Собрание

Понеделник, 29 јули 2013 година Денеска, во рамките на шеесет и првата седница, Комисијата за транспорт, врски и екологија, одржа јавна расправа на тема „Предлог на закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги“. На расправата, покрај претседателот на Комисијата за транспорт, врски и екологија, г. Реџаиљ Исмаили присуствуваа членовите на Комисијата: Марија Рашковска, Славе Гошев, Павле Саздов, Лилјана Затуроска, Јани Макрадули, Борче Ставров, Благоја Стојановски, Рејхан Дурмиши и Газменд Алији; замениците на членовите на Комисијата: Панче Дамески, Тони Трајановски, Саве Марачков, Тања Томиќ и Панче Орцев. На седницата присуствуваа и пратениците Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Надица Танчева Тулиева, Дарко Димитриески, Неџати Јакупи, Марјанчо Николов, Михајло Џолонга, Павле Трајанов, Силвана Бонева, Фламуре Демири Креци, Наџи Џелили, Нада Ципушева, Јулиета Марку, Орхан Ибраими, Беким Ќоку, Елена Павлова, Миле Пачемски, Јордан Пачков, Хајрие Мисими, Беким Фазлиу, Цветанка Иванова, Митре Велјаноски, Менде ...
сите 39 | | | веќе видена

Петок, 26 јули 2013 година Комисијата за европски прашања на 26 јули, во рамките на 42. седница, го одржа првото продолжение на надзорната расправа на тема „Користење на фондовите од Инструментот за претпристапна помош-ИПА во Република Македонија“. На расправата, покрај претседателот на Комисијата за европски прашања, г. Хајрула Мисини, присуствуваа и членовите на Комисијата и други пратеници, како и г. Мартин Клауке од Делегацијата на Европската унија во Република Македонија и претставници од Канцеларијата на НДИ во Скопје . Со седницата претседаваше претседателот на Комисијата за европски прашања, г. Хајрула Мисини, кој даде кратко потсетување за целта на надзорната расправа, согласно законските прописи во Република Македонија. На денешното прво продолжение на надзорната расправа на Комисијата, во улога на сведоци, усни искази дадоа г. Ризван Сулејмани од Охрид - Институт за економски стратегии и меѓународни односи, г-ѓа Радица Коцева, раководител на Секторот за централно финансирање и склучување на ...
сите 4 | | | веќе видена

Четврток, 25 јули 2013 година По повод 50 години од катастрофалниот земјотрес во Скопје, делегација на Собранието на Република Македонија предводена од г. Трајко Вељаноски, претседател на Собранието на Република Македонија, во состав: г. Владимир Ѓорчев, г. Игор Ивановски, г-ѓа Вјолца Нуредини Мехмети, г. Горан Мисовски и г. Рејхан Дурмиши, ќе положи венец свежо цвеќе . Делегацијата во 10.00 часот ќе положи венец свежо цвеќе на споменикот на жртвите од катастрофалниот земјотрес на гробиштата Бутел.
сите 119 | | | веќе видена

Вторник, 23 јули 2013 година Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство на Собранието на Република Македонија, на 36. седница, одржана денеска, како матично работно тело, во скратена постапка ги разгледа: Предлогот на законот за изменување на Законот за земјоделското земјиште; Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за квалитетот на земјоделските производи; Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој; Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за виното; Предлогот на законот за изменување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост, поднесен од пратениците Малиша Станковиќ, Ромео Тренов, Елена Павлова, Неџати Јакупи, Силвана Бонева, Илија Димовски, Панче Дамески, Реџаил Исмаили, Марија Рашковска и Владанка Авировиќ; На седницата на Комисијата, во својство на претставник на Владата на Република Македонија присуствуваше, г. Зоран Коњановски, заменик на министерот за земјоделство, шумарство и ...
сите 13 | | | веќе видена

Вторник, 23 јули 2013 година Националниот совет за евроинтеграции и Комисијата за европски прашања на Собранието на Република Македонија, денеска, одржаа заедничка седница на која беше презентирана програмата и приоритетите за работа на Литванското претседателство со Советот на Европската унија за периодот јули - декември 2013 година, од страна на амбасадорот на Република Литванија задолжен за Република Македонија со седиште во Будимпешта, Н.Е. г. Ренатас Јушка. На седницата беа поканети и членовите на Комисијата за надворешна политика, членовите на Мешовитиот парламентарен комитет РМ-ЕУ, како и претставници на амбасадите на земјите-членки на Европската унија во Република Македонија. На седницата, покрај претседателот на Националниот совет за евроинтеграции, г-ѓа Радмила Шекеринска, потпретседателот на Националниот совет за евроинтеграции, г-ѓа Силвана Бонева, присуствуваа и претседателот на Комисијата за европски прашања, г. Хајрула Мисини како и Н.Е. г. Аиво Орав, шеф на Делегацијата на Европската унија ...
сите 37 | | | веќе видена

Понеделник, 22 јули 2013 година Комисијата за финансирање и буџет на Собранието на Република Македонија, на 71. седница, одржана на 16 јули 2013 година, како матично работно тело, ги разгледа: Предлогот на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на данок на додадена вредност, данок од добивка, персонален данок на доход, придонеси за пензиско и инвалидско осигурување како и камати и споредни даночни давачки и обврски по основ на денарски кредити во траен влог во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скопје (во прво читање); Предлогот на закон за роковите на подмирување на паричните обврски, поднесен од пратеникот Ивон Величковски (во прво читање); Годишниот извештај за извршените ревизии и за работењето на Државниот завод за ревизија во 2012 година; Годишниот извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2012 година; Финансиските извештаи на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2012 година; Годишниот извештај на ...
сите 19 | | | веќе видена

Понеделник, 22 јули 2013 година Комисијата за финансирање и буџет на Собранието на Република Македонија, на 72. седница, одржана на 18 јули 2013 година, како матично работно тело, го разгледа Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки (во прво читање). Образложение на Предлогот на законот даде заменикот на министерот за финансии, г. Ардиан Џеладини. Тој истакна дека постапките за јавни набавки се динамична област која секојдневно се унапредува. Системот на јавни набавки и неговата правна рамка мора да имаат одредена доза на флексибилност во функција на прилагодување на новите иновативни решенија. Предложените измени и дополнувања имаат за цел воведување на нови иновативни решенија кои ќе придонесат за унапредување на системот за јавни набавки во Република Македонија. Со Предлогот на законот се уредува профилот на економски оператор на Електронскиот систем за јавни набавки преку кој се олеснува докажувањето на личната состојба на регистрираните економски оператори во ...
| | веќе видена

Четврток, 18 јули 2013 година Комисијата за економски прашања на Собранието на Република Македонија, на 32. седница, одржана на 17 јули 2013 година, како матично работно тело, во прво читање, ги разгледа : Предлогот на закон за индустриски-зелени зони Предлогот на закон за изменување на Законот за јавните претпријатија Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва Потребата од донесување на законите ја образложи министерот за економија, г. Ваљон Сараќини. Во однос на Предлогот на закон за индустриски-зелени зони беше истакнато дека се работи за нов Предлог на закон со кој се овозможува формирање на вакви зони во општините, односно единиците на локалната самоуправа, со основна цел да се забрза економскиот развој на општината со привлекување на странски и домашен капитал со што би се овозможил развој не само на општината туку и воопшто економијата на Република Македонија, како и зголемување на конкурентноста и вработувањето. Со формирањето на вакви зони се овозможува ...
сите 2 | | | веќе видена

Среда, 17 јули 2013 година Претседателот Вељаноски го запозна гостинот со актуелната политичка состојба на Република Македонија, со одржаните локални избори, со покажаната волја на народот на истите и нормализираната состојба по настаните кон крајот на минатата година. Претседателот Вељаноски го запозна гостинот и со посветеноста во спроведувањето на реформите на патот на евроатлантското интегрирање на Република Македонија, како и со подготвеноста да се направи уште повеќе, да се имплементираат уште реформи во насока на подобрување на животот на граѓаните. Претседателот на Република Словенија, г. Пахор изрази задоволство од посетата на Република Македонија, на претседателот Вељаноски му пренесе поздрави од словенечкиот колега, претседателот на Парламентот на Словенија г. Јанко Вебер и изрази убедување дека средбиве придонесуваат кон зајакнување на севкупните односи меѓу двете пријателски држави. Двајцата соговорници разменија мислење за добивањето на датум за отпочнување на преговорите на Република ...
сите 7 | | | веќе видена

Понеделник, 8 јули 2013 година Туризмот и земјоделството беа во фокусот на средбата помеѓу Пратеничката група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија и Делегацијата на Комисијата за европски прашања од Холандскиот парламент Како најсилна врска меѓу двете земји беше посочен туризмот, а клучни за негов развој - добрата реклама, туристичките агенции и тур-операторите. Холандија воодушевува со организирано и планско земјоделско производство и од тој аспект би била од огромна помош за Македонија, која важи за аграрна земја, има поволна клима, неискористени потенцијали и поволности за инвестирање. Токму затоа, се спомена евентуална идна поконкретна соработка, во вид на организирана едукација во однос на земјоделството, како и програма за размена на студенти, со оглед на тоа што Холандија го има светски признатиот Универзитет за применети науки. Гостите, изразувајќи задоволство од гостопримството и присуството на голем број Холанѓани во Македонија, истакнаа дека го ...
сите 2 | | | веќе видена

Среда, 17 јули 2013 година, 11.00-11.30 часот, Сала Длаборез - Средба со г. Трајко Вељаноски, претседател на Собранието на Република Македонија
сите 133 | | | веќе видена

Петок, 12 јули 2013 година Посетата на претседателот на Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПССЕ), г. Жан Клод Мињон, на Собранието на Република Македонија, средбата со претседателот Трајко Вељаноски, средбата со Делегацијата на Собранието во ПССЕ и неговото обраќањето пред македонските пратеници зазема централно место во актуелниот број на Билтенот на МПК. На средбата, претседателот на Собранието на Република Македонија, г. Трајко Вељаноски, истакна дека испoлнувањето на обврските и заложбите кон Советот на Европа се од суштинско значење за создавањето на демократското општество и дека токму Советот на Европа беше организацијата преку која започна европското и евроатлантското интегрирање на Република Македонија во 1993 година. Претседателот мињон го пофали првото претседателство со Комитетот на министрите на Советот на Европа од страна на Република Македонија, која покажа дека е подготвена и дека има капацитет активно да придонесува во решавањето на прашањата со кои се соочува Советот на ...
| | веќе видена

Среда, 10 јули 2013 година Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство на Собранието на Република Македонија, на денешната 34. седница, како матично работно тело, во итна постапка, го разгледа Предлогот на законот за изменување на Законот за тутун и тутунски производи. На седницата на Комисијата, во својство на претставник на Владата на Република Македонија, присуствуваше г. Зоран Коњановски, заменик-министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во определениот рок утврден со Деловникот на Собранието на Република Македонија, не беа поднесени амандмани по Предлог-законот. Комисијата заклучи Предлогот на законот за изменување на Законот за тутун и тутунски производи да се проследи на натамошна постапка во Собранието на Република Македонија.
сите 4 | | | веќе видена

Среда, 10 јули 2013 година На средбата двајцата соговорници разменија мислење за повеќе прашања значајни за соработката меѓу Република Македонија и Светската банка. Претседателот на Собранието на Република Македонија, г. Трајко Вељаноски, го запозна гостинот со големиот интерес и оправданоста за соработката со Светската банка, особено од аспект дека се работи за помош која Република Македонија ја добива под многу поволни услови и дека, меѓу останатото и помошта од Светската банка во екот на економска криза овозможи истата да не земе поголем замав во Република Македонија . Претседателот Вељаноски потенцираше дека Собранието стои на располагање за соработка, особено во делот кој на граѓаните ќе им овозможи реално да го почувствуваат бенефитот од соработката со Светската банка. Тој го запозна гостинот дека Република Македонија е посветена на спроведување на реформите со цел да го подобри животот на сопствените граѓани, а не само заради услови кои треба да бидат исполнети на патот на евроатлантското ...
сите 19 | | | веќе видена

Понеделник, 8 јули 2013 година Националниот совет за евроинтеграции и Комисијата за европски прашања во Собранието на Република Македонија денеска остварија средба со Делегација од Комисијата за европски прашања на Холандскиот парламент. На средбата присуствуваа: г. Неџати Јакупи, заменик- претседател на Комисијата за европски прашања, г-ѓа Силвана Бонева, потпретседател на Националниот совет за евроинтеграции, г. Антонио Милошоски, г-ѓа Владанка Авировиќ, г. Сафет Бишевац , г. Павле Трајанов, г-ѓа Сузана Салиу, г. Кенан Хасипи и г. Михајло Џолонга. Заменик- претседателот Јакупи во своето воведно излагање, посакувајќи им добредојде на гостите, се заблагодари за континуираната поддршката која Холандија како пријателска земја ѝ ја дава на Република Македонија во рамките на евроинтегративниот пат, како и заложбата за унапредување на парламентарната соработка помеѓу двете комисии. Воедно, во рамките на економската соработка, г. Јакупи го истакна минатогодишното формирање на Македонско-холандската стопанска ...
сите 2 | | | веќе видена

Понеделник, 8 јули 2013 година Австралискиот пратеник, г. Ендри Елсбери, изрази задоволство од можноста да ја посети Република Македонија, како и од можноста за средба со претседателот на Собранието на Република Македонија, г. Трајко Вељаноски Двајцата соговорници разменија мислење за значењето и придонесот кој македонската заедница го дава во Австралија и констатираа дека токму за македонската заедница во Австралија сите зборуваат со пиетет, но и дека заедницата е задоволна од односот кој државата го има кон нив и од начинот на кој им возвраќа за посветеноста и лојалноста. Соговорниците се задржаа и на значењето од унапредување на севкупните односи меѓу двете држави, особено на аспектот на инвестирање на австралиски компании во Република Македонија. Пратеникот Елсбери изрази уверување дека со големо задоволство ќе продолжи да се залага за македонската заедница во Австралија и дека со дел од своите колеги ќе работи на признавање на Република Македонија под уставното име, за што како олеснителна околност го ...
сите 8 | | | веќе видена

Понеделник, 8 јули 2013 година Претседателот на Собранието на Република Македонија, г. Трајко Вељаноски, изрази задоволство од посетата на Делегацијата на Комисијата за европски прашања на Парламентот на Холандија и воедно се заблагодари за поддршката која Република Македонија во континуитет ја добива од пријател како што е Холандија во однос на евроатлантското интегрирање . Претседателот Вељаноски ги запозна соговорниците со актуелните политички случувања во Република Македонија, како и со огромната посветеност на Република Македонија на патот на членство во Европската унија и НАТО, големата заинтересираност на граѓаните за интегрирањето на државата и многуте реформи што Република Македонија ги има направено и спроведено во последните неколку години. Тој потенцираше дека и покрај долгогодишниот кандидатски статус и недобивање на датум за отпочнување на преговорите за членство во ЕУ и покрај недобивањето на членство во НАТО, Република Македонија без обесхрабрување ќе продолжи да ги спроведува потребните ...
сите 18 | | | веќе видена

Понеделник, 8 јули 2013 година, Вилнис, Литванија Во рамките на литванското претседателство со ЕУ во Вилнис, денеска се одржува Конференицијата на комисиите за европски прашања на земјите-членки на Европската унија и на земјите-кандидатки - КОСАК . За време на кoнференцијата свое обраќање имаше министерот за надворешни работи на Литванија, г. Линас Линкевициус, кој ги претстави програмата и приоритетите на литванското претседателство при што информираше дека Литванија ќе се залага за кредибилна, развојна и отворена Европа. Претседателот на Комисијата за европски прашања на Собранието на Република Македонија, г. Хајрула Мисини се обрати пред своите колеги, учесници на КОСАК и со големо задоволство им го честиташе претседателството на Литванија со ЕУ, за прв пат откако станаа членка на Унијата. Исто така, и честиташе на Република Хрватска за нивното зачленување во ЕУ како 28. земја-членка, а за Република Србија и Република Косово изрази задоволство за постигнатиот договор, при што оцени дека истиот ќе им ...
сите 11 | | | веќе видена

Понеделник, 8 јули 2013 година Туризмот и земјоделството беа во фокусот на средбата помеѓу Пратеничката група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија и Делегацијата на Комисијата за европски прашања од Холандскиот парламент Како најсилна врска меѓу двете земји беше посочен туризмот, а клучни за негов развој - добрата реклама, туристичките агенции и тур-операторите. Холандија воодушевува со организирано и планско земјоделско производство и од тој аспект би била од огромна помош за Македонија, која важи за аграрна земја, има поволна клима, неискористени потенцијали и поволности за инвестирање. Токму затоа, се спомена евентуална идна поконкретна соработка, во вид на организирана едукација во однос на земјоделството, како и програма за размена на студенти, со оглед на тоа што Холандија го има светски признатиот Универзитет за применети науки. Гостите, изразувајќи задоволство од гостопримството и присуството на голем број Холанѓани во Македонија, истакнаа дека го ...
сите 2 | | | веќе видена

Понеделник, 8 јули 2013 година Пратеникот Илија Димовски, во својство на претседател на Пратеничката група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, оствари средба со г. Ендру Елсбери, пратеник од Викторија, Комонвелт Австралија . На средбата присуствуваа пратениците: г-ѓа Цветанка Иванова и г. Милорад Додевски. Господин Димовски истакна дека во неколкуте последни години Република Македонија обрнува внимание на контактите со Австралија на сите нивоа, при што голем олеснувач во тоа е и македонската заедница во Австралија, како мост за сите овие активности. На средбата се разговараше за меѓусебната соработка меѓу двата парламента, за формирање на група за соработка во Викторија, а стана збор и за остварените одлични односи со Австралискиот парламент, при што крајна цел е да се збогатат активностите со државните парламенти и со Австралискиот парламент. Иако пратениците немаат извршна моќ, тие предлагаат идеи за многу подобри економски односи меѓу двете држави, односи со ...
сите 11 | | | веќе видена

next