Кабаст отпад ќе се собира во општина Кисела Вода

Акцијата пооделно по урбани и месни заедници според датумот и времето предвидено за одложување на отпадот, денеска ќе се спроведе во урбаните заедници Кисела Вода, Расадник, 11 Октомври бараки, „Бобан Трпков”- населба Драчево, месните заедници Пинтија, село Драчево, Усјe и Градинар, Припор – локација (ул.„Христо Татарчев“ – до месната заедница Припор, месност Бабин дол – последна автобуска ...

⇐ DailyКурир ⇒