1. Достасување (во денови): 98 Реализација (во денари): 520.000.000 Каматна стапка (цена): 3,90% 2. Достасување (во денови): 364 Реализација (во денари): 64.940.000 Каматна стапка (цена): 4,50% денарски државни записи 3. Достасување (во денови): 98 Реализација (во денари): 1.423.620.000 Каматна стапка (цена): 4,00% државни обврзници со девизна клаузула 4. Достасување (во години): 5 Реализација (во денари): 314.200.000 Купонска каматна стапка: 5,50% денарски државни обврзници 5. Достасување (во години): 5 Реализација (во денари): 60.000.000 Купонска каматна ...
сите 4 | | | веќе видена

Според податоците објавени од заводот за статистика, индексот на бројот на работниците во индустријата во септември 2012 година, во однос на септември 2011 година, изнесува 95.3 или пад од 4,7% . Бројот на работниците во секторот Рударство и вадење на камен во септември 2012 година, во однос на септември 2011 година, бележи пораст од 0.5%, во секторот Преработувачка индустрија бележи опаѓање од 5.7%, а во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација пораст од 1.7%. Според главните индустриски групи, бројот на работниците во индустријата во септември 2012 година, во однос на септември 2011 година, бележи опаѓање кај Интермедијарни производи, освен енергија за 1.6%, Капитални производи за 11.3%, Tрајни производи за широка потрошувачка за 9.2% и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 6.9%. Индексот на бројот на работниците во индустријата во периодот јануари - септември 2012 година , во однос на периодот јануари - септември 2011 година, изнесува 97.6 што значи пад од 2,4%.
сите 10 | | | веќе видена

Листата на богатите Грци кои имаат пари во швајцарските банки, конечно е објавена о атинското списание „Хот док“. Озлогласениот список, кој директорката на Меѓународниот монетарен фонд, Кристин Лагард, уште во 2010 година, како француска министерка за финансии го предаде на грчките колеги, долго време претставува извор на шпекулации. Сега кога конечно се знаат имињата на 2.059 банкари, бродосопственици, политичари, новинари, издавачи, лекари, богати наследници, но и непознати личности, се очекува следната фаза – објавување на висината на депозитите. Освен имињата на сопствениците на штедни влогови во приватната банка HSBC во Швајцарија, дополнителни детали не се соопштени. Исто така, не се поставува прашањето за оправданоста за отворање сметки во странство за успешните грчки претприемачи чие работење на меѓународниот пазар подразбира сервис и ефикасност за швајцарскиот банкарски сектор. Гнев кај обичните Грци предизвикува фактот што на листата се наоѓаат и познати издавачи, лекари, актери, ...
сите 24 | | | веќе видена

Италијанската компанија „Текнохосе“ денеска ја пушта во употреба фабриката во Македонија, лоцирана во ТИРЗ - Скопје 1. Инвестицијата е вредна 10 милиони евра, а ќе вработи 150 лица. Фабриката е наменета за производство на високо притисни гумени армирани црева, кои имаат примена во градежништвото, автомобилската индустрија и други индустрии. Производството ќе се пласира на пазарите во земјите од Југоисточна Европа и Русија. Компанијата „Текнохосе“, која во Република Македонија е регистрирана под името „Витек Македонија“, е членка на италијанската групација Витилло, а во ТИРЗ Скопје 1 купи постоечки објект кој комплетно е реновиран да одговара на потребите на новото производство што претставува прва фаза од нивната инвестиција. Наредната година компанијата предвидува да почне со изградба на втор објект во кој ќе се произведуваат хидраулични спојки за армираните црева. Ова е една од трите најавени фабрики што почнуваат со работа овој месец. Пред 10-тина дена беше пуштена во употреба „Кемет електроникс“, а ...
сите 16 | | | веќе видена

next