Последна ранг листа


МестоПрофилСобрани поениПоени од пријателиСевкупноУчествува?
1 Valentina Lekovska672406724Да
2 Agim Asipi165501655Да
3 Daniela Vojneski5320532Да
4 Jane Jan4190419Да
5 Liljana Janevska4100410Да
6 Dragan Davkov3510351Да
7 Kice Mileski3510351Да
8 Драган Ѓурчески2690269Да
сите учесници вкупно учествуваат: 450 22:28:57 , 22 Сеп, 2017

Продолжуваме од 15 Јануари 2017 со 1/10 од собраните поени. Следно доделување награда на 15 Февруари 2017 . Наградата се доделува на првиот рангиран на ранг листата до точно 08:00:00 часот на 15 Февруари 2017. Доколку повеќе корисници имаат ист број на поени, се зема корисникот кој има најмногу поени од пријателите. Доколку и овие поени се исти, се зема корисникот кој последен се искачил на прво место во интервали од 1 минута пред последниот термин.

Важно: Поените по доделување на награда, наместо да се ресетираат на 0 како што беше досега пракса, се намалуваат десетократно со цел тие што биле активни да го задржат рангот и да се даде шанса и на следните корисници.

Добитници:
Поени
Ноември 2016 Јулијана С-Д 10124
Јануари 2017 Bibi Faletic Nikolovska 36561


Страница за лојалност