Момчињата на 15 години 18 пати сексуално поактивни од девојчињата

„Меѓуродовата диспропорција од 12:1 во пријавените сексуални искуства на момчињата и девојчињата, односно од 9:1 во употребата на кондом при првиот сексуален однос во групата на етнички Албанци/ки, е силна евиденција за родовата нееднаквост во однесувањата поврзани со сексуалното здравје кај младите во Македонија“, истакнаа денеска Лина Ќостарова-Унковска и Коалицијата за сексуални и здравствени ...

⇐ DailyМКД ⇒