Македонската берза ја одржува 18. годишна конференција

Македонската берза на хартии од вредност денеска во Охрид ја одржува 18. годишна конференција на која ќе бидат разгледувани теми од работата на финансиските пазари, за акционерството како модел на организација на фирмите, новините во фондовската индустрија во Македонија, но и новини во финансиското работење како колективните платформи за финансирање, влијанието на новите технологии во ...

⇐ DailyStart.mk ⇒