Сексуално искусните момчиња се понасилни од девојчињата и се почести жртви на малтретирање

Сексуално искусните момчиња се понасилни од девојчињата, тие се и почести жртви на малтретирање и на сексуално вознемирување и напади, а за разлика од нив, девојчињата своите први сексуални доживувања најчесто ги манифестираат низ чувствата на неадекватност и повлекување со нервоза, депресивно расположение, самоповредување и идеи за самоубиство, покажало истражувањето „Колку се еднакви и безбедни ...

⇐ DailyАктуелно24 ⇒