Каква стратегија против за агресивните кучиња?

По трагедијата во кичевското село меѓу граѓаните се појавија низа дилеми поврзани со статутот на кучињата скитници, но и на оние кои имаат газди но слаб надзор. Што треба да се превземе? Адвокатот Јован Јоанидис смета дека за озговорноста има закон по кој треба да се одговара и по законот за облигациони односи, којшто предвидува одговорност во случај на повреда од животно, одговара сопственикот, ...

⇐ Daily24 Вести ⇒