Борбата со ракот низ слики

Во Културниот центар во куќата на Владата на Чиле денеска почнува изложба насловена „Патот на надежта во боја“ од македонските сликари Томе Мишев и Илија Спасов Чендо од Неготино.
Целта на поставката е преку уметноста да се прикажат различните етапи на борба против ракот со кој се соочуваат пациентите.
Затворањето на изложбата ќе биде во Македонија во септември 2012 година.

Во Културниот центар во куќата на Владата на Чиле денеска почнува изложба насловена „Патот на надежта во боја“ од македонските сликари Томе Мишев и Ил...