Повеќе вести како оваа (25)


Дали после Охрид биогеографската целина Маркови Кули ќе биде следниот регион во Македонија кој ќе биде ставен на постојаната листа на заштита на УНЕСКО. Маркови Кули веќе 15 години е на привремената листа на заштита на оваа меѓународна организација, а идејата е во наредниот период да се направи тој потребен спој на природното и културното наследство. „Изнесувајќи го културното богатство во овој регион кој што траел од праисторијата па се до денес, заедно со биогеграфската целина ќе се направи првиот чекор кој може да помогне во добивањето на еден документ со кој што ќе може да се излезе пред УНЕСКО“, истакна д-р Елеонора Петрова, директор на Управата за заштита на културното наследство. Според експертите Маркови Кули е уникатна светска појава, која заслужува и светска заштита, која пак од друга страна ќе донесе и развој на туризмот и економски бенефит. „Иако кај Маркови Кули се забележуваат културни знаменитости, како што се цркви, манастири, кули, тука пред се е самиот релјеф и природа кои се уникатни во ...
| | веќе видена | слични

Марковите кули над Прилеп претендираат од Привремената да бидат ставени на Постојаната листа на светско наследство УНЕСКО, со што оваа природна реткост би била втора во Македонија на таа листа на организацијата на ОН, по охридскиот регион.Комплексот заслужува зашто е светски раритет, констатираат 30-ина учесници на првата меѓународна научна конференција што денеска и утре се одржува во Прилеп во организација на Институот за старословенска култура.Според д-р Елеонора Петрова, директор на Управата за заштита на културннното наследство, безрезервно комплексот „Маркови кули“ како биогеографска целина заслужува да биде на постојаната листа на УНЕСКО и Управата ќе помогне во тоа.– Биогеографската целина „Маркови кули“ се наоѓа на тентативната листа на културното наследство на УНЕСКО. Меѓутоа, поголем број локалитети во околните земји веќе успеале да ги спојат природното и културното наследство во една целина и да го презентираат како една синергија во природното и културното наследство. На пример, како што се ...
| | веќе видена | слични

Марковите кули над Прилеп претендираат од Привремената да бидат ставени на Постојаната листа на светско наследство УНЕСКО, со што оваа природна реткост би била втора во Македонија на таа листа на организацијата на ОН, по охридскиот регион. Комплексот заслужува зашто е светски раритет, констатираат 30-ина учесници на првата меѓународна научна конференција што денеска и утре се одржува во Прилеп во организација на Институот за старословенска култура. Според д-р Елеонора Петрова, директор на Управата за заштита на културннното наследство, безрезервно комплексот „Маркови кули“ како биогеографска целина заслужува да биде на постојаната листа на УНЕСКО и Управата ќе помогне во тоа. – Биогеографската целина „Маркови кули“ се наоѓа на тентативната листа на културното наследство на УНЕСКО. Меѓутоа, поголем број локалитети во околните земји веќе успеале да ги спојат природното и културното наследство во една целина и да го презентираат како една синергија во природното и културното наследство. На пример, како што се ...
| | веќе видена | слични

Марковите кули над Прилеп претендираат од Привремената да бидат ставени на Постојаната листа на светско наследство УНЕСКО, со што оваа природна реткост би била втора во Македонија на таа листа на организацијата на ОН, по охридскиот регион. Комплексот заслужува зашто е светски раритет, констатираат 30-ина учесници на првата меѓународна научна конференција што денеска и утре се одржува во Прилеп во организација на Институот за старословенска култура. Според д-р Елеонора Петрова, директор на Управата за заштита на културннното наследство, безрезервно комплексот „Маркови кули“ како биогеографска целина заслужува да биде на постојаната листа на УНЕСКО и Управата ќе помогне во тоа. – Биогеографската целина „Маркови кули“ се наоѓа на тентативната листа на културното наследство на УНЕСКО. Меѓутоа, поголем број локалитети во околните земји веќе успеале да ги спојат природното и културното наследство во една целина и да го презентираат како една синергија во природното и културното наследство. На пример, како што се ...
| | веќе видена | слични

Марковите кули над Прилеп претендираат од Привремената да бидат ставени на Постојаната листа на светско наследство УНЕСКО, со што оваа природна реткост би била втора во Македонија на таа листа на организацијата на ОН, по охридскиот регион. Комплексот заслужува зашто е светски раритет, констатираат 30-ина учесници на првата меѓународна научна конференција што денеска и утре се одржува во Прилеп во организација на Институот за старословенска култура. Според д-р Елеонора Петрова, директор на Управата за заштита на културннното наследство, безрезервно комплексот „Маркови кули“ како биогеографска целина заслужува да биде на постојаната листа на УНЕСКО и Управата ќе помогне во тоа. - Биогеографската целина „Маркови кули“ се наоѓа на тентативната листа на културното наследство на УНЕСКО. Меѓутоа, поголем број локалитети во околните земји веќе успеале да ги спојат природното и културното наследство во една целина и да го презентираат како една синергија во природното и културното наследство. На пример, како што се ...
| | веќе видена | слични

Марковите кули над Прилеп претендираат од Привремената да бидат ставени на Постојаната листа на светско наследство УНЕСКО, со што оваа природна реткост би била втора во Македонија на таа листа на организацијата на ОН, по охридскиот регион. Комплексот заслужува зашто е светски раритет, констатираат 30-ина учесници на првата меѓународна научна конференција што денеска и утре се одржува во Прилеп во организација на Институот за старословенска култура. Според д-р Елеонора Петрова, директор на Управата за заштита на културннното наследство, безрезервно комплексот „Маркови кули“ како биогеографска целина заслужува да биде на постојаната листа на УНЕСКО и Управата ќе помогне во тоа. – Биогеографската целина „Маркови кули“ се наоѓа на тентативната листа на културното наследство на УНЕСКО. Меѓутоа, поголем број локалитети во околните земји веќе успеале да ги спојат природното и културното наследство во една целина и да го презентираат како една синергија во природното и културното наследство. На пример, како што се ...
| | веќе видена | слични

Марковите кули над Прилеп претендираат од Привремената да бидат ставени на Постојаната листа на светско наследство УНЕСКО, со што оваа природна реткост би била втора во Македонија на таа листа на организацијата на ОН, по охридскиот регион. Комплексот заслужува зашто е светски раритет, констатираат 30-ина учесници на првата меѓународна научна конференција што денеска и утре се одржува во Прилеп во организација на Институот за старословенска култура. Според д-р Елеонора Петрова, директор на Управата за заштита на културннното наследство, безрезервно комплексот „Маркови кули“ како биогеографска целина заслужува да биде на постојаната листа на УНЕСКО и Управата ќе помогне во тоа. – Биогеографската целина „Маркови кули“ се наоѓа на тентативната листа на културното наследство на УНЕСКО. Меѓутоа, поголем број локалитети во околните земји веќе успеале да ги спојат природното и културното наследство во една целина и да го презентираат како една синергија во природното и културното наследство. На пример, како што се ...
| | веќе видена | слични

Од 2005 година Маркови кули се наоѓаат на привремената листа на заштитени подрачја на УНЕСКО со објективни потенцијали по спроведената постапка за позиционирање на постојаната листа на исклучително значајни региони во светот Биогеографската целина Маркови кули кај Прилеп, како и охридскиот регион се единствените простори во Македонија што се наоѓаат на листата на заштитени подрачја на УНЕСКО. Од 2005 година Марковите кули се наоѓаат на привремената листа на заштитени подрачја на УНЕСКО со објективни потенцијали по спроведената постапка за позиционирање на постојаната листа на исклучително значајни региони во светот. Во функција на заокружување на националниот и интернационалниот статус на биогеографската целина Маркови кули, Институтот за старословенска култура -Прилеп и општината Прилеп денеска и утре организираат меѓународен научен собир „Биогеографска целина Маркови кули: природни содржини и културни вредности“ со кој ќе се заокружи научната валоризација на локалитетот преку сублимирање на резултатите од ...
| | веќе видена | слични

Марковите кули над Прилеп претендираат од привремената да бидат ставени на Постојаната листа на светско наследство УНЕСКО, со што оваа природна реткост би била втора во Македонија на таа листа на организацијата на ОН, по охридскиот регион.Комплексот заслужува зашто е светски раритет, констатираат 30-ина учесници на првата меѓународна научна конференција што денеска и утре се одржува во Прилеп во организација на Институот за старословенска култура.Според д-р Елеонора Петрова, директор на Управата за заштита на културннното наследство, безрезервно комплексот „Маркови кули“ како биогеографска целина заслужува да биде на постојаната листа на УНЕСКО и Управата ќе помогне во тоа.„Биогеографската целина „Маркови кули“ се наоѓа на тентативната листа на културното наследство на УНЕСКО. Меѓутоа, поголем број локалитети во околните земји веќе успеале да ги спојат природното и културното наследство во една целина и да го презентираат како една синергија во природното и културното наследство. На пример, како што се ...
| | веќе видена | слични

Марковите кули над градот Прилеп претендираат од Привремената да бидат ставени на Постојаната листа на светско наследство УНЕСКО, со што оваа природна реткост би била втора во Македонија на таа листа на организацијата на ОН, по охридскиот регион. Комплексот заслужува зашто е светски раритет, констатираат 30-ина учесници на првата меѓународна научна конференција што денеска и утре се одржува во Прилеп во организација на Институот за старословенска култура. – Биогеографската целина „Маркови кули“ се наоѓа на тентативната листа на културното наследство на УНЕСКО. Меѓутоа, поголем број локалитети во околните земји веќе успеале да ги спојат природното и културното наследство во една целина и да го презентираат како една синергија во природното и културното наследство. На пример, како што се планината Рила со Рилскиот манастир, планината Горја со Студеница кои се целини и влегуваат во природното и културното наследство на листите на УНЕСКО, рече Елеонора Петроца, директор на Управата за заштита на културното ...
| | веќе видена | слични

Општина Прилеп се подготвува да аплицира со локалитетот „Маркови кули“ за влез на постојаната листа на заштита на УНЕСКО, бидејќи моментално се наоѓа само на ...
| | веќе видена | слични

Биогеографската целина Маркови Кули полека се подготвува да аплицира за влез на постојаната листа на заштита на УНЕСКО, моментално се наоѓа само на ...
| | веќе видена | слични

Прилеп е домаќин на дводневниот меѓународен собир „Биогеографска целина Маркови Кули: природни содржини и културни вредности“, кој се одржува во организација на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, а со поддршка на Општина Прилеп. Собирот го отвори градоначалникот на Прилеп, Илија Јованоски кој го потенцираше значењето за општината од влезот на Марковите Кули на листата на светското културно наследство на УНЕСКО. Во своето излагање, градоначалникот Јованоски рече: Биогеографската целина Маркови Кули се наоѓа на привремената листа на културното наследство на УНЕСКО, но поголем број на локалитети во околните земји веќе успеале природното и културното наследство да ги спојат во една целина и да го презентираат како синергија. „Она што треба да се направи во иднина, е да се спои синергијата во природното и културното наследство и ова е првиот чекор во таа насока. Изнесувајќи го културното богатство во овој регион, кој што траел од праисторијата па до денес, заедно со биогеографската целина ќе помогне ...
| | веќе видена | слични

Споменикот на природата „Маркови Кули” во Прилеп му се потребни Планот за управување и спој на природното со културното богатство со меѓународна валоризација ...
| | веќе видена | слични

Како дел од проектот „Подобрување на управувањето со заштитените подрачја“, финансиран од Европската Унија, имплементиран од UNDP, а со поддршка ...
| | веќе видена | слични

Прилеп е домаќин на дводневниот меѓународен научен собир „Доцносредновековни градови во централните делови од Балканскиот Полуостров, генеза развиток и ...
| | веќе видена | слични

Прилеп е домаќин на дводневниот меѓународен научен собир „Доцносредновековни градови во централните делови од Балканскиот Полуостров, генеза развиток и ...
| | веќе видена | слични

Прилеп, 4. октомври 2019 (ИНПРЕС) – Прилеп е домаќин на дводневниот меѓународен научен собир „Доцносредновековни градови во централните делови од Балканскиот ...
| | веќе видена | слични

Прилеп деновиве е домаќин на дводневниот меѓународен научен собир „Доцносредновековни градови во централните делови од Балканскиот Полуостров, генеза развиток ...
| | веќе видена | слични

Прилеп е домаќин на дводневниот меѓународен научен собир „Доцносредновековни градови во централните делови од Балканскиот Полуостров, генеза развиток и ...
| | веќе видена | слични

Уште повеќе ...