За еден месец Македонија ја посетиле 50.000 туристи


4 копии

Зголемување на бројот на туристи и ноќевања во ноември регистрира Државниот завод за статистика. Според податоците што вчера ги објави на својата веб-страница, ДЗС наведува дека во ноември Македонија ја посетиле 50.869 туристи што е зголемување за 15,2 отсто во споредба со истиот месец во 2016 година. Зголемување за 18,1 отсто има и кај бројот на ноќевањата, кои во ноември изнесувале 115.749. Подрастично зголемување има кај бројот на странски туристи, односно во ноември нивниот број е зголемен за 24,5 отсто во однос на ноември 2016 година, а бројот на домашни туристи е зголемен за 1,3 процент. Следствено на тоа, поголемо зголемување има и кај ноќевањата на странските туристи, отколку кај ноќевањата на домашните туристи.Во периодот јануари-ноември лани во однос на истиот период во 2016 година, бројот на туристите е зголемен за 16,3 отсто и тоа кај домашните туристи има зголемување за 5,7 отсто, а кај странските за 23,5 отсто. Кај ноќевањата е забележано зголемување од 12,2 отсто и тоа кај домашните туристи ...
| | веќе видена | слични
2 копии

Според податоците на Државниот завод за статистика, во ноември 2017во Охрид сесе издадени 4 одобренија за градба, две на физички, а две на правни лица. Нивната вредност се проценува на околу 60,18 милиони денари. Во истиот период во Струга биле издадени 5 дозволи за градба, а во земјава вкупно 229 одобренија за градење, што е за 36.9% помалку во однос на истиот месец од претходната година. Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 1 633 303 илјади денари, што е за 72.9% помалку во однос на истиот месец од претходната година. Од вкупниот број на издадени одобренија за градење, 140 (61.1%) се наменети за објекти од високоградба, 16 (7.0%) за објекти од нискоградба и 73 (31.9%) за објекти за реконструкција. Од вкупно 229 објекти, на 168 (73.4%) како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 61 (26.6%) објект инвеститори се деловни субјекти. Во извештајниот период е предвидена изградба на 306 станови со вкупна корисна површина од 29 819 м2. извор: OhridNews
| | веќе видена | слични

Фото: Pixabay Бројот на туристи во ноември 2017 година, во споредба со истиот период претходната година, е зголемен за 15,2%, а бројот на ноќевања е поголем за 18,1%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Вкупниот број на туристи во ноември 2017 година е 50.869, додека бројот на ноќевања достигна 115.749. Бројот на домашни туристи во ноември 2017 година, во однос на ноември 2016 година, е зголемен за 1,3%, а бројот на странските туристи е зголемен за 24,5%. Бројот на ноќевањата на домашните туристи во ноември 2017 година, во однос на ноември 2016 година, е зголемен за 0,1%, а бројот на ноќевањата на странските туристи е зголемен за 35,9%. Во периодот јануари – ноември 2017 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 16,3% и тоа: кај домашните туристи има зголемување за 5,7%, а кај странските има зголемување за 23,5%. Во периодот јануари – ноември 2017 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на ноќевањата е зголемен за ...
| | веќе видена | слични

Во ноември 2017 година Македонија ја посетиле 50 869 туристи, а бројот на ноќевањата е 115 749, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Најбројни се гостите од соседството. Во наведениот период во земјава имало 4 326 турски туристи и 3 428 српски туристи. 3 498 туристи имало од Грција, 1 480 туристи имало од Косово, 1 229 од Германија, 3 269 од Бугарија. Бројот на туристите во ноември лани во однос на ноември 2016 година, е зголемен за 15.2%, а бројот на ноќевањата пораснал за 18.1%. Бројот на домашните туристи во ноември 2017 година, во однос на ноември 2016 година, е зголемен за 1.3%, а бројот на странските туристи е зголемен за 24.5%. Бројот на ноќевањата на домашните туристи во ноември 2017 година, во однос на ноември 2016 година, е зголемен за 0.1%, а бројот на ноќевањата на странските туристи пораснал за 35.9%. Во периодот јануари-ноември 2017 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 16.3% и тоа: кај домашните туристи има ...
| | веќе видена | слични

Потрошувачките цени во САД се зголемија за 2,1 отсто за период од една година во декември 2017-та година, пад на инфлацијата од 2,2 отсто во текот на еден месец порано, објави „tradingeconomics.com“. Податоците се покажаа дека се пониски отколку што се очекуваше во ноември, најмногу поради забавувањето на растот на цените на горивото. На годишна основа, цените на горивото се зголемија малку до пораст од 6,9%. Минималната апрецијација, исто така, е одговорна за транспортните услуги. Повисоките цени на услугите поврзани со електрична енергија и гас растат побрзо. Со исклучок на храната и енергијата, главниот индекс на трошоците на животот се зголеми за 1,8% во споредба со претходната година. „Податоците се во согласност со ставовите на Федералните резерви за инфлацијата, кои целосно реагираат на економијата со полно работно време“, рече Луис Александер, главен економист во „Nomura Securities International“. На месечна основа, потрошувачките цени бележат благ пораст од 0,1%, со забавување во однос на ноември ...
| | веќе видена | слични
4 копии

Според податоците на Државниот завод за статистика, во ноември 2017 се издадени 229 одобренија за градење, што е за 36.9% помалку во однос на истиот месец од претходната година. Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 1 633 303 илјади денари, што е за 72.9% помалку во однос на истиот месец од претходната година.Од вкупниот број на издадени одобренија за градење, 140 (61.1%) се наменети за објекти од високоградба, 16 (7.0%) за објекти од нискоградба и 73 (31.9%) за објекти за реконструкција.Од вкупно 229 објекти, на 168 (73.4%) како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 61 (26.6%) објект инвеститори се деловни субјекти. Во извештајниот период е предвидена изградба на 306 станови со вкупна корисна површина од 29 819 м 2 .
| | веќе видена | слични

Зголемување на бројот на туристи и ноќевања во ноември регистрираше Државниот завод за статистика. Во ноември Македонија ја посетиле 50.869 туристи што е зголемување за 15,2 проценти во споредба со истиот месец во 2016 година. Зголемување за 18,1 отсто има и кај бројот на ноќевањата кои во ноември изнесувале 115.749. Подрастично зголемување има кај бројот на странски туристи, односно во ноември нивниот број е зголемен за 24,5 отсто во однос на ноември 2016 година, а бројот на домашни туристи е зголемен за 1,3 отсто. Следствено на тоа, поголемо зголемување има и кај ноќевањата на странските туристи, отколку кај ноќевањата на домашните туристи. Во периодот јануари-ноември лани во однос на истиот период во 2016 година, бројот на туристи е зголемен за 16,3 отсто и тоа кај домашните туристи има зголемување за 5,7 отсто, а кај странските за 23,5 отсто. Кај ноќевањата е забележано зголемување од 12,2 отсто и тоа кај домашните туристи има зголемување за 4,6 отсто, а кај странските за 22,6 отсто.
| | веќе видена | слични

Општините издале 182 одобренија за градба во ноември минатата година, што е намалување за 21,6 проценти во однос на истиот месец во 2012-та. Според податоците на Државниот завод за статистика, најголем број одобренија се издадени во Скопскиот регион 48, следи Полошкиот со 44 и Источниот со 30 издадени одобренија за градење. Предвидената вредност на објектите што треба да се изградат изнесува една милијарда 958 милиони 89 илјади денари што е за 31,2 отсто помалку во однос на истиот месец од претходната година.Од вкупниот број на издадени одобренија за градење, 160 или 87,9 отсто се наменети за објекти од високоградба, шест или 3,3 отсто за објекти од нискоградба и 16 т.е. 8,8 отсто за објекти за реконструкција. Во извештајниот период е предвидена изградба на 414 станови со вкупна корисна површина од 37.878 метри квадратни.
| | веќе видена | слични
2 копии

Во 2017 година, во однос на 2016 година трошоците на живот бележат пораст од 1,4 отсто, а цените на мало бележат пораст од 3,2 отсто, покажуваат најновите податоци на Државниот завод за статистика. Движењето на трошоците на живот во 2017 година е различно по одделни групи на потрошувачка. Пораст е забележан во групите: комуникации за 8,5 отсто, алкохолни пијалаци, тутун и наркотици за 6,3 отсто, транспорт за 5,5 отсто, ресторани и хотели за 3,8 отсто, облека и обувки, рекреација и култура за 1 отсто, мебел, покуќнина и одржување на покуќнината за 0,5 отсто, храна и безалкохолни пијалаци за 0,3 отсто. Намалување е забележано во групите: здравје и други стоки и услуги за 0,6 отсто, образование за 0,3 отсто, домување, вода, електрика, гас и други горива за 0,2 отсто. Кај движењето на цените на мало во 2017 година, исто така, беше различно по одделни групи производи. Пораст е забележан во групите: услуги за 5,5 отсто, индустриско-непрехранбени производи за 2,3отсто, земјоделски производи за 0,9 отсто и ...
| | веќе видена | слични

Во 2017 година, во однос на 2016 година, индексот на трошоците на живот бележи пораст од 1.4%, а индексот на цените на мало бележи пораст од 3.2%. Овие информации ги објави Државниот завод за статистика. Движењето на индексот на трошоците на живот во 2017 година е различно по одделни групи на потрошувачка. Зголемување има кај комуникациите од 8,5%, кај цигарите и алкохолот од 6,3%, кај транспортот од 5,5%, кај ресторанските и хотелските услуги од 3.8%, и кај гардеробата од 1,0%. Статистиката бележи минимално намалување само во три категории и тоа кај трошоците за здравје од 0,6%, кај образованието од 0.3% и кај комуналиите од само 0,2%. Според податоците на Државниот завод за статистика стапката на сиромаштија е највисока кај најмладите, односно кај лицата до 17 години, и таа изнесува 28,6%. Најниска е кај најстарите, односно кај оние со над 65 години, и кај нив изнесува 14,5%. Related
| | веќе видена | слични
повеќе

Останато

Грчкиот премиер Алексис Ципрас, кој е вешт тактичар, се надева дека ќе обезбеди мнозинство, на ист начин како и при гласањето доверба за Владата, кога некои ...
сите 555 | | | веќе видена

Во продолжение ја гледаме атмосферата во дел од нив, но и од Мелбурн Австралија каде Македонците се организираа за одбележување на овој  верскиот празник.
сите 259 | | | веќе видена

Според него, спогодбата прво ќе мине во надлежните собраниски комисии, по што како што изјавил за новинарите, ќе кулминира со дебата на пленарна седница. ...
сите 681 | | | веќе видена

Секс-скандалот со експлицитни фотографии и преписките помеѓу Јелена Карлеуша и фудбалерот Огњен Врањеш, уште е главна тема во медиумите од соседството. ...
сите 189 | | | веќе видена

Гимназијалката Јована Лепосавиќ (18) прва доплива до светиот крст денеска во Земун, јавуваат српските медиуми. Младата белграѓанка која пред четири години ја ...
сите 137 | | | веќе видена
Сподели ја оваа вест на е-маил

За еден месец Македонија ја посетиле 50.000 туристи

Од:
До кого (е-маил):
Порака: