ЏЏИИ

    во

    13 Ноември - се уште интересен датум за историски анализи Оваа битка била многу сложена воена операција, поради важноста на градот како сообраќајна крстосница што германските сили морале да ја држат до последен момент, се додека траело повлекувањето на последните германски сили низ македонскиот простор Денот на ослободувањето на Скопје, 13 Ноември, е се уште интересен датум за истражување. Иако има многу пишани документи поткрепени со историски факти и со сеќавања на директните учесници во борбите, историчарите велат дека постојат документи кои не се научно третирани. Тоа го искористуваат многу историографи кои свесно, без соодветни аргументи ја искривуваат историјата во своја полза. На пример, одредени бугарски историчари постојано, и ден денеска упорно тврдат дека Скопје е ослободено со нивни воени единици. Оваа теза се отфрла како неточна и со најновите истражувања на германските историски документи што ги направи проф. д-р Марјан Димитријевски, научен советник во Инстититутот за национална историја. - Во ...
    | | веќе видена