Како да негувате сува кожа

Една од почестите причини за посета на дерматовенеролог е сувата кожа. Бројни надворешни и внатрешни фактори доведуваат до намалена количина на вода и маснотии на површината на кожата, при што се нарушува нејзината функција. Доаѓа до уште поголема загуба на вода од кожата кон надворешната средина, а во обратна насока, во кожата полесно навлегуваат алергени и микроорганизми кои дополнително ја ...

⇐ DailyМама 365 ⇒