Стресот во раната возраст може да биде погубен за децата

Екстремната или продолжена изложеност на стрес на детето во раната возраст може да предизвика зголемено излачување на хормони кои можат да ги разорат нервните клетки. Хроничното дожување на стрес може да создаде негтивни облици на размислување и чувствување кои може да се задржат во текот на целиот живот. Според едно британско истражување одвојувањето од родителите е еден од најголемите стресови ...

⇐ DailyМама 365 ⇒