Повеќе вести како оваа (25)

Kаматата е фиксна и непроменлива и на тој начин нуди гарантирани и атрактивни приходи до истекот на рокот. УНИ Банка АД Скопје, деновиве промовира уште еден ...
сите 10 | | | веќе видена

УНИ Банка АД Скопје, деновиве промовира уште еден депозитен продукт со висока каматна стапка. Депозитот е наменет за малолетни лица, односно деца до 18 годишна ...
| | веќе видена | слични

УНИ Банка АД Скопје, деновиве промовира уште еден депозитен продукт со висока каматна стапка. Депозитот е наменет за малолетни лица, односно деца до 18 годишна ...
| | веќе видена | слични

УНИБанка АД Скопје, деновиве промовира уште еден депозитен продукт со висока каматна стапка. Депозитот е наменет за малолетни лица, односно деца до 18 годишна ...
| | веќе видена | слични

УНИБанка АД Скопје, деновиве промовира уште еден депозитен продукт со висока каматна стапка. Депозитот е наменет за малолетни лица, односно деца до 18 годишна ...
| | веќе видена | слични

УНИ Банка АД Скопје, деновиве промовира уште еден депозитен продукт со висока каматна стапка. Депозитот е наменет за малолетни лица, односно деца до 18 годишна ...
| | веќе видена | слични

УНИ банка АД Скопје, деновиве промовира уште еден депозитен продукт со висока каматна стапка. Депозитот е наменет за малолетни лица, односно деца до 18 годишна ...
| | веќе видена | слични

УНИБанка АД Скопје, деновиве промовира уште еден депозитен продукт со висока каматна стапка. Депозитот е наменет за малолетни лица, односно деца до 18 годишна ...
| | веќе видена | слични

УНИБанка во февруари започна со нов зимски депозит со атрактивни услови на македонскиот пазар. Депозитот нуди највисока каматна стапка на пазарот во моментов, ...
| | веќе видена | слични

Сакате да купите стан или куќа? Сакате да го реновирате вашиот имот? „УНИБанка” нуди на пазарот нови атрактивни услови за станбен кредити за физички лица. Со ...
| | веќе видена | слични

Во периодот од 15 септември до 30 ноември 2010 година сите нови депозити орочени со програмот 12/13 добиваат најдобра каматна стапка фиксна за целиот период на орочување. И тоа - 7,85 проценти номинална годишна каматна стапка или просечна годишна каматна стапка од 8,85 отсто годишно за депозит во денари со месечна капитализација на каматата. На 4,85 отсто е номиналната годишна каматна стапка или просечна годишна каматна стапка од 5,40 проценти годишно за депозит во евра со месечна капитализација на каматата. 12/13 орочениот депозит како производ со најголем број на клиенти во Стопанска банка нуди уникатна предност за клиентите. Имено, за орочен депозит на 12 месеци клиентот добива камата за 13 месеци односно бонус камата за 13-ти месец. Каматните стапки се гарантирани за целиот период на орочување на депозитот, при што независно од движењата на пазарот клиентот може да биде сигурен дека висината на каматната стапка на неговиот депозит ќе остане непроменета. Овие карактеристики заедно со промотивната каматна ...
| | веќе видена | слични

Уни банка со повисоки камати за штедење

УНИ банка им понуди на граѓаните повисоки камати за штедење во летните месеци. Промотивниот летен депозит орочен на три месеци е со годишна каматна стапка од осум отсто за денарско штедење и четири отсто за девизно штедење. Со секој орочен депозит следува бесплатна кредитна картичка.
| | веќе видена | слични

Сакате да купите стан или куќа? Сакате да го реновирате вашиот имот? „УНИ Банка ” нуди на пазарот нови атрактивни услови за станбен кредити за физички лица. Со ...
| | веќе видена | слични

Сакате да купите стан или куќа? Сакате да го реновирате вашиот имот? „УНИ Банка ” нуди на пазарот нови атрактивни услови за станбен кредити за физички лица. Со ...
| | веќе видена | слични

Охридска банка, Групација Сосиете Женерал воведе промотивни каматни стапки за денарски Депозит прогрес. Со промотивната понуда се овозможува атрактивен депозит со растечка каматна стапка по периоди, можност за дополнителни вложувања и гарантирани каматни стапки. Во текот на октомври, месецот на штедење, Охридска банка, Групација Сосиете Женерал воведува атрактивни каматни стапки за денарски Депозит прогрес. Промоцијата важи за нови депозити отворени во периодот од 1. октомври до 7. ноември 2015 година. Рокот на Депозит прогрес е една година, поделена на 4 квартали, при што секој нареден период носи повисока камата. Каматните стапки се фиксни и не се менуваат за периодот на орочување. Каматната стапка за првиот период изнесува 0,80%, а потоа се зголемува соодветно: 1,90% за вториот период, 2,80% за третиот период и 3,70% за четвртиот период. Дополнителна предност за корисникот е можноста за дополнително вложување износи на основниот влог и на тој начин користење на растечката камата за секој вложен износ на ...
| | веќе видена | слични

Сакате да купите стан или куќа? Сакате да го реновирате вашиот имот? „УНИБанка” нуди на пазарот нови атрактивни услови за станбен кредити за физички лица. Со ...
| | веќе видена | слични

Капитал Банка АД Скопје нуди каматни стапки за штедење во денари на 12 и 24 месеци и тоа по следниве услови: 12 месеци -2,45% годишна фиксна каматна стапка; 24 месеци-2,70% годишна фиксна каматна стапка 2,80% годишна промeнлива каматна стапка. Исплатата е по истекот на периодот на орочување. Нема ограничување за минимален износ на орочување, но максималниот е до 1.800.000 денари. Како депоненти може да се јават сите физички лица резиденти и нерезиденти. Фондот ги обештетува осигурените депозити, но не повеќе од денарска противвредност на 30.000 евра по депозит во една банка, филијала на странска банка или штедилница пресметани по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на решението. Обештетувањето на денарските и девизните депозити се врши исклучиво во денари.
| | веќе видена | слични

УНИБанка АД Скопје со специјални кредитни продукти за физички лица, повторно им излегува во пресрет на барањата на своите клиенти. Атрактивни каматни стапки за станбени, хипотекарни и потрошувачки кредити Станбените и хипотекарните кредити на УНИ Банка на клиентите им овозможуваат услови за кредитирање водејќи грижа за нивниот семеен буџет. Каматна стапка од 6,75%, на годишно ниво, фиксна за првите 24 месеци со грејс период од 6 до 12 месеци како и атрактивни подароци – годишно осигурување на имот со вклучен ризик од земјотрес, годишна преотценка на имотот, кредитни картички со дозволен лимит и дебитна картичка без чланарина, го прави нашиот домаќински пакет за станбени и хипотекарни кредити единствен и примамлив за клиентите. Промотивните услови за вработените во јавната администрација и акционерски друштва со плата преку УНИБанка продолжуваат да им излегуваат во пресрет за новоодобрените потрошувачки ненаменски денарски кредити за кои нудиме најниска каматна стапка од 8,00% со најдолг рок на отплата ...
| | веќе видена | слични

УНИБанка – Нови поволни услови за кредитирање УНИБанка АД Скопје соопшти денеска дека започна да нуди атрактивни каматни стапки за станбени, хипотекарни и потрошувачки кредити. Станбените и хипотекарните кредити на УНИ Банка на клиентите им овозможуваат услови за кредитирање водејќи грижа за нивниот семеен буџет. Каматна стапка од 6,75%, на годишно ниво, фиксна за првите 24 месеци со грејс период од 6 до 12 месеци како и атрактивни подароци – годишно осигурување на имот со вклучен ризик од земјотрес, годишна преотценка на имотот, кредитни картички со дозволен лимит и дебитна картичка без чланарина, го прави нашиот домаќински пакет за станбени и хипотекарни кредити единствен и примамлив за клиентите, соопшти Банката. Промотивните услови за вработените во јавната администрација и акционерски друштва со плата преку УНИБанка за новоодобрените потрошувачки ненаменски денарски кредити се со каматна стапка од 8,00% и рок на отплата до 8 години. Овие два типа на кредитни продукти за население кои имаат за цел ...
| | веќе видена | слични

ТТК Банка АД Скопје од вчера ги намали каматните стапки на девизните депозити на физички лица во евра до 0,30 процентни поени. Како што стои во соопштението од банката, потегот е во согласност со пазарните услови, а новите каматни стапки ќе важат за сите постојни и новосклучени договори за депозити. Што се однесува до постојните договори за депозити со фиксна каматна стапка, новата каматна стапка ќе се применува на датумот на реорочување на договорот. Инаку, каматните стапки се објавени кај секој депозитен производ на интернет-страницата на ТТК Банка АД Скопје, како и на огласните табли во експозитурите и филијалите. Промотивната понуда на девизниот депозит ЕВРО ФИКС 15 за штедење во евра на 15 месеци со фиксна каматна стапка од 1,3% годишно е со важност до 30.9.2018 година.
| | веќе видена | слични

ТТК Банка АД Скопје од вчера ги намали каматните стапки на девизните депозити на физички лица во евра до 0,30 процентни поени. Како што стои во соопштението од банката, потегот е во согласност со пазарните услови, а новите каматни стапки ќе важат за сите постојни и новосклучени договори за депозити. Што се однесува до постојните договори за депозити со фиксна каматна стапка, новата каматна стапка ќе се применува на датумот на реорочување на договорот. Инаку, каматните стапки се објавени кај секој депозитен производ на интернет-страницата на ТТК Банка АД Скопје, како и на огласните табли во експозитурите и филијалите. Промотивната понуда на девизниот депозит ЕВРО ФИКС 15 за штедење во евра на 15 месеци со фиксна каматна стапка од 1,3% годишно е со важност до 30.9.2018 година.
| | веќе видена | слични

Капитал Банка го промовираше својот Летен депозит под наслов Штеди и уживај во сите сезони! Латниот депозит Ви овозможува штедење со одлични каматни стапки за штедење во МКД на 12 и 24 месеци. Одберете и штедите сигурно и безбедно по следниве услови: 12 месеци – 2,45% годишна фиксна каматна стапка; 24 месеци – 2,70% годишна фиксна каматна стапка и 2,80% годишна промeнлива каматна стапка. Исплата по истекот на периодот на орочување. Без ограничување за минимален износ на орочување, но со максимален износ на орочување до 1.800.000 МКД. Како депоненти може да се јават сите физички лица резиденти и нерезиденти. Доволно е да ја посетите најблиската експозитура или шалтер на Капитал Банка и со документ за идентификација да се информирате за сите Ваши бенифиции од орочување на средства во Капитал Банка. За повеќе информации слободно обратете се во експозитурите на Капитал Банка или побарајте на телефонскиот број 02/3102 508.
| | веќе видена | слични

Сакате да купите стан или куќа? Сакате да го реновирате вашиот имот? „УНИ Банка ” нуди на пазарот нови атрактивни услови за станбен кредити за физички лица. Со ...
| | веќе видена | слични

УНИБанка деновиве понуди нови и многу поповолни услови за станбени кредити за физички лица. Со обновената понуда „Нов дом“, сега клиентите на УНИБанка ќе имаат ...
| | веќе видена | слични

Уште повеќе ...