Петок и сабота уписи во средните училишта – 35.394 слободни места

За учебната 2011/2021 година согласно конкурсот за запишување на ученици во средните училишта предвидени се 35.394 слободни места во 1.041 паралелка Од овие паралелки 345 се во гимназиско (11.730 места), 671 стручно (22.814 места), 17 уметничко (578 места) и осум паралелки во спортска гимназија (или 272 места). Како што информираат од МОН, годинава завршуваат 25.152 осмоодделенци и тоа: 15. 991 Македонци, 8.462 Албанци, 636 Турци, 17 Срби и 46 Бошњаци. Учениците ќе можат да се запишуваат во јавните средни училишта на 17 и 18 јуни.
| | веќе видена | слични

Средните училишта вчера беа преполни со полуматуранти што се запишуваа во прва година, а уписите ќе траат и во текот на денешниот ден. Како и секоја година, полуматурантите најголем интерес покажаа за средното медицинско училиште, економското, како и за атрактивните гимназии „Раде Јовчевски-Корчагин“, „Јосип Броз-Тито“ и други. Според објавениот конкурс, во средните училишта има 35.394 слободни места, од кои 11.730 се во гимназиите, 22.814 во стручните училишта, 578 во уметничкото образование и 272 во спортската гимназија „Методија Митевски-Брицо“ во Скопје. Резултатите од запишувањето и за слободните места ќе бидат објавени на 21 јуни. Второто пријавување во јунскиот уписен рок и запишување на учениците ќе биде на 29 и на 30 јуни.
| | веќе видена | слични

Вчера почна, а денес завршува првиот јунски уписен рок за средно училиште за околу 25 илјади завршени осмоодделенци. Средното медицинско училиште и гимназите и оваа година се на врвот на интересот на полуматурантите. Иако во Скопје покрај во "Д-р Панче Караѓозов" учениците Албанци за медицинска струка може да се запишат уште во две училишта, сепак за Караѓозов" нтересот е најголем. За само два часа по почнувањето на уписот се пријавиле 500 полуматуранти. Директорот не ја исклучува можноста да се полагаат и квалификациски тестови. Огромен е интересот и за гимназиите. Пристигнале повеќе пријави отколку што има слободни места. Резултатите од запишувањето ќе бидат објавени во вторник. Второто пријавување во јунскиот уписен рок е закажано за 29 и 30 јуни. Доколку учениците не се запишат во задолжителното средно образование, следува парична казна во висина од 1.000 евра. (В.Ќ.)
| | веќе видена | слични

За полуматураните и годинава најатрактивни за запишување се гимназиите, средните медицински и економски училишта. Уште од рано утро децата со документите в раце заедно со своите родители побрзаа да се запишат. Изборот за тоа во кое училиште ќе го продолжат своето образование,велат самите го направиле. Децата најголема поддршка за изборот на училиштето ја имаат од родителите. Интересот за упис во средно е голем, велат членовите на училишните комисии и директорите на училиштата. Годинава осмо одделение завршија околу 25 илјади ученици, а во средните училишта има над 35 илјади слободни места. За разлика од минатите години, годинава во конкурсот за упис во средно бројот на паралелки на албански наставен јазик за медицинска струка е поголем од македонските. За албански предвидени се 14 за македонски 13. Во средно полуматураните ќе можат да се запишуваат и утре до 15 часот. Резултатите од запишувањето ќе бидат објавени на 21 јуни. Оние кои нема да успеат да се запишат ќе имаат и втора шанса на 29-ти и ...
| | веќе видена | слични

Во Општинското средно училиште „Јосиф Јосифовски“ во Гевгелија денеска и утре течат уписите за 408 отворени места во прва година. Од нив 170 места се наменети за гимназиското образование во пет паралелки, а 238 за стручно образование во вкупно седум паралелки - една за насока електротехничар, една за машински техничар и една паралелка за хотелско-угостителска насока и четири паралелки со трет степен на образование - угостителска насока (три паралелки) и за автомеханичар (една паралелка). На првиот ден од пријавувањето во јунскиот уписен рок најголем интерес има за гимназиско образование со 120 пријавени осмоодделенци, што е 70 отсто од слободните места. Согласно правилникот на СОУ „Јосиф Јосифовски“, потребни се 60 бода за упис во паралелките од гимназиското образование и за електротехничари, по 50 бодови за машинската и туристичката насока и само 30 бодови за упис во трет степен на образование ( готвачи, келнери и автомеханичари). Во Општина Гевгелија осумгодишно образование годинава завршиле 236 ...
| | веќе видена | слични

Средното медицинско и гимназите и оваа година на врвот на интересот за запишување на полуматурантите. Денеска и утре е првиот уписен рок за околу 25 илјади осмоодделенците. Иако во Скопје покрај “Д-р. Панче Караѓозов”, учениците албанци медицинска струка може да запишат во уште 2 училишта сепак во “Караѓозов” најголем интересот. За само 2 часа се пријавиле 500 полуматуранти. Директорот не ја исклучува можноста да се полагаат и квалификациони тестови. И во гимназиите огромен интерес. Пристигнале повеќе пријави отколку што има слободни места. Резултатите од запишувањето ќе бидат објавени во вторник. Второто пријавување во јунскиот уписен рок е закажано за 29 и 30 јуни. Доколку учениците не се запишат во задолжителното средно следува парична казна во висина од 1.000 евра. Весна Ќуксановиќ
| | веќе видена | слични

Во четирите средни училишта во Штип во тек се уписите на ученици во прва година за учебната 2011-2012 година, а слободни места има за 1.024 ученика. Во Гимназијата „Славчо Стојменски“ има најголем интерес за запишување на завршените осмооделенци. Претседателот на Комисијата за уписи, Наташа Иванова вели дека за три часа запишани се 193 ученика. - Ние ги пополнивме седумте паралелки,а согласно конкурсот можеме да запишеме вкупно 238 ученика, рече Иванова. Во средното електромашинско училиште „Коле Нехтенин“ учениците за запишуваат во три струки елетро-техничка, машинска и угостителска. Од таму информираат дека во претпладневните часови се запишани 160 ученика и дека уписите течат во најдобар ред и се на минатогодишно ниво. Во средното медицинско училиште „Јане Сандански“, слободни места има за околу 230 ученика, а во текот на претпладневните часови запишани се околу 140 ученика. Во средното текстилно училиште „Димитар Мирасчиев“ годинава идните средношколци можат да се запишат и на три нови струки ...
| | веќе видена | слични

Во сите средни училишта вчера 18.190 матуранти го полагаа испитот по вториот предмет од државната матура. За разлика од првиот предмет, кога сите матуранти го полагаа мајчиниот јазик, вчера можеа да изберат меѓу странски јазик и математика за матурантите од гимназиско и стручно образование, а филозофија или естетика полагаа матурантите од уметничкото образование. Најголемиот дел од матурантите избрале да полагаат англиски јазик, дури 14.802, а за математика основно ниво се пријавиле 2.679, а само 35 кандидати избрале да полагаат математика напредно ниво. Француски јазик полагаа 450, германски 176 и руски јазик 67 матуранти. Тестот по естетика го избрале 96, а по филозофија 12 ученици. Полагањето на матурантите го набљудуваа 1.830 наставници и 200 набљудувачи, организирани од Министерството за образование и наука и од Државниот испитен центар. Резултатите од државата матура се очекува да бидат познати кон средината на наредниот месец, а од нив ќе зависи кои од матурантите ќе успеат да го продолжат ...
| | веќе видена | слични

Точно 35.394 места во средните училишта се резервирани за полуматурантите, кои денеска и утре ќе одберат во кое училиште ќе го продолжат задолжителното средно образование. Според објавениот конкурс, 11.730 места се резервирани во гимназиите, 22.814 во стручните училишта, 578 во уметничкото образование и 272 во спортската гимназија „Методија Митевски-Брицо“ во Скопје. Конкурсот за запишување во средно училиште нуди дури 10.000 повеќе слободни места од бројот на завршените полуматуранти, со што ќе имаат поголема можност за избор. На пријавувањето за упис учениците треба да поднесат пријава за запишување, која се подигнува од училиштето, оригинални свидетелства од петто до осмо одделение и извод од Матичната книга на родените. Резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 21 јуни. Во училиштата каде што ќе се пријават повеќе ученици од планираното со еднаков број поени ќе се организира квалификациско тестирање од предметите значајни за струката. Во средното уметничко образование (музичко, ...
| | веќе видена | слични

Матурантите вчера го полагаа и вториот екстерен предмет од државната матура, избирајќи меѓу странски јазик, математика, филозофија и естетика. Тестот го полагаа 18.190 матуранти. Најголем интерес имаше за тестот по англиски јазик. Резултатите од матурата треба да бидат објавени најдоцна до 15 јули. Поради полагањето на вториот дел од државната матура беше одложен уписот во средните училишта. Наместо 16 и 17 јуни, како што е објавено во конкурсот, полуматурантите во средните училишта ќе се запишуваат денеска и утре. На располагање имаат 35.394 слободни места во 1.041 паралелка. Од нив, 11.730 во гимназии, 22.814 во стручни училишта, 578 во уметничко образование и 272 во спортска гимназија. Со конкурсот се отворени 10.000 места повеќе од бројот на завршени осмоодделенци. Во оние училишта каде што ќе има поголем интерес, ќе се организира квалификациско тестирање. Резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 21 јуни, а второто пријавување ќе биде на 29 и 30 јуни.
| | веќе видена | слични
повеќе

Останато

Федералната администрација за воздухопловство ги предупреди американските комерцијални авиони кои летаат над водите на Персискиот Залив, дека ризикуваат да ...
сите 160 | | | веќе видена

Претседателот на мандатно – имунитетната комисија Павле Богоевски ќе ја води комисиската расправа за одземање на пратеничкиот мандат на поранешниот премиер ...
сите 199 | | | веќе видена

Цената на нафтата на светските берзи порасна на 73 долари за барел поради намалувањето на понудата и загриженоста поврзана со нов можен прекин на испораката од ...
сите 120 | | | веќе видена

Британскиот принц Вилијам, неодамна говорејќи за смртта на својата мајка, принцезата Дијана, ја опиша тагата што ја почувствувал како болка што не може да се ...
сите 52 | | | веќе видена

Арс Ламина ве поканува на промоција на новата едиција „Лесно читливи лектири“, што ќе се одржи на 21 мај 2019 (вторник) во локалот „Амбрела“ (Umbrella Lounge ...
сите 59 | | | веќе видена
Сподели ја оваа вест на е-маил

Петок и сабота уписи во средните училишта – 35.394 слободни места

Од:
До кого (е-маил):
Порака: