Собрание

Понеделник, 25 ноември 2013 година, 09.00 часот, Кристална сала - Свечено отворање на VIII КОСАП од страна на г. Хајрула Мисини, претседател на Комисијата за европски прашања на Собранието на Република Македонија - Поздравен говор: г-ѓа Светлана Јакимовска, потпретседател на Собранието на Република Македонија 09.30 часот Процедурални прашања Постапување по иницијативите на Големото народно Собрание на Република Турција и на Комисијата за европски интеграции на Република Косово за стекнување на статус за полноправни членки на КОСАП Прва сесија: Улогата на националните парламенти и на парламентарните комисии за европски прашања за подобро искористување на Инструментот за претпристапна помош - ИПА 2 (2014-2020) Модератор: г. Хајрула Мисини, претседател на Комисијата за европски прашања на Собранието на Република Македонија Вовед: г. Фатмир Бесими, потпретседател на Владата на Република Македонија, задолжен за европски прашања Дискусија 11.00 часот Втора сесија: Визна либерализација? Резолуција на ...
| | веќе видена

Четврток, 21 ноември 2013 година Барањето азил во Германија и правата на малцинствата во Македонија, беа во фокусот на средбата меѓу Комисијата за европски прашања на Собранието на Република Македонија и Делегацијата на Комисијата за внатрешни работи на Саксонското покраинско собрание На почетокот од средбата, г. Антонио Милошоски, заблагодарувајќи се за вниманието кое Германија го посветува на овој регион и посебно на Република Македонија, истакна дека двете земји традиционално негуваат пријателски односи. Во воведниот говор, тој се фокусираше на две точки: надворешно-политичките приоритети на Република Македонија и внатрешната политичка ситуација во земјата. Притоа, г. Милошоски истакна дека нашата земја е насочена кон ЕУ и НАТО, но се соочува со непринципиелен проблем за нашето уставно име со Република Грција, која ги блокира евроинтеграциите на земјата. Во однос на малцинските права, г. Милошоски потенцира дека Македонија може да се нарече земја со најдобро досие, спомнувајќи го правото на образование ...
| | веќе видена

Петок, 22 ноември 2013 година, 12,00 часот, Сала на Влада Господин Никола Рилковски, дипломиран правник од Охрид, претседател на Државната изборна комисија, ќе даде свечена изјава пред претседателот на Собранието на Република Македонија, г. Трајко Вељаноски.
сите 7 | | | веќе видена

Вторник, 19 ноември 2013 година Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство на Собранието на Република Македонија, на 43. седница, одржана денеска, како матично работно тело, ги разгледа Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за пасиштата (второ читање); Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште (второ читање); Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (прво читање); Предлогот на законот за консолидација на земјоделско земјиште (прво читање). На седницата на Комисијата, во својство на претставник на Владата на Република Македонија, присуствуваше г. Зоран Коњановски, заменик на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Претседателот на Комисијата, г-ѓа Ленче Николовска, ги извести пратениците дека во определениот рок утврден со Деловникот на Собранието на Република Македонија, не се поднесени амандмани по Предлогот на законот за изменување и ...
сите 64 | | | веќе видена

Понеделник, 18 ноември 2013 година Комисијата за транспорт, врски и екологија на Собранието на Република Македонија, на 72. седница, одржана денеска, како матично работно тело, во прво читање, ги разгледа: Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законoт за јавните патишта; Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законoт за превоз во патниот сообраќај. На седницата на Комисијата за транспорт, врски и екологија во својство на претставник на Владата на Република Македонија присуствуваше, г. Џелал Бајрами, заменик на министерот за транспорт и врски. Претставникот на Владата на Република Македонија, ја нагласи потребата за донесување на законот, целите што ќе се постигнат и основните решенија што се уредуваат со законот. Комисијата, без дискусија, едногласно оцени дека Предлог -законите се прифатливи и треба да се дадат на натамошно читање.
сите 25 | | | веќе видена

Петок, 15 ноември 2013 година, Белград Делегација на Собранието на Република Македонија предводена од претседателот на Комисијата за европски прашања г. Хајрула Мисини, а во состав: г. Малиша Станковиќ заменик-претседател на Комисијата за економски прашања и г. Гордан Георгиев член на Комисијата за европски прашања, денеска беа гости на Народното собрание на Република Србија. Во рамките на посетата беа резализирани средби со г. Владимир Маринковиќ заменик-член на Комисијата за финансии буџет и контрола на трошење на јавни средства од Нардоното собрание на Република Србија, г. Милорад Мијатовиќ член на Комисијата за финансии буџет и контрола на трошење на јавни средства од Нардоното собрание на Република Србија, г. Карој Шизик член на Комисија за европски интеграции, г. Рајко Обрадовиќ заменик-претседател на Комисија за фиинансии и буџет и контрола на трошење на јавни средства и г-ѓа Славица Савиќ член на Комисијата за туризам, енергетика и регионален развој. На средбата стана збор за можностите за ...
| | веќе видена

Петок, 15 ноември 2013 година Делегација на Собранието на Република Македонија, предводена од претседателот на Комисијата за европски прашања, г. Хајрула Мисини, а во состав: г. Малиша Станковиќ, заменик-претседател на Комисијата за економски прашања и г. Гордан Георгиев, член на Комисијата за европски прашања, денеска оствари средба со г. Владимир Маринковиќ, заменик-член на Комисијата за финансии, буџет и контрола на трошење на јавни средства од Народното собрание на Република Србија; г.Милорад Мијатовиќ, член на Комисијата за финансии, буџет и контрола на трошење на јавни средства; г. Карој Шизик,член на Комисијата за европски интеграции; г. Рајко Обрадовиќ, заменик-претседател на Комисијата за финансии, буџет и контрола на трошење на јавни средства и г-ѓа Славица Савиќ, член на Комисијата за туризам, енергетика и регионален развој. На средбата стана збор за можностите за унапредување на билатералните односи меѓу Собранијата на Република Македонија и Република Србија на политички план, како и на полето на ...
сите 3 | | | веќе видена

Четврток, 14 ноември 2013 година Комисијата за здравство, Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, на Собранието на Република Македонија и Меѓупартиската парламентарна група за ХИВ во соработка со Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување Х.Е.Р.А., работната група на лица што живеат со ХИВ Заедно посилни и Националниот демократски институт одржaа јавна расправа на тема: „Како до подобра грижа и третман за лицата што живеат со ХИВ во Република Македонијa”. Покрај членовите и замениците-членови на комисиите на јавната расправа присуствуваа членовите на Меѓупартиската парламентарна група за ХИВ во Република Македонија, претставник на Министерството за здравство, претставници на Националниот координативен механизам за ХИВ и туберкулоза, Националната комисија за ХИВ/СИДА на Република Македонија, УНДП, СЗО, УНИЦЕФ, како и претставници на здруженија на граѓани чие поле на работа се програмите и политиките за ХИВ. На расправата со поздравни обраќања се обратија: г. Менде Диневски, ...
сите 9 | | | веќе видена

Среда, 13 ноември 2013 година Комисијата за транспорт, врски и екологија на Собранието на Република Македонија, на 71. седница, одржана на 12 ноември 2013 година, како матично работно тело, во второ читање, ги разгледа: Предлог на закон за дополнување на Законот за генетски модифицирани организми (второ читање); Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на природата (второ читање); Предлог на закон за изменување на Законот за заштита од бучава во животната средина (второ читање); Предлог на закон за изменување на Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори (второ читање); Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпадот (второ читање); Предлог на закон за изменување на Законот за управување со пакување и отпад од пакување (второ читање); Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за водите (второ читање); Предлог на закон за изменување на Законот за квалитет на амбиентниот воздух (второ читање); Предлог ...
сите 5 | | | веќе видена

Вторник, 12 ноември 2013 година Комисијата за финансирање и буџет на Собранието на Република Македонија, на 84. седница одржана на 8 ноември 2013 година, како матично работно тело, во прво читање, ги разгледа: Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за државната ревизија; Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија; Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола; Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на сметководствени работи; Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување; Предлогот на закон за изменување на Законот за вршење на услуги без трансфер на пари; Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за инвестициски фондови; Предлогот на закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон. Образложение на Предлог-законите даде заменик-министерот за финансии, г. Ардиан Џеладини. - По Предлогот на закон за изменување и дополнување ...
сите 8 | | | веќе видена

Вторник, 12 ноември 2013 година Комисијата за економски прашања на Собранието на Република Македонија, на Триесет и осмата седница, одржана вчера, како матично работно тело разгледа 17 Предлог-закони Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за туристичка дејност (второ читање); Предлог-закон за изменување на Законот за заштита на потрошувачите (второ читање); Предлог-закон за изменување на Законот за угостителска дејност (второ читање); Предлог-закон за изменување на Законот за градежните производи (второ читање); Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на производите (второ читање); Предлог-закон за изменување на Законот за трговија (второ читање); Предлог-закон за изменување на Законот за вршење на занаетчиска дејност (второ читање); Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за возила (второ читање); Предлог-закон за изменување на Законот за контрола на предметите од скапоцени метали (второ читање); Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за ...
сите 8 | | | веќе видена

Вторник, 12 ноември 2013 година Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство на Собранието на Република Македонија, на денешната 42. седница, како матично работно тело, во второ читање, ги разгледа: Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за државниот инспекторат за земјоделство; Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за шумарска и ловна инспекција; Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за ловството; Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура; Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за тутун и тутунски производи; Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната. На седницата на Комисијата, во својство на претставник на Владата на Република Македонија, присуствуваше г. Љупчо Димовски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. Претседателот на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство, г-ѓа Ленче Николовска, ги извести ...
сите 8 | | | веќе видена

Вторник, 12 ноември 2013 година, Анкара, Турција Делегација на Пратеничката група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција во состав: г. Кенан Хасипи, претседател на пратеничката група, г. Амди Бајрам, г. Бехиџудин Шехаби, г. Газменд Алији и г. Ердоган Сарач, членови на пратеничката група претстојува во возвратна посета на Република Турција од 11 до 15 ноември 2013 година, на покана од г. Хусеин Бурге, претседател на Турско-македонската меѓупарламентарна група за пријателство на Големо национално собрание на Република Турција . Делегацијата оствари средби со г. Џемил Чичек, претседател на Големото национално собрание на Република Турција, г. Бекир Боздаг, заменик на претседателот на Владата на Република Турција, г. Хусеин Бурге, претседател на Турско-македонската меѓупарламентарна група за пријателство и членовите на групата. На средбите стана збор за можностите за унапредување на билатералните односи меѓу Република Македонија и Република Турција на политички ...
сите 2 | | | веќе видена

Петок, 25 октомври 2013 година Претседателот на Комитетот за односи меѓу заедниците, г-ѓа Ермира Мехмети и членовите: г-ѓа Силвана Бонева, г. Ѓорѓи Коџабашиев, г-ѓа Цветанка Иванова, г. Менде Диневски, г. Неџати Јакупи, г. Џеват Адеми, г. Бехиџудин Шехаби, г. Орхан Ибраими, г. Беким Фазлиу, г. Наџи Џелили, г. Ќенан Хасипи, г. Иван Стоилковиќ и г. Сафет Бишевац, денеска, на барање на новоназначениот висок комесар за националните малцинства при ОБСЕ, г-ѓа Астрид Торс, која е во посета на Република Македонија, одржаа средба во врска со надлежностите на Комитетот и неговата улога во остварување на правата на заедниците во Република Македонија. Од Канцеларијата на високиот комесар на средбата присуствуваа и г-ѓа Сирпа Раутио, личен советник на високиот комесар, г-ѓа Стефание Марсал, виш советник, г. Александер Хуг, раководител на сектор и г. Арие ван дер Пас, виш координатор за меѓуетнички односи во Мисијата на ОБСЕ во Скопје. На почетокот на средбата, г-ѓа Ермира Мехмети ја објасни улогата и составот на ...
| | веќе видена

Четврток, 7 ноември 2013 година, Брисел Делегација на Комисијата за образование, наука и спорт на Собранието на Република Македонија, што ја предводи претседателот на Комисијата, г. Александар Спасеновски, во чиј состав се пратениците: г-ѓа Билјана Казанџиска, г-ѓа Дешира Имери и г-ѓа Мерал Узеири-Ферати, учествуваше на парламентарниот семинар на тема „Младите и образованието на Балканот", што се одржа во Европскиот парламент во Брисел, на 6 и 7 ноември 2013 година . Семинарот го отвори и со него раководеше претседателот на Комисијата за образование и култура на Европскиот парламент, г-ѓа Дорис Пак. Во пригодното обраќање до делегациите на комисиите за образование на парламентите на: Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Косово и Турција, г-ѓа Пак говореше за најновата иницијатива на ЕУ за подобрување на политичкиот дијалог во регионот за соработка во рамките на политиките на ЕУ во областа на образованието и обуката. Оваа иницијатива, која што се заснова на студија, во која се идентификуваат главните ...
сите 2 | | | веќе видена

Четврток, 7 ноември 2013 година Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство на Собранието на Република Македонија, на 40. седница, одржана на 1 ноември 2013 година, како заинтересирано работно тело го разгледа Извештајот на Европската комисија за остварениот напредок на Република Македонија за 2013 година, во делот на земјоделството, шумарството и водостопанството. На седницата, во својство на претставници на Владата на Република Македонија, присуствуваа: г. Љупчо Димовски, министер за земјоделство шумарство и водостопанство; г. Дејан Рунтевски, директор на Агенцијата за храна и ветеринарство; г. Перица Ивановски и г-ѓа Маргарита Делева, претставници од Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство даде образложение на Извештајот, за кој укажа дека дава позитивни оценки, како во делот на земјоделството и руралниот развој, така и во делот на безбедноста на храната. Во последните години бележи прогрес во повеќето сегменти. Тој ...
сите 17 | | | веќе видена

Четврток, 7 ноември 2013 година Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство на Собранието на Република Македонија, на 41. Седница, одржана вчера, како матично работно тело, во прво читање, ги разгледа: Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храна; Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за ловството. На седницата, во својство на претставник на Владата на Република Македонија, присуствуваше, г. Зоран Коњановски, заменик на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Претставникот на Владата ја нагласи потребата од донесување на законите, целите што ќе се постигнат и основните решенија што се уредуваат со законите. Во дискусијата по Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за ловството учествуваа пратениците: г. Саве Марачков и г-ѓа Светлана Мазгалоска-Вучетиќ. На крајот од расправата, Комисијата едногласно оцени дека Предлог-законите се прифатливи и треба да се дадат на натамошно читање.
сите 17 | | | веќе видена

Среда, 6 ноември 2013 година Претседателот на Собранието на Република Македонија, г. Трајко Вељаноски, му ја честиташе изборната победа на својот соговорник, посакувајќи му успешна работа во периодот што следи и истакна дека развивањето на добрососедски односи е еден од приоритетите на надворешната политика на Република Македонија, а со остварувањето на средби од највисоко ниво, постојано се зголемува квалитетот на заедничките пријателски односи Претседателот Вељаноски се осврна и на соработката меѓу двата парламента, која се одвива на сите нивоа и дополни дека Собранието на Република Македонија е подготвено да пренесе искуства по однос на донесувањето на закони поврзани со интегративниот процес на Република Македонија. Во овој дел и двајцата соговорници се согласија дека оваа соработка дава голем придонес во билатералните односи, а во исто време ја јакне целокупната стабилност на регионот и неговите евроатлантски перспективи. Претседателот на Владата на Република Албанија, г. Еди Рама, потенцираше дека ...
сите 26 | | | веќе видена

Вторник, 5 ноември 2013 година Комисијата за транспорт, врски и екологија на Собранието на Република Македонија, на 70. Седница, одржана денеска, како матично работно тело, го разгледа Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за животна средина - прво читање . На седницата на Комисијата, во својство на претставник на Владата на Република Македонија, присуствуваше, г. Абдилаќим Адеми, министер за животна средина и просторно планирање и г-ѓа Јадранка Иванова, повереник од Министeрството за животна средина и просторно планирање. Во образложението на Предлогот на законот, претставникот на Владата ја нагласи потребата за донесување на законот, целите што ќе се постигнат и основните решенија што се уредуваат со законот. Без дискусија, Комисијата за транспорт, врски и екологија, со 6 гласа „за“, оцени дека Предлогот на законот е прифатлив и дека треба да се даде на натамошно читање.
сите 37 | | | веќе видена

next