Собрание

Четврток, 27 јуни 2013 година Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПССЕ), во рамките на денешниот ден од пленарната седница во Стразбур, ќе расправа за Извештајот за постмониторинг дијалогот со Македонија , изготвен од британскиот пратеник, г. Роберт Волтер. Во Извештајот, кој беше усвоен од страна на Мониторинг комисијата на ПССЕ пред околу еден месец, се опфатени реформите на евроинтегративниот пат на нашата земја, функционирањето на Собранието, Охридскиот рамковен договор, изборите, случувањата од 24 декември 2012 година, итн. ПССЕ има јасен став дека иднината на Република Македонија е во Европската унија и НАТО и изразува жалење што спорот за името продолжува да го одложува отворањето на преговори за членство и покрај континуираните препораки од страна на Европската комисија.
сите 45 | | | веќе видена

Среда, 26 јуни 2013 година Комисијата за финансирање и буџет на Собранието на Република Македонија, на Шеесет и осмата седница, одржана на 24 јуни 2013 година, како матично работно тело ги разгледа Предлогот на закон за изменување на Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација (прво читање); Извештајот за работата на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во 2012 година. Воведно образложение по Предлогот на закон за изменување на Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација, даде заменик-министерот за финансии, Ардиан Џеладини. Тој истакна дека во Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација се предвидени 12 емисии на обврзници за денационализација, а Владата на Република Македонија со одлука годишно го утврдува износот на обврзниците што ќе се издаваат. Годишниот износ се утврдува врз основа на надоместокот даден во обврзници со решенијата кои станале правосилни во тековната година. ...
сите 12 | | | веќе видена

Среда, 26 јуни 2013 година Комисијата за економски прашања на Собранието на Република Македонија, на вчерашната Дваесет и деветта седница, како матично работно тело, во прво читање, го разгледа Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за државната статистика . Потребата од донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за државната статистика ја образложи претставникот на Владата на Република Македонија, м-р Ардиан Џеладини, заменик-министер за финансии. Беше истакнато дека изготвувањето на Предлог-законот произлезе како резултат од потребата за зајакнување на улогата на Државниот завод за статистика, како координатор на статистичкиот систем на земјата. Предлог-законот има за цел натамошно допрецизирање на дефинициите и категориите кои се употребуваат во законот, како и на создавање на законски претпоставки за зголемување на опфатот и квалитетот на статистичките податоци кои се прибираат од извештајните единици. Воедно, со допрецизирање на улогата на Државниот заводот за ...
сите 13 | | | веќе видена

Вторник, 25 јуни 2013 година Националниот совет за евроинтеграции на 24 јуни 2013 година одржа седница на која беше разгледана Информацијата за реализираните активности од Националната програма за усвојување на правото на Европската унија - ревизија 2013, за периодот од 01.01.2013 - 31.03.2013 година. На седницата како претставник на Делегацијата на ЕУ во Република Македонија присуствуваше г-ѓа Марина Курте, советник за европска интеграција и правни прашања. Информацијата за реализираните активности од НПАА-ревизија 2013 која се однесува на првиот квартал од годинава, пред членовите и претставниците на Националниот совет за евроинтеграции ја презентираше д-р Фатмир Бесими заменик на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања. Вицепремиерот Бесими укажа дека особено е важно темата за евроинтеграциите да продолжи да биде во фокусот на интересот кај институциите, вклучително и во Собранието на Република Македонија, што ќе претставува добра порака за посветеноста на државата ...
сите 30 | | | веќе видена

Четврток, 20 јуни 2013 година, Брисел На 19 јуни, во седиштето на Европскиот парламент во Брисел, се одржa состанок на Поткомитетот за човекови права на кој се разменија мислења за законскиот аспект на слободата на медиумите во Западен Балкан и Турција. Со Поткомитетот претседаваше пратеникот во Европскиот парламент, г-ѓа Барбара Лочбилер . Собранието на Република Македонија го претставуваше пратеникот г. Илија Димовски, кој во своето обраќање ги истакна достигнувањата на земјата во областа на декриминилизацијата на клеветата преку усвојувањето на Законот за граѓанска одговорност за клевета и навреди и измените на Кривичниот законик. Бројот на запрени кривични постапки го посочи како доказ за имплементација на новата регулатива и го изрази своето очекување дека по долгата јавна распава за Нацрт-законот за медиуми и аудиовизуелни услуги, во соработка со медиумите, меѓународните организации и сите засегнати страни ќе се донесе закон кој дополнително ќе ја гарантира слободата на изразување и положбата на ...
сите 5 | | | веќе видена

Среда, 19 јуни 2013 година Комисијата за локална самоуправа, во рамките на првото продолжение на 5. седница, одржа надзорна расправа на тема „ Имплементација на процесот на децентрализација“ . На расправата, покрај претседателот на Комисијата, г. Џеват Адеми, присуствуваа и членовите на Комисијата за локална самоуправа, потпретседателот на Собранието на Република Македонија, г-ѓа Сузана Салиу; г-ѓа Силвана Бонева, координатор на Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ; г. Неџати Јакупи, координатор на Пратеничката група на ДУИ; г. Имер Алиу, координатор на Пратеничката група на ДПА; г. Рејхан Дурмиши, координатор на Пратеничката група на ПЕИ и пратеници. На седницата присуствуваа овластени претставници на Владата на Република Македонија, претставници на ЗЕЛС, НДИ, ОБСЕ и Амбасадата на САД во Скопје. Воведно излагање имаше претседателот на Комисијата за локална самоуправа, г. Џеват Адеми, кој накратко даде свое образложение за целта на надзорната расправа согласно законските прописи во Република Македонија. На ...
сите 3 | | | веќе видена

Четврток, 20 јуни 2013 година, 11,00 часот, Охридска сала Господин Беќир Шаини, член на Судскиот совет на Република Македонија, ќе даде свечена изјава пред претседателот на Собранието на Република Македонија, г. Трајко Вељаноски.
сите 2 | | | веќе видена

Петок, 14 јуни 2013 година Актуелното издание на а Билтенот на Мешовитиот парламентарен комитет – Република Македонија и Европската унија (МПК – РМ и ЕУ) дава преглед на бројните евроинтегративните активности на Собранието на Република Македонија во мај 2013 година, кога се одржа и 11-тиот Состанок на Мешовитиот парламентарен комитет – Република Македонија и Европската унија во Европскиот парламент во Стразбур. За прв пат во историјата на Мешовитиот парламентарен комитет, дебатата резултираше со усвојување на Завршни препораки без амандмани и со конензус од страна на пратениците од Собранието на Република Македонија и Европскиот парламент. Во препораките, пратениците и европратениците го повикаа Советот на Европската унија да и додели на Република Македонија датум за почеток на преговори за членство, согласно напредокот нотиран во Пролетниот извештај на Европската комисија и согласно препораките дадени неколку пати по ред од страна на Европската комисија и Европскиот парламент. Во делот на активностите на ...
сите 2 | | | веќе видена

Петок, 14 јуни 2013 година Специјалното издание на Билтенот на МПК е посветено на одржувањето на Конференцијата на претседатели на Парламентите на земјите членки во Процесот за соработка во Југоисточна Европа, во рамките на Македонското претседателство со процесот, која од страна на Собранието на Република Македонија беше организирана во Охрид, Република Македонија. На Конференцијата, после неколку години, се усогласија повеќе документи, меѓу кои и усвојувањето на Заедничка изјава за основање на Парламентарно собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС на ПСЈИЕ) кое ќе ја остварува улогата на чадор за постигнување на синергија во активностите на регионални иницијативи и форми на соработка, ќе ги промовира и ќе ја следи следи реализацијата на целите и приоритетите дефинирани од страна на ротирачкото претседателство на ПСЈИЕ и Регионалниот совет за соработка и ќе делува во насока на јакнење на парламентарните дипломатски активности и врски со регионалните, европските и меѓународни организации, ...
сите 2 | | | веќе видена

Петок, 14 јуни 2013 година Претседателот на Собранието на Република Македонија, г. Трајко Вељаноски на пригодна свеченост им додели благодарници на службениците кои учествуваа во организирањето на Конференцијата на претседатели на парламенти на ПСЈИЕ, која се одржа во Охрид, 27-28 мај 2013 година . На Конференцијата на претседатели на парламенти на ПСЈИЕ, после тригодишна подготовка и напорна работа беа усвоени клучните документи за основање на новото Парламентарно собрание. Тоа се: Финалната декларација; Заедничката изјава на учесниците; Извештајот од работната група на парламентарната димензија на процесот за соработка во југоисточна Европа за Десеттата конференција на претседателите на парламентите на ПСЈИЕ; Компромисниот предлог за Парламентарно собрание на ПСЈИЕ (консолидирана верзија) и Годишната парламентарна програма на ЈИЕ за 2013-2014 година. Парламентарното собрание на ПСЈИЕ ќе се конституира наредната година во текот на Романското претседателство. Во своето обраќање претседателот Вељаноски ја ...
сите 3 | | | веќе видена

Понеделник, 10 јуни 2013 година Координаторите и заменици-координатори на пратеничките групи во Собранието на Република Македонија и Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа денеска остварија средба со г. Жан Клод Мињон, претседател на Парламентарното Собрание на Совет на Европа (ПС на СЕ). На средбата присуствува: г. Александар Николоски, шеф на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Совет на Европа; г-ѓа Соња Мираковска, заменик- член; г. Александар Спасеновски, заменик-координатор на Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ; г. Игор Ивановски, координатор на Пратеничката група на СДСМ; г. Неџати Јакупи, координатор на Пратеничката група на ДУИ; г. Беким Фазлиу, заменик-координатор на Пратеничката група на ДПА; г. Горан Мисовски, координатор на Пратеничката група на НСДП и СЛ; г.Рејхан Дурмиши, координатор на Пратеничката група на ПЕИ и СЛ. Шефот на Делегацијата, г. Александар Николоски во своето воведно излагање ...
сите 75 | | | веќе видена

Понеделник, 10 јуни 2013 година Претседателот на Собранието на Република Македонија, г. Трајко Вељаноски, изразувајќи задоволство од посетата на Република Македонија и од средбата, истакна дека испoлнувањето на обврските и заложбите кон Советот на Европа се од суштинско значење за создавањето на демократското општество. Притоа, препораките на Советот на Европа за Република Македонија, секогаш претставуваат израз на поддршката за понатамошен демократски развој и на овие препораки Република Македонија секогаш посветува големо внимание. На средбата стана збор за неодамнешните локални избори, за кои претседателот Вељаноски истакна дека беа организирани на фер и демократски начин, а на кои граѓаните ја изразиле својата слободна волја и направиле избор кој да ги претставува во органите на локалната власт. Соговорникот, г. Мињон во оваа насока истакна дека и тој позитивно го оценува одржувањето на локалните избори кои според неговата оценка поминале без никакви проблеми и во најдобар ред, што на Република ...
сите 86 | | | веќе видена

Понеделник, 10 јуни 2013 година Европскиот парламент, од 10 до 13 јуни, во Стразбур, ќе одржи пленарна седница, на која, меѓу другото, ќе се гласа за одредени шенген реформи во врска со илегалните гранични проверки. Исто така, ќе се гласа за воведување на заеднички европски систем за справување со азилот, со оглед на бројката од 330.000 баратели на азил, кои биле регистрирани во земјите од Европската унија во 2012 година Утре, формално обраќање пред Европскиот парламент, ќе има словенечкиот претседател, г. Борут Пахор, кој ќе се фокусира на моменталната состојба во Словенија и пристапувањето на соседната земја, Република Хрватска, како 28. членка на ЕУ. Еден ден подоцна, свое обраќање ќе има и португалскиот претседател, г. Анибал Кавако Силва, кој ќе говори за искуството на Португалија со програмата за финансиски спас и нејзините односи со Унијата. Ќе се одржи и дебата меѓу европратениците и шефот за надворешна политика на ЕУ, г-ѓа Кетрин Ештон, во врска со актуелните немири во Турција, вклучувајќи ги и ...
сите 2 | | | веќе видена

Петок, 7 јуни 2013 година Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство на Собранието на Република Македонија, на вчерашната 32. седница, како матично работно тело, по скратена постапка, ги разгледа Предлогот на законот за изменување на Законот за земјоделското земјиште; Предлогот на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост. На седницата, во својство на претставник на Владата на Република Македонија, присуствуваше г. Зоран Коњановски, заменик-министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. Претседателот на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство, г-ѓа Ленче Николовска, ги извести пратениците дека во определениот рок утврден со Деловникот на Собранието на Република Македонија, по Предлогот на законот за изменување на Законот за земјоделското земјиште, поднесен е еден амандман, додека по Предлогот на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост, поднесени се вкупно 3 амандмани. Комисијата, со 4 гласа „за“ и 5 „против“ не го усвои ...
| | веќе видена

Понеделник, 10 јуни 2013 година, 13.50-14.20 часот, Сала „Длаборез" - Средба со г. Трајко Вељаноски, претседател на Собранието на Република Македонија 16.00-17.30 часот, Сала на Уставна комисија - Средба со координатори на пратеничките групи во Собранието на Република Македонија и Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа Вторник, 11 јуни 2013 година, 11.00-11.30 часот, Сала 1 - Обраќање на г. Жан Клод Мињон, претседател на Парламентарното Собрание на Совет на Европа пред пратениците на Собранието на Република Македонија
сите 14 | | | веќе видена

Среда, 5 јуни 2013 година Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рамките на вчерашната Триесет и прва седница, одржа Јавна расправа по Предлогот на законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост (скратена постапка) На седницата, во својство на претставник на Владата на Република Македонија, присуствуваше г. Зоран Коњановски, заменик-министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, кој даде воведно образложение по Предлог-законот. Меѓу другото, тој посочи дека со Предлог-законот се отвора можност за земјоделците кои го работат земјоделското земјиште да можат да го купат земјиштето на јавен и транспарентен начин. Исто така, заменик-министерот Коњановски истакна дека овој Предлог-закон е напишан по бројни средби и разговори со земјоделците, одржана Јавна расправа и дека во него се вметнати дополнителни елементи на барање на земјоделците. Претседателот на Комисијата, г-ѓа Ленче Николовска, во своето излагање, го искажа мислењето дека овој закон е погрешен и дека ...
сите 15 | | | веќе видена

Вторник, 28 мај 2013 година, Охрид Почитувани претставници на информативните медиуми, Имавте прилика во изминатите два дена и непосредно да ја следите 10. Конференција на претседателите на парламентите на земјите учеснички во Процесот за соработка во Југоисточна Европа и затоа би сакал да додадам само некои куси напомени. Согласно со определбата декларираните намери од претходните конференции да ги реализираме во пракса, оваа Конференција е конференција на континуитет на сегашното, претходното и идното претседателство со регионалната парламентарна соработка. Така и сме застапени на денешната прес-конференција и до мене се колегите - претседателот на Народното собрание на Србија г. Небојша Стефановиќ, претседателот на Претставничкиот дом на Романија г. Валериу Стефан Згонеа и потпретседателот на Сенатот на Романија г. Флорин Константинеску. Реафирмирањето на функцијата на Тројката е од посебно значење во сегашната фаза на трансформација и институционализација на регионалната парламентарна соработка. Таа ...
сите 2 | | | веќе видена

Среда, 5 јуни 2013 година Комисијата за финансирање и буџет на Собранието на Република Македонија на Шеесет и седмата седница, одржана на 3 јуни 2013 година, како матично работно тело, во второ читање, ги разгледа Предлогот на закон за претворање на побарувњата на Република Македонија по основ на данок на додадена вредност, персонален данок на доход, данок на добивка и придонеси за пензиско и инвалидско осигурување во траен влог во Друштвото Фабрика за шински возила „Велес“ ДООЕЛ-Велес; Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување. Во претресот учествуваше пратеникот Самка Ибраимоски. Во врска со првиот Предлог-закон, беше истакнато дека е во спротивност со Законот за даночна постапка донесен во 2006 година. Во Законот за даночна постапка се предвидени правата и обврските на даночниот обврзник, а во конкретниов случај се однесува на Фабриката за шински возила „Велес“ ДООЕЛ-ВЕЛЕС. Во истиот закон се предвидени сите процесни дејствија ...
сите 16 | | | веќе видена

Понеделник, 27 мај 2013 година, Охрид Почитувани колеги, претставници на парламентите на земјите учеснички во ПСЈИЕ, Драги гости, претставници на меѓународни парламентарни собраниjа, Ваши екселенции, Дами и господа, Ми претставува особена чест, од името на Собранието на Република Македонија, да ве поздравам и да ви посакам добредојде и пријатен престој. Со особено задоволство ја отворам 10. јубилејна Конференција на претседателите на парламентите на земјите учеснички во Процесот за соработка во Југоисточна Европа. Она што пред 16 години започна во Атина како автохтона и не толку формална средба на највисоко регионално парламентарно ниво, прерасна во континуиран процес и навлезе во период на зрелост, која од нас бара дополнителен развој и повисока фаза на заедничката соработка Особено ми е драго што на оваа Конференција присуствуваат претседатели и претставници на парламентите на речиси сите земји учеснички во ПСЈИЕ, застапени на различни нивоа од претседателите и потпретседателите на парламентите, до ...
сите 2 | | | веќе видена

next