Повеќе вести како оваа (25)

Деновиве беа објавени јавните огласи за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинства, за кој се ...
сите 6 | | | веќе видена

Деновиве беа објавени јавните огласи за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинства, за кој се ...
| | веќе видена | слични

Деновиве беа објавени јавните огласи за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинства, за кој се ...
| | веќе видена | слични

Деновиве беа објавени јавните огласи за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинства, за кој се ...
| | веќе видена | слични

Деновиве беа објавени јавните огласи за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинства, за кој се ...
| | веќе видена | слични

Согласно Програмата за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2019 година и годинава ...
| | веќе видена | слични

Над 30 милиони денари се определени за мерките за надомест на трошоци на домаќинствата за промена на стари со ПВЦ или алуминиумски прозорци и за набавка на ...
| | веќе видена | слични

 Над 30 милиони денари се определени за мерките за надомест на трошоци на домаќинствата за промена на стари со ПВЦ или алуминиумски прозорци и за набавка на ...
| | веќе видена | слични

Над 30 милиони денари се определени за мерките за надомест на трошоци на домаќинствата за промена на стари со ПВЦ или алуминиумски прозорци и за набавка на ...
| | веќе видена | слични

Над 30 милиони денари се определени за мерките за надомест на трошоци на домаќинствата за промена на стари со ПВЦ или алуминиумски прозорци и за набавка на ...
| | веќе видена | слични

Над 30 милиони денари се определени за мерките за надомест на трошоци на домаќинствата за промена на стари со ПВЦ или алуминиумски прозорци и за набавка на ...
| | веќе видена | слични

Над 30 милиони денари се определени за мерките за надомест на трошоци на домаќинствата за промена на стари со ПВЦ или алуминиумски прозорци и за набавка на ...
| | веќе видена | слични

Над 30 милиони денари се определени за мерките за надомест на трошоци на домаќинствата за промена на стари со ПВЦ или алуминиумски прозорци и за набавка на ...
| | веќе видена | слични

Над 30 милиони денари се определени за мерките за надомест на трошоци на домаќинствата за промена на стари со ПВЦ или алуминиумски прозорци и за набавка на ...
| | веќе видена | слични

Министерството за економија со цел стимулирање на користењето на мерката за замена на старите дрвени прозорци со нови ПВЦ или алуминиумски прозорци им ...
| | веќе видена | слични

Според министерот за економија Дритон Кучи, за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци во домаќинствата за 2017 година Министерството за економија обезбеди 20 милиони денари, при што ќе се надоместуваат до 50 отсто од направените трошоци, но не повеќе од 500 евра во денарска противвредност по домаќинство. Надоместокот на дел од средствата за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци ќе можат да го остварат лицата кои во своите домови имаат купено и вградено ПВЦ или алуминиумски прозорци, во периодот од денот на објавувањето до денот на завршувањето на јавниот оглас. Доделувањето на надоместокот ќе се врши по принципот „прв дојден прв услужен’’, сѐ до искористување на предвидените средства за оваа намена. Министерството и годинава продолжува со мерката која предвидува надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинствата што се спроведува по осми пат. – Годинашниот буџет успеавме да го зголемиме, па ...
| | веќе видена | слични

Министерството за економија и годинава ќе ги покрива дел од трошоците на граѓаните за поставување на сончеви колектори на покривите и за замена на старите со нови прозорци. Граѓаните може да поднесуваат барање за надомест на дел од вложените средства. Доделувањето на надоместокот ќе се врши по принципот прв дојден, прв услужен сè до искористување на предвидените средства. За надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци во домаќинствата обезбеден е буџет во износ од 30.000.000 денари . Граѓаните ќе добиваат 50 отсто од средства инвестирани во нови ПВЦ прозори но не повеќе од 500 евра во денарска против вредност за домаќинство. Надоместокот на дел од средствата за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци ќе може да го остварат лицата кои во своите домови имаат купено и вградено ПВЦ или алуминиумски прозорци во периодот од денот на објавувањето на јавниот оглас, но под услов купувачот да нема користено претходно право на поврат на дел од средствата за ...
| | веќе видена | слични

Министерството за економија годинава воведува нова мерка за енергетска ефикасност наменета за домаќинствата, односно субвенционирање за вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци. Огласот ќе биде објавен до крајот на месецов и ќе трае до крајот на август.Според министерот за економија Дритон Кучи, за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци во домаќинствата за 2017 година Министерството за економија обезбеди 20 милиони денари, при што ќе се надоместуваат до 50 отсто од направените трошоци, но не повеќе од 500 евра во денарска противвредност по домаќинство.Надоместокот на дел од средствата за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци ќе можат да го остварат лицата кои во своите домови имаат купено и вградено ПВЦ или алуминиумски прозорци, во периодот од денот на објавувањето до денот на завршувањето на јавниот оглас. Доделувањето на надоместокот ќе се врши по принципот „прв дојден прв услужен'', сѐ до искористување на предвидените средства за оваа ...
| | веќе видена | слични

Министерството за економија годинава воведува нова мерка за енергетска ефикасност наменета за домаќинствата, покрај веќе постојните субвенции за сончеви термални колекторски системи, а тоа е субвенционирање за вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци. Огласот за овие субвенции ќе биде објавен до крајот на месецов и ќе трае до крајот на август. Според министерот за економија, за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци во домаќинствата за 2017 година Министерството за економија обезбеди 20 милиони денари, при што се надоместуваат до 50 отсто од направените трошоци, но не повеќе од 500 евра во денарска противвредност по домаќинство. Надоместокот на дел од средствата за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци ќе можат да го остварат лицата кои во своите домови имаат купено и вградено ПВЦ или алуминиумски прозорци, во периодот од денот на објавувањето до денот на завршувањето на јавниот оглас. Притоа, доделувањето на надоместокот ќе се врши по принципот „прв ...
| | веќе видена | слични

Министерството за економија годинава воведува нова мерка за енергетска ефикасност наменета за домаќинствата, покрај веќе постојните субвенции за сончеви термални колекторски системи, а тоа е субвенционирање за вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци. Огласот за овие субвенции ќе биде објавен до крајот на месецов и ќе трае до крајот на август. Според министерот за економија, за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци во домаќинствата за 2017 година Министерството за економија обезбеди 20 милиони денари, при што се надоместуваат до 50 отсто од направените трошоци, но не повеќе од 500 евра во денарска противвредност по домаќинство. Надоместокот на дел од средствата за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци ќе можат да го остварат лицата кои во своите домови имаат купено и вградено ПВЦ или алуминиумски прозорци, во периодот од денот на објавувањето до денот на завршувањето на јавниот оглас. Притоа, доделувањето на надоместокот ќе се врши по принципот „прв ...
| | веќе видена | слични

Министерството за економија годинава воведува нова мерка за енергетска ефикасност наменета за домаќинствата, покрај веќе постојните субвенции за сончеви термални колекторски системи, а тоа е субвенционирање за вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци. Огласот за овие субвенции ќе биде објавен до крајот на месецов и ќе трае до крајот на август. Според министерот за економија, за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци во домаќинствата за 2017 година Министерството за економија обезбеди 20 милиони денари, при што се надоместуваат до 50 отсто од направените трошоци, но не повеќе од 500 евра во денарска противвредност по домаќинство. Надоместокот на дел од средствата за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци ќе можат да го остварат лицата кои во своите домови имаат купено и вградено ПВЦ или алуминиумски прозорци, во периодот од денот на објавувањето до денот на завршувањето на јавниот оглас. Притоа, доделувањето на надоместокот ќе се врши по принципот „прв ...
| | веќе видена | слични

Министерството за економија годинава воведува нова мерка за енергетска ефикасност наменета за домаќинствата, покрај веќе постојните субвенции за сончеви термални колекторски системи, а тоа е субвенционирање за вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци. Огласот за овие субвенции ќе биде објавен до крајот на месецов и ќе трае до крајот на август. Според министерот за економија, за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци во домаќинствата за 2017 година Министерството за економија обезбеди 20 милиони денари, при што се надоместуваат до 50 отсто од направените трошоци, но не повеќе од 500 евра во денарска противвредност по домаќинство. Надоместокот на дел од средствата за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци ќе можат да го остварат лицата кои во своите домови имаат купено и вградено ПВЦ или алуминиумски прозорци, во периодот од денот на објавувањето до денот на завршувањето на јавниот оглас. Притоа, доделувањето на надоместокот ќе се врши по принципот „прв ...
| | веќе видена | слични

Министерството за економија годинава воведува нова мерка за енергетска ефикасност наменета за домаќинствата, покрај веќе постојните субвенции за сончеви термални колекторски системи, а тоа е субвенционирање за вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци. Огласот за овие субвенции ќе биде објавен до крајот на месецов и ќе трае до крајот на август. Според министерот за економија, за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци во домаќинствата за 2017 година Министерството за економија обезбеди 20 милиони денари, при што се надоместуваат до 50 отсто од направените трошоци, но не повеќе од 500 евра во денарска противвредност по домаќинство. Надоместокот на дел од средствата за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци ќе можат да го остварат лицата кои во своите домови имаат купено и вградено ПВЦ или алуминиумски прозорци, во периодот од денот на објавувањето до денот на завршувањето на јавниот оглас. Притоа, доделувањето на надоместокот ќе се врши по принципот „прв ...
| | веќе видена | слични

Министерството за економија годинава воведува нова мерка за енергетска ефикасност наменета за домаќинствата, односно субвенционирање за вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци. Огласот ќе биде објавен до крајот на месецов и ќе трае до крајот на август. Според министерот за економија Дритон Кучи, за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци во домаќинствата за 2017 година Министерството за економија обезбеди 20 милиони денари, при што ќе се надоместуваат до 50 отсто од направените трошоци, но не повеќе од 500 евра во денарска противвредност по домаќинство. Надоместокот на дел од средствата за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци ќе можат да го остварат лицата кои во своите домови имаат купено и вградено ПВЦ или алуминиумски прозорци, во периодот од денот на објавувањето до денот на завршувањето на јавниот оглас. Доделувањето на надоместокот ќе се врши по принципот „прв дојден прв услужен’’, сѐ до искористување на предвидените средства за оваа намена. ...
| | веќе видена | слични

Уште повеќе ...