Македонија - Бесплатни сини картони само за најсиромашните

Бесплатното осигурување за сите, како што се викаше еден од владините проекти, дефинитивно заминува во историјата. Од септември, сите невработени што имаат поголем месечен приход од 11.000 денари ќе мора сами да си плаќаат здравствено осигурување, ако сакаат и понатаму да имаат сини картончиња. Обврска да поднесат нови документи за здравствено осигурување, односно да се пререгистрираат, имаат 260.000 невработени регистрирани во Агенцијата за вработување, а роковите течат од денеска. Пререгистрацијата ќе се прави во подрачните единици на Агенцијата за вработување и на Фондот за здравство. Со измените на Законот за здравствено осигурување, невработените се делат во три групи. Државата ќе плаќа осигурување само за тие што во претходната календарска година не оствариле приходи поголеми од 132.000 денари. Тие треба да поднесат копија од лична карта, здравствена легитимација, извод од матична книга на родени и да пополнат изјава за приходите што ги оствариле. За нив здравствено осигурување ќе плаќа Министерството ...
| | веќе видена | слични

Невработените, или околу 270.000 лица што бараат работа, кои добиваа сини картони за целото семејство преку Агенција за вработување, траба да пополнат изјави кога ќе се пријават во агенцијата за тоа колку приход имале во изминатата година Пополнувањето почна вчера, зашто од септември оние што имале повеќе од 132.000 годишно во тесното семејство, ќе треба да плаќаат за сини картони. Изјавите за приходот на невработените ќе ги проверува Управата за јавни приходи. - Фондот за здравство, целиот список со невработените ќе го предаде во УЈП. Таму не може сите да ги проверат наеднаш, па проверката ќе почне по случаен избор - вели Маја Парнарџиева-Змејкова, директорка на Фондот. Од Министерството за финансии информираа дека оние што имаат приходи поголеми од 132.000 денари годишно ќе плаќаат месечно осигурување од околу 1.100 денари. Оние, пак, што имаат приходи поголеми од 182.000 денари годишно ќе плаќаат по околу 2.200 денари. Доколку еден член во семејството плаќа за здравствено осигурување, сите ќе добиваат ...
| | веќе видена | слични

Како што информираат од Фондот за здравствено осигурување пререгистрацијата е неопходна, бидејќи од први септемрви годинава ќе важат нови правила за здравствено осигурување за повеќе катерории на невработените лица Околу 270.000 невработени лица за да можат од 1 септември годинава да земаат здравствени картони на товар на државата, треба да се пререгистрираат во подрачните служби на Фондот за здравствено и Агенцијата за вработување на РМ (АВРМ) со доставување на изјава за остварени приходи за 2010 година. Како што информираат од Фондот одредени се неколку катерории, а за лицата кои остваруваат приходи до 132.000 годишно државата и понатаму ќе продолжи да им плаќа здравственото осигурување. - Во катероријата на лица што имаат приходи од 132.000 до 182.00 денари, осигуреникот самиот ќе го плаќа осигурувањето, а основицата за пресметка на придонесот ќе биде 50 % од просечната македонска плата. Лицата со приход над 182.000 ќе плаќаат полн износ на здравствено осигурување - вели Бранко Аџигогов, портпарпл во ...
| | веќе видена | слични

Невработените ќе се простат со бесплатните сини картони ако имаат месечни приходи од 11 илјади денари. Во спротивно ќе плаќаат здравствен надомест како и вработените. По нецели 2 години од помпезно најавуваното бесплатно здравствено осигурување за сите, Владата се пишмани – секој што заработува нелегално треба да плаќа, заборавајќи ги на пример хронично - болните чија месечна терапија е поскапа од 11 илјади. Според пресметките на министерството за финансии сините картони ќе останат бесплатни само за невработените што годишно имаат приход од 132 илјади денари. Втората категорија на невработени граѓани кои заработуваат од 11 до 15 илјади месечно за сини картони ќе плаќаат околу 1100 денари. Додека сите што по разни основи добиваат повеќе од 15 илјади денари, ќе плаќаат околу 2200 денари месечно. Но и вака прикажани, измените на министерството за финансии се збунувачки. „Во првата категорија до 132 илјади денари е предвидено и тука да влегуваат оние кои оствариле приход не повеќе од 264 илјади денари, но не ...
| | веќе видена | слични

Од денеска невработените лица имаат обврска да извршат пререгистрација за да се регулира издавањето сини картони. Тоа треба да го направат во подрачните служби на фондот за здравствено осигурување или во подрачните служби на агенцијата за вработување во нивното место на живеење. Невработените ќе треба да извршат промена во основата на осигурувањето, ако ја имаат, со потпишување изјава за остварени приходи и презаверка на здравствените легитимации. Лицата ќе бидат поделени во три категории за кои ќе важат различни права и обврски. Изјава- Бранко Аџигогов-потпарол на ФЗОМ ,,Категориите се поделени на лица кои не остваруваат приходи поголеми од 132 илјади денари, повисоки од 182 илјади денари годишно и за кои до 132 илјади денари државата ќе продолжи како и досега да плаќа. До 182 илјади денари осигуреникот ќе плаќа осигурување за 50 проценти од просечата плата од претходната година и тие над 182 илјади денари ќе го плаќаат полниот износ за здравствено осигурување“, изјави Бранко Аџигогов-потпарол на ...
| | веќе видена | слични

Невработените кои имаат месечен приход повисок од 11 илјади денари или над 132 000 денари годишно, ќе плаќаат здравствено осигурување ако сакаат сини картони. Од државниот буџет ќе се плаќа осигурувањето за сите кои имаат помал приход од утврдениот лимит. Оваа новина стапува на сила од први септември. За да се избегнат гужвите пред шалтерите, од денеска во подрачните на Фондот за здравство и на агенциите за вработување почна пререгистрацијата на невработените кои покрај неопходната документација ќе мора да потпишат и изјава колку пари минатата година им легнале на трансакциска сметка. - Постојат три категории, тие што имаат до 132 илјади годишно нема да плаќаат, тие од 132 до 182 илјади годишно ќе плаќаат 1100 денари или 50 посто од висината на просечно исплатената плата и тие над 182 илјади денари ќе плаќаат полн износ за здравствено осигурување. Ние не ги утврдивме овие критериуми, ние сме само извршители на ова, вели Бранко Аџигогов, портпарол во ФЗОМ. Според новите критериуми, сите лица кои досега ...
| | веќе видена | слични
2 копии

Осигурените лица кои се невработени од денеска ќе мора да извршат пререгистрација на својот основ, односно да поднесат изјава за остварени приходи во претходната година, велат од Фондот за здравствено осигурување. Изјавите, во наредните два месеци, невработените ќе ги пополнуваат во четиринаесетте најголеми подрачни служби во Агенциите за вработување на Македонија каде свои шалтери ќе има и Фондот за здравство. „Ова е проект од министерство за финансии, целокупниот закон и лимитите се пропишани од министерството за финансии, Фондот за здравство само е извршител во овој случај, ова е и два месеци предвреме почнато со цел да не се случат повторно гужви по шалтерите“, рече денеска Бранко Аџигогов, портпарол на Фондот за здравствено осигурување. Приходите кои во Изјавата не треба да се пријавуваат се: социјална помош, надоместок за телесно оштетување, награди, стипендии и кредити за ученици и студенти, детски додаток, еднократна помош за новороденче и родителски додаток, алиментации, надоместок во случај на ...
| | веќе видена | слични
2 копии

Околу 270.000 осигурени лица по основ невработени т.е. лица кои активно бараат работа од денеска, два месеци пред официјалниот законски рок, во подрачните служби на Фондот за здравствено осигурување на Македонија и во 14.најголеми подрачни служби во агенциите за вработување на Македонија каде Фондот има шалтери, треба да извршат пререгистрација на својот основ на осигурување односно да потпишат изјава за остварени приходи во минатата година. Промената на основот, информира на денешната средба со новинарите директорот на Фондот, Маја Парнарџиева Змејкова, не се однесува на привремено невработените лица додека примаат паричен надоместок од осигурување во случај на невработеност од Агенцијата за вработување, лица кои стекнуваат својство на осигуреници како лица кои не остварувале приход во 2010 година, што го имаат докажано во Фондот со доставена потврда издадена од Управата за јавни приходи, како и оние кои веќе се осигурени по друг основ согласно закон. Категориите се поделени на лица кои не остваруваат ...
| | веќе видена | слични
2 копии

Сите невработени што се пријавуваат во Агенцијата за вработување, од денес ќе пополнуваат изјави за остварени приходи во претходната година, за да се определи дали ќе плаќаат за сини картони од септември. Обрасците ќе ги пополнуваат кога ќе се јават на терминот определен за пријавување во Агенцијата. Од септември ќе важат нови правила за здравствено осигурување на невработените лица. Невработените, кога ќе појдат во Агенцијата, со себе треба да земат: копија од лична карта, здравствена легитимација за себе и за членовите на потесното семејство, како и извод од матична книга на родени и/или извод од матична книга на венчани за членовите на потесното семејство. Семејствата кои имаат барем еден вра¬бо¬тен член, нема дополнително да плаќаат за сини картони, зашто тие и по¬на¬та¬му ќе бидат осигурани преку тој што е вработен. Семејствата со невработени што имаат годишни приходи од 132.000 до 182.000 денари, за сини картони ќе плаќаат по 1.100 денари месечно. Оние на кои годишниот приход им ...
| | веќе видена | слични

Невработените во Македонија кои добиваат сини картони, од 1 септември ќе треба да се пререгистрираат потенцирајќи колкав приход остваруваат и по таквите сознанија ќе се утврди дали придонесот ќе почнат да си го плаќаат сами или истиот ќе остане на терет на буџетот. 270,000 невработени, од вкупно 330,000 досега добиваа сини картони за нив и за членов од нивното семејство, со што се повлекуваа 500,000 лица кои добиваат здравствено осигурување на терет на државата. Таквата пресметка ќе се прави по следниот основ- ако носителот на здравствено осигурување во рамките на семејството минатата година заработил не повеќе од 132.000 денари ќе остане здравствено осигуран директно од буџетот. Лицата кои се носители на здравствено осигурување за семејството, а на годишно ниво заработуваат 132,000-182,000 денари, сами ќе плаќаат за сини картони во вредност од 7% од половина просечна плата. Лицата кои со своите годишни примања надминуваат 182,000 денари, ќе плаќаат процент од вкупната просечна плата. Невработените ...
| | веќе видена | слични
повеќе

Останато

Уште на 2 јули 2017 Специјалното јавно обвинистелство (СЈО) констатирало дека има опасност од бегство на обвинетите Миле Јанакиески и Кирил Божиновски во ...
сите 397 | | | веќе видена

Денес времето ќе биде облачно и студено со повремени врнежи, кои во западните делови ќе бидат претежно од снег. Во попладневните часови врнежите ќе преминуваат ...
сите 253 | | | веќе видена

Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски вечерва на трибината во Гостивар рече дека ќе победат на следните парламентарни избори без разлика дали тие биле ...
сите 234 | | | веќе видена

Она што се случуваше вчера околу седиштето на ВМРО-ДПМНЕ беше класична политичка хајка организирана од Зоран Заев и Оливер Спасовски, ова денеска на ...
сите 275 | | | веќе видена

Албански медиуми кои се повикуваат на полициски извори тврдат дека поранешниот премиер Никола Груевски во Албанија влегол нелегално и тоа во близина на ...
сите 202 | | | веќе видена

Со предлог Буџетот за 2019 година, изготвен од Владата предводена од СДСМ, обезбедуваме повеќе пари за граѓаните, социјална праведност, поголеми плати, поголем ...
сите 249 | | | веќе видена

Капитал - Груевски бара азил од Унгарија, јавноста бара одговорност за неговото бегство „Груевски бара азил од Унгарија, јавноста бара одговорност за неговото ...
сите 183 | | | веќе видена
Сподели ја оваа вест на е-маил

Македонија - Бесплатни сини картони само за најсиромашните

Од:
До кого (е-маил):
Порака: