Почнува селидбата на „Kомунална хигиена“ во Ќерамидница

Од наредната недела службите на „Kомунална хигиена“ ќе почнат да се селат во новата управна зграда во Ќерамидница која јавното градско претпријатие ја доби со размена на деловен простор со Друштвото за производство и промет со гума и гумени производи „Унитајарс стил импекс“. Се работи за објектот кој порано беше управна зграда на скопската фабрика за автобуси „Санос“. На приземјето службите од ...

⇐ DailyДневник ⇒