Нова книга на Дрвошанов во чест на Методија Ст. Тошевски

Во знак на сеќавање, по повод една година од смртта на Тошевски, линвистот, критичар и поет Васил Дрвошанов објави ново дело под насловот „Спевот Јаска на Методија Ст. Тошевски“. Во книгата се презентирани прилози, кои се објавувани по различни поводи и во различни публикации. Заеднички именител на прилозите е спевот „Јаска“, кој е дел од творештвото на македонскиот автор Методија Ст. Тошевски, ...

⇐ DailyНова Македонија ⇒