ОМБ

  во

  Европската Унија се сложи да состави група со цел да се бори против монополот на американскиот долар во трговијата со нафта, а со тоа да го промовира и еврото ...
  сите 7 | | | веќе видена

  Комисијата за берзански индекс на Македонска берза , на 26-ти овој месец, изврши вонредна ревизија на индексот ОМБ. Комисијата за берзански индекс определи дека следните обврзници ќе бидат елементи на ОМБ: Обврзниците за денационализација – Осма емисија (RMDEN08), Обврзниците за денационализација – Деветта емисија (RMDEN09), Обврзниците за денационализација – Десетта емисија (RMDEN10), Обврзниците за денационализација – Единаесетта емисија (RMDEN11), Обврзниците за денационализација – Дванаесетта емисија (RMDEN12), Обврзниците за денационализација – Тринаесетта емисија (RMDEN13), Обврзниците за денационализација Четиринаесетта емисија (RMDEN14) Обврзниците за денационализација – Петнаесетта емисија (RMDEN15) и Обврзниците за денационализација – Шеснаесетта емисија (RMDEN16). Согласно Методологијата за пресметување на Индексот на обврзници на Македонската берза – ОМБ, Комисијата за берзански индекс одлучи во ОМБ да бидат вклучени Обврзниците за денационализација – Шеснаесетта емисија издадени од Република ...
  сите 20 | | | веќе видена

  Комисијата за берзански индекс на Македонска берза, на 15-ти овој месец, изврши редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ. Согласно Методологијата за пресметување на индексот МБИ10, Комисијата за берзански индекс определи дека елементи на индексот МБИ10 ќе бидат обичните акции издадени од: Комерцијална банка АД Скопје, Гранит АД Скопје, Алкалоид АД Скопје, Стопанска банка АД Битола, Макпетрол АД Скопје, Македонијатурист АД Скопје, Охридска банка АД Скопје, Македонски Телеком АД Скопје, НЛБ Банка АД Скопје и Стопанска банка АД Скопје. Согласно Методологијата за пресметување на Индексот на обврзници на Македонската Берза ОМБ, Комисијата за берзански индекс определи дека следните обврзници ќе бидат елементи на ОМБ: Обврзниците за денационализација – Осма емисија (RMDEN08), Обврзниците за денационализација – Деветта емисија (RMDEN09), Обврзниците за денационализација – Десетта емисија (RMDEN10), Обврзниците за денационализација – Единаесетта емисија (RMDEN11) и Обврзниците за денационализација – Дванаесетта ...
  сите 15 | | | веќе видена

  Најдобри финасиски резултати покажале компаниите што се занимаваат со услужни дејности, особено телекомуникациските компании, а потоа следува индустрискиот сектор, банкарството и фармацијата Одлични резултати во првите осум месеци од годинава покажуваат компаниите кои котираат на Македонската берза за хартии од вредност. Тоа го потврдуваат и анализите на пазарот на капитал каде што е констатиран раст од 57,47 проценти во однос на првите осум месеци лани, односно годинава е реализиран промет од скоро три милијарди денари или 47 милиони евра. Најголем растот од први јануари до 31 август годинава има кај блок-трансакциите каде има удвојување на прометот или 111,60 процентен раст,а кај тргувањето со акциите растот достигнал 92,38 проценти. Дека компаниите навистина добро работат годинава потврдува и зголемената пазарна капитација за 31,25 % во однос на истиот период лани. Најдобри финасиски резултати покажале компаниите што се занимаваат со услужни дејности,особено телекомуникациските компании, а потоа следува ...
  сите 13 | | | веќе видена

  Најдобри финасиски резултати покажале компаниите што се занимаваат со услужни дејности, особено телекомуникациските компании, а потоа следува индустрискиот сектор, банкарството и фармацијатаОдлични резултати во првите осум месеци од годинава покажуваат компаниите кои котираат на Македонската берза за хартии од вредност. Тоа го потврдуваат и анализите на пазарот на капитал каде што е констатиран раст од 57,47 проценти во однос на првите осум месеци лани, односно годинава е реализиран промет од скоро три милијарди денари или 47 милиони евра.Најголем растот од први јануари до 31 август годинава има кај блок-трансакциите каде има удвојување на прометот или 111,60 процентен раст,а кај тргувањето со акциите растот достигнал 92,38 проценти.Дека компаниите навистина добро работат годинава потврдува и зголемената пазарна капитација за 31,25 % во однос на истиот период лани.Најдобри финасиски резултати покажале компаниите што се занимаваат со услужни дејности,особено телекомуникациските компании, а потоа следува ...
  сите 14 | | | веќе видена

  Пазарот на капитал во седмиот месец од годинава со мало опаѓање на прометот од 4,13 милиони евра. Во јули на берзата котираат 107 компании, а меѓу нив има успешни компании и тоа: градежни фирми, банки, фармацевтски компании, винарии, прехранбени, транспортни и оние што се занимаваат со туризам... Македонскиот пазар на капитал летово со стандраден месечен промет кој се движи од околу 6,5 милиони евра, конкретно во јуни достигна 6,7 милиони евра, а во јули 6,4 милиони евра што е за 4,13 % помалку. Доколку се анализираат последните три месеци и се вклучи и мај со промет од пет милиони евра, тогаш може да се каже дека и покрај тоа што компаниите кои котираат на македонскиот пазар на капитал покажуваат солидни позитивни финансиски резултати сепак странскиот капитал го нема доволно. Во јули на берзата котираат 107 компании, а меѓу нив има успешни компании и тоа: градежни фирми, банки, фармацевтски компании, винарии, прехранбени, транспортни, и они што се занимаваат со туризам... Бројките покажуваат дека во јули ...
  сите 53 | | | веќе видена

  Пазарот на капитал во седмиот месец од годинава со мало опаѓање на прометот од 4,13 милиони евра. Во јули на берзата котираат 107 компании, а меѓу нив има успешни компании и тоа: градежни фирми, банки, фармацевтски компании, винарии, прехранбени, транспортни и оние што се занимаваат со туризам...Македонскиот пазар на капитал летово со стандраден месечен промет кој се движи од околу 6,5 милиони евра, конкретно во јуни достигна 6,7 милиони евра, а во јули 6,4 милиони евра што е за 4,13 % помалку.Доколку се анализираат последните три месеци и се вклучи и мај со промет од пет милиони евра, тогаш може да се каже дека и покрај тоа што компаниите кои котираат на македонскиот пазар на капитал покажуваат солидни позитивни финансиски резултати сепак странскиот капитал го нема доволно.Во јули на берзата котираат 107 компании, а меѓу нив има успешни компании и тоа: градежни фирми, банки, фармацевтски компании, винарии, прехранбени, транспортни, и они што се занимаваат со туризам...Бројките покажуваат дека во јули ...
  сите 9 | | | веќе видена

  На Македонската берза за хартии од вредност најтргувана беше акцијата на Комерцијална банка АД Скопје со вкупна вредност на трансакциите од околу 5,87 милиони денари, истргувани 2.178 акции по просечна цена од 2.697,53 денари. Оваа акција имаше учество од 24,54 отсто во вкупно остварениот промет од 23.941.173,32 денари. Со повисок промет се рангираа исто и акциите на: Алкалоид АД со промет од 3,9 милиони денари, НЛБ Банка со 2,1 милион денари, Цементарница УСЈЕ со 1,7 милиони денари и РЖЛЕ со 1,3 милиони денари. Акциите на Арцелормиттал АД – ЦРМ и ХРМ водачи на дневната листа на добитници со најголем раст од 33,33% (РЖЛВ) и 24,14% (РЖЛЕ). Листата на губитници повторно речиси испразнета, најголем пад на вредноста од -4% забележа акцијата на Прилепска Пиварница АД Прилеп, а по неа акцијата на ФЗЦ 11 Октомври Куманово со пад од -3,37%. Индексите МБИ10 и ОМБ во зeлена територија за 0,96% и 0,39, соодветно при што индексот МБИ10 е петти трговски ден по ред во пораст. Loading...
  сите 5 | | | веќе видена

  На Македонската берза за хартии од вредност најтргувана беше акцијата на Комерцијална банка АД Скопје со вкупна вредност на трансакциите од околу 5,87 милиони денари, истргувани 2.178 акции по просечна цена од 2.697,53 денари. Оваа акција имаше учество од 24,54 отсто во вкупно остварениот промет од 23.941.173,32 денари. Со повисок промет се рангираа исто и акциите на: Алкалоид АД со промет од 3,9 милиони денари, НЛБ Банка со 2,1 милион денари, Цементарница УСЈЕ со 1,7 милиони денари и РЖЛЕ со 1,3 милиони денари. Акциите на Арцелормиттал АД – ЦРМ и ХРМ водачи на дневната листа на добитници со најголем раст од 33,33% (РЖЛВ) и 24,14% (РЖЛЕ). Листата на губитници повторно речиси испразнета, најголем пад на вредноста од -4% забележа акцијата на Прилепска Пиварница АД Прилеп, а по неа акцијата на ФЗЦ 11 Октомври Куманово со пад од -3,37%. Индексите МБИ10 и ОМБ во зeлена територија за 0,96% и 0,39, соодветно при што индексот МБИ10 е петти трговски ден по ред во пораст.
  сите 3 | | | веќе видена

  На Македонската берза за хартии од вредност најтргувана беше акцијата на Комерцијална банка АД Скопје со вкупна вредност на трансакциите од околу 5,87 милиони денари, истргувани 2.178 акции по просечна цена од 2.697,53 денари. Оваа акција имаше учество од 24,54 отсто во вкупно остварениот промет од 23.941.173,32 денари. Со повисок промет се рангираа исто и акциите на: Алкалоид АД со промет од 3,9 милиони денари, НЛБ Банка со 2,1 милион денари, Цементарница УСЈЕ со 1,7 милиони денари и РЖЛЕ со 1,3 милиони денари. Акциите на Арцелормиттал АД – ЦРМ и ХРМ водачи на дневната листа на добитници со најголем раст од 33,33% (РЖЛВ) и 24,14% (РЖЛЕ). Листата на губитници повторно речиси испразнета, најголем пад на вредноста од -4% забележа акцијата на Прилепска Пиварница АД Прилеп, а по неа акцијата на ФЗЦ 11 Октомври Куманово со пад од -3,37%. Индексите МБИ10 и ОМБ во зeлена територија за 0,96% и 0,39, соодветно при што индексот МБИ10 е петти трговски ден по ред во пораст.
  сите 9 | | | веќе видена

  Со дневен промет од над 9,2 милиони денари заврши денешниот ден на Македонската берза. Вкупно се истргува количина од 14.356 акции преку 115 трансакции. Акцијата на Гранит АД Скопје со промет од 2.016.500 денари се најде на врвот. Зад неа на листата на “милионерите’” се запишаа и акциите на Македонски Телеком АД со промет од 1,25 милиони денари, Комерцијална банка со 1,2 милиони и Алкалоид со 1,1 милион денари. Листата на добитници ја предводеше акцијата на ОКТА АД Скопје со пораст од 6,67 отсто. Втора на листата со раст од 5,96 отсто се рангираше акцијата на Макстил АД Скопје, па потоа со раст од 5,27 акцијата на Квасара АД. На спротивната листа на губитници со пад од 25,65 отсто водач беше акцијата на Макошпед АД Скопје со истргувани десет акции по просечна цена од 171 денар преку една трансакција. Индексот МБИ-10 имаше раст од 0,28 отсто и заврши на 2.291,60 индексни поени, додека пак индексот ОМБ остана непроменет./ Loading...
  сите 22 | | | веќе видена

  Со дневен промет од над 9,2 милиони денари заврши вчерашниот ден на Македонската берза. Вкупно се истргува количина од 14.356 акции преку 115 трансакции. Акцијата на Гранит АД Скопје со промет од 2.016.500 денари се најде на врвот. Зад неа на листата на “милионерите’” се запишаа и акциите на Македонски Телеком АД со промет од 1,25 милиони денари, Комерцијална банка со 1,2 милиони и Алкалоид со 1,1 милион денари. Листата на добитници ја предводеше акцијата на ОКТА АД Скопје со пораст од 6,67 отсто. Втора на листата со раст од 5,96 отсто се рангираше акцијата на Макстил АД Скопје, па потоа со раст од 5,27 акцијата на Квасара АД. На спротивната листа на губитници со пад од 25,65 отсто водач беше акцијата на Макошпед АД Скопје со истргувани десет акции по просечна цена од 171 денар преку една трансакција. Индексот МБИ-10 имаше раст од 0,28 отсто и заврши на 2.291,60 индексни поени, додека пак индексот ОМБ остана непроменет.
  сите 22 | | | веќе видена

  Со дневен промет од над 9,2 милиони денари заврши денешниот ден на Македонската берза. Вкупно се истргува количина од 14.356 акции преку 115 трансакции. Акцијата на Гранит АД Скопје со промет од 2.016.500 денари се најде на врвот. Зад неа на листата на “милионерите’” се запишаа и акциите на Македонски Телеком АД со промет од 1,25 милиони денари, Комерцијална банка со 1,2 милиони и Алкалоид со 1,1 милион денари. Листата на добитници ја предводеше акцијата на ОКТА АД Скопје со пораст од 6,67 отсто. Втора на листата со раст од 5,96 отсто се рангираше акцијата на Макстил АД Скопје, па потоа со раст од 5,27 акцијата на Квасара АД. На спротивната листа на губитници со пад од 25,65 отсто водач беше акцијата на Макошпед АД Скопје со истргувани десет акции по просечна цена од 171 денар преку една трансакција. Индексот МБИ-10 имаше раст од 0,28 отсто и заврши на 2.291,60 индексни поени, додека пак индексот ОМБ остана непроменет.
  сите 19 | | | веќе видена

  Неделава почна се промет од околу 9,7 милиони денари и истргуванa вкупна количина од 15.610 акции преку 97 трансакции. На пазарот владееше оптимизам и позитивна клима. Акцијата на NLB Банка АД беше најтргувана акција со промет од 1.944.996 денари и учество во вкупниот промет од речиси 19,99%. Се тргуваше по просечна цена од 11.114,26 денари по акција и беше истргувана количина од 175 акции преку 11 трансакции. Зад неа на листата со промет над милион денари се запишаа и акциите на Инекс дрим Струга (1,6 милиони денари), Комерцијална банка АД (1,5 милиони денари) и Алкалоид Скопје со промет од 1,07 милион денари. Со идентичен раст од 79,68% на врвот на листата на добитници се запишаа акциите на Кватро Компани АД Штип, Киц Комерц АД Штип, Стел-ЕР АД Штип и акцијата на Рими АД Штип. Во негатива беа само три хартии од вредност и тоа акциите на Фаворит ВМ АД Штип со пад на вредноста од 71,70 отсто, и Компани боем АД Штип со пад од 71,69 отсто, како и обврзниците од деветтата емисија РМДЕН09 со пад од 2,04% ...
  сите 21 | | | веќе видена