Обjавена „Македонија - живот и предели“

Друштвото за издавачка дејност „Македоника“ ја објави книгата „Македонија - живот и предели“ од група германски автори, во превод од германски јазик на Слободанка Поповска, а со предговор на Волф Ошлис. Оваа книга содржи текстови за Македонија од германски автори што неа ја истражувале за време на Првата светска војна или по разни поводи потоа пишувале за Македонија. Трудовите се однесуваат на ...

⇐ DailyНова Македонија ⇒