Повеќе вести како оваа (25)


Зошто бизнис секторот е толку нервозен околу промените во Законот за данок на личен доход? Целта е да се намали доходовниот јаз меѓу богатите и сиромашните. Во иднина побогатите лица ќе треба да платат повеќе данок, а Владата тие средства ќе ги редистрибуира за борба против сиромаштијата. Фактот дека Република Македонија е земја која се одликува со висока доходовна нееднаквост и сиромаштија, беше веројатно клучниот мотив на новата Влада да воведе прогресивно оданочување на личниот доход. Имено, во Македонија имаме едно од највисоките нивоа на учество на најдоходовните 1 отсто во вкупниот доход. Графикон 1. Учеството на најбогатите 1% во вкупниот доход Извор: Министерство за финансии Податоците од графиконот ни покажуваат дека учеството во вкупниот доход кај најдоходовните 1 отсто од населението во државата изнесува дури 14 отсто. Приближна е состојбата единствено во Велика Британија со 13.9 отсто и во Германија со 13 отсто. Во споредба со земјите со мала доходовна нееднаквост (на пр. Финска, Данска и ...
| | веќе видена | слични

Прогресивното оданочување е поправично, а рамниот данок не ги покажа своите ефекти – сметаат дел од експертите кои дебатираа за заштита на правата на даночните обврзници. Тие велат даночниот систем е покомплексен, а прогресијата може да се внесе во системот и на други начини, а не само со зголемување на номиналната стапка. Во однос на правата на даночните обврзници, најголем број случаи се прекршувања на правата на приватност. Инаку, прогресивното оданочување се најде во предизборната кампања на СДСМ. Според опозицијата, со прогресивна стапка на оданочување, ќе се спречи дополнителното осиромашување на сиромашните и ќе се подигне стандардот на сите граѓани.
| | веќе видена | слични

Какви ефекти ќе има најавената промена на даночната политика и дали има суштински разлики во однос на досегашните даночни политики се прашања што стануваат сѐ поактуелни меѓу граѓаните, а особено кај деловниот сектор на кој од особена важност во работењето му е да нема претерано оптоварување со нови давачки, кои би биле сопирачка за нови инвестиции и развој на компаниите. Според најавите, новата влада нема намера да го зголемува данокот на добивка, но затоа сака да воведе таканаречено прогресивно оданочување кај персоналниот данок на доход со што лицата што земаат највисоки приходи би плаќале персоналец од 18 отсто наместо досегашните десет отсто. Експертската јавност е поделена во однос на фискалните ефекти од новите даночни политики. Од една страна, се тврди дека тоа ќе придонесе кон порамноправна распределба на општественото богатство и поголеми буџетски приходи, а од друга страна дека прогресивното оданочување нема да обезбеди нови значајни приходи во буџетот бидејќи само околу еден отсто или десетина ...
| | веќе видена | слични

Министерството за финансии во месец ноември најави дека подготвува Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Управата за јавни приходи. Измените, ...
| | веќе видена | слични

Владата планира во буџетот за догодина да инкасира 6,4 отсто повеќе пари од даноци споредено со даночните приходи годинава. Во година во која ќе се смени даночниот систем и ќе се воведе прогресивното оданочување даночните приходи ќе се зголемат за 7,3 милијарди денари односно нешто над 118 милиони евра, додека ефектот само од прогресивното одночување е 1,5 милијарди денари. Во истата година Владата планира неданочните приходи да се зголемат на годишно ниво за дури неколкукратно повеќе од даночните или тие следната година се очекува да бидат 24 отсто повисоки од неданочните приходи годинава. Даночните приходи за 2019 година се планирани во износ од безмалку 122 милијарди денари. Годинава беа позиционирани на 115 милијарди денари или 7,3 милијарди денари помалку. Најголемо учество во планираните даночни приходи има данокот на додадена вредност и тоа 42,8 проценти, додека на акцизите отпаѓаат 22,4 отсто. „ Од 2019 година е предвидено воведување прогресивен данок на личен доход, со кој лицата кои имаат повисок ...
| | веќе видена | слични

Прогресивниот данок на доход, данокот на доход од камати на депозити и данокот на капитални добивки од хартии од вредност од следната година се ставаат во ...
| | веќе видена | слични

Владата планира во буџетот за догодина да инкасира 6,4 отсто повеќе пари од даноци споредено со даночните приходи годинава. Во година во која ќе се смени даночниот систем и ќе се воведе прогресивното оданочување даночните приходи ќе се зголемат за 7,3 милијарди денари односно нешто над 118 милиони евра, додека ефектот само од прогресивното одночување е 1,5 милијарди денари. Во истата година Владата планира неданочните приходи да се зголемат на годишно ниво за дури неколкукратно повеќе од даночните или тие следната година се очекува да бидат 24 отсто повисоки од неданочните приходи годинава. Даночните приходи за 2019 година се планирани во износ од безмалку 122 милијарди денари. Годинава беа позиционирани на 115 милијарди денари или 7,3 милијарди денари помалку. Најголемо учество во планираните даночни приходи има данокот на додадена вредност и тоа 42,8 проценти, додека на акцизите отпаѓаат 22,4 отсто. „ Од 2019 година е предвидено воведување прогресивен данок на личен доход, со кој лицата кои имаат ...
| | веќе видена | слични

Каков данок е погоден за македонскат економија - рамен, односно еднаков за сите граѓани, или прогресивен, односно поголем за побогатите, а помал за посиромашните е едно од најзначајните прашања за кое се кршат копјата на политичките партии, но и за кое дебатираат економските експерти. За СДСМ, сегашната огромна нееднаквост на граѓаните е резултат на рамниот данок. ВМРО-ДПМНЕ пак, го брани концептот на сегашното оданочување според кој, во Македонија има рамен данок. Поделени со мислењата се и даночните експерти. Тие, вчера дебатираа на тема трибина „Рамен или прогресивен данок и заштита на правата на даночните обврзници“ во рамките на трибината што ја организираше Центарот за даночна политика. Според даночниот експерт Славко Лазевски, ефектите што до сега се постигнати од рамниот данок укажуваат на неуспешен проект. - Мораме да се вратиме на прогресивното оданочување, онака како што е во доминантните земји од ЕУ, пред се како во Словенија и во Хрватска. Рамниот данок не даде ефекти врз спречувањето на сивата ...
| | веќе видена | слични

Каков данок е погоден за македонскат економија – рамен, односно еднаков за сите граѓани, или прогресивен, односно поголем за побогатите, а помал за посиромашните е едно од најзначајните прашања за кое се кршат копјата на политичките партии, но и за кое дебатираат економските експерти. За СДСМ, сегашната огромна нееднаквост на граѓаните е резултат на рамниот данок. ВМРО-ДПМНЕ пак, го брани концептот на сегашното оданочување според кој, во Македонија има рамен данок. Поделени со мислењата се и даночните експерти. Тие, вчера дебатираа на тема трибина Рамен или прогресивен данок и заштита на правата на даночните обврзници, во рамките на трибината што ја организираше Центарот за даночна политика. Според даночниот експерт Славко Лазевски, ефектите што до сега се постигнати од рамниот данок укажуваат на неуспешен проект. Мораме да се вратиме на прогресивното оданочување, онака како што е во доминантните земји од ЕУ, пред се како во Словенија и во Хрватска. Рамниот данок не даде ефекти врз спречувањето на сивата ...
| | веќе видена | слични

Во економската програма, СДСМ најави воведување прогресивен данок, наспроти досегашниот рамен данок, што беше политика на претходната власт. Владата на ВМРО-ДПМНЕ категорично беше против прогресивното оданочување бидејќи не отстапуваше од замислата земјата да се прикаже како рај за ниски даноци и тврдеше дека не сакаат им зададат удар врз џебот на граѓаните и компаниите. Идејата за прогресивно оданочување СДСМ ја презентираше уште во 2015 со проектот „Визијата за Македонија“ кога најави дека планира воведување персонален данок на доход со две стапки, 10% и 18%. Побогатите наместо 10% како досега, да плаќаат 18%. Економистите со поделени ставови, професорот Ванчо Узунов смета дека прогресивното оданочување е добар потег за разбивање на јазот помеѓу богатите и сиромашните.(10.47-12.23) „Доколку јас како граѓанин земам плата, плус земам хонорари, плус имам акции и ми се исплаќа дивиденда или, пак, изнајмувам дуќан, сите овие приходи кога ќе се соберат прават сума над 1000 евра. За парите над оваа квота ќе треба ...
| | веќе видена | слични

Во економската програма, СДСМ најави воведување прогресивен данок, наспроти досегашниот рамен данок, што беше политика на претходната власт. Владата на ВМРО-ДПМНЕ категорично беше против прогресивното оданочување бидејќи не отстапуваше од замислата земјата да се прикаже како рај за ниски даноци и тврдеше дека не сакаат им зададат удар врз џебот на граѓаните и компаниите. Идејата за прогресивно оданочување СДСМ ја презентираше уште во 2015 со проектот „Визијата за Македонија“ кога најави дека планира воведување персонален данок на доход со две стапки, 10% и 18%. Побогатите наместо 10% како досега, да плаќаат 18%. Економистите со поделени ставови, професорот Ванчо Узунов смета дека прогресивното оданочување е добар потег за разбивање на јазот помеѓу богатите и сиромашните.(10.47-12.23) „Доколку јас како граѓанин земам плата, плус земам хонорари, плус имам акции и ми се исплаќа дивиденда или, пак, изнајмувам дуќан, сите овие приходи кога ќе се соберат прават сума над 1000 евра. За парите над оваа квота ќе треба ...
| | веќе видена | слични

Актуелната политичка клима влијае негативно и на плаќањето даноци и на целокупната економска состојба, оцени денеска даночниот експерт Павле Гацов, порачувајќи ...
| | веќе видена | слични

Актуелната политичка клима влијае негативно и на плаќањето даноци и на целокупната економска состојба, оцени денеска даночниот експерт Павле Гацов, порачувајќи ...
| | веќе видена | слични

Актуелната политичка клима влијае негативно и на плаќањето даноци и на целокупната економска состојба, оцени денеска даночниот експерт Павле Гацов, порачувајќи ...
| | веќе видена | слични

Актуелната политичка клима влијае негативно и на плаќањето даноци и на целокупната економска состојба, оцени денеска даночниот експерт Павле Гацов, порачувајќи ...
| | веќе видена | слични

Актуелната политичка клима влијае негативно и на плаќањето даноци и на целокупната економска состојба, оцени денеска даночниот експерт Павле Гацов, порачувајќи ...
| | веќе видена | слични

Уште повеќе ...