Повеќе вести како оваа (25)


Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на трошоците на животот во март 2018 година, во однос на претходниот месец, изнесува 100.0, а ...
| | веќе видена | слични

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на трошоците на животот во јануари 2018 година, во однос на претходниот месец, изнесува 99.6, а ...
| | веќе видена | слични

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на трошоците на животот во август 2017 година, во однос на претходниот месец пораснал за 0.4% , а ...
| | веќе видена | слични

Според податоците на Државниот завод за статистика, трошоците на животот и цените на мало во ноември 2016 година, во однос на претходниот месец, се помали за ...
| | веќе видена | слични

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на трошоците на животот во февруари 2018 година, во однос на претходниот месец, изнесува 100.2, а ...
| | веќе видена | слични

Уште повеќе ...