Мапа: Во кои држави има повеќе мажи, а во кои жени?

Одговорот на ова прашање го дава изворот CIA World Factbook, а неодамна е објавен и визуелен приказ од добиените резултати. Па, ако некогаш сте се прашувале дали во Македонија има повеќе мажи или жени, и каков е соодносот помеѓу половите во останатите држави ширум светот, одговорот може да го пронајдете токму на приложената интерактивна мапа. Црвената боја ги означува земјите во коишто претежно ...

⇐ DailyТочка ⇒