Повеќе вести како оваа (25)


Монетарната поставеност соодветна на постојните економски и финансиски услови, а економските фундаменти се здрави и без присуство на нерамнотежи во ...
| | веќе видена | слични

Економските фундаменти здрави без присуство на нерамнотежи во економијата, а монетарната поставеност соодветна. Ова е оценката на Комитетот за оперативна ...
| | веќе видена | слични

Економските фундаменти здрави без присуство на нерамнотежи во економијата, а монетарната поставеност соодветна. Ова е оценката на Комитетот за оперативна ...
| | веќе видена | слични

Економските фундаменти здрави без присуство на нерамнотежи во економијата, а монетарната поставеност соодветна. Ова е оценката на Комитетот за оперативна ...
| | веќе видена | слични

Ова е оценката на Комитетот за оперативна монетарна политика на Народната банка, на која беа разгледани клучните показатели за домашната економија и движењата ...
| | веќе видена | слични

Eкономските фундаменти се здрави и без присуство на нерамнотежи во економијата оцени Комитетот за оперативна монетарна политика на Народната банка на својата ...
| | веќе видена | слични

На 11 јуни 2019 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на Народната банка, на којашто беа разгледани клучните показатели ...
| | веќе видена | слични

На 11 јуни 2019 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на Народната банка, на којашто беа разгледани клучните показатели ...
| | веќе видена | слични

Народната банка по намалувањето на каматната стапка во претходниот месец, оцени дека е соодветна на постојните економски и финансиски услови и на последната ...
| | веќе видена | слични

На вчерашната редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика. „На седницата беше оценето дека монетарната поставеност е соодветна и беше одлучено аукцијата на благајнички записи на 9 мај да се спроведе под непроменети услови, односно да се понудат благајнички записи во износ од 25.000 милиони денари и каматна стапка од 3,00%. Комитетот ги разгледа најновите остварувања во домашната економија во контекст на новите априлски макроекономски проекции, по што повторно истакна дека економските фундаменти се здрави, без присуство на нерамнотежи во економијата. Отсуството на нерамнотежи е видливо преку стабилната инфлација и поволната надворешна позиција, контекст којшто придонесува за поволни движења на девизниот пазар и интервенции со нето-откуп на девизи од страна на НБРМ од почетокот на годината. ...
| | веќе видена | слични

На 8 мај 2018 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на којашто беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика. На седницата беше оценето дека монетарната поставеност е соодветна и беше одлучено аукцијата на благајнички записи на 9 мај да се спроведе под непроменети услови, односно да се понудат благајнички записи во износ од 25.000 милиони денари и каматна стапка од 3,00%. Комитетот ги разгледа најновите остварувања во домашната економија во контекст на новите априлски макроекономски проекции, по што повторно истакна дека економските фундаменти се здрави, без присуство на нерамнотежи во економијата. Отсуството на нерамнотежи е видливо преку стабилната инфлација и поволната надворешна позиција, контекст којшто придонесува за поволни движења на девизниот пазар и интервенции со нето-откуп на девизи од страна на НБРМ ...
| | веќе видена | слични

На 8 мај 2018 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на којашто беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика. На седницата беше оценето дека монетарната поставеност е соодветна и беше одлучено аукцијата на благајнички записи на 9 мај да се спроведе под непроменети услови, односно да се понудат благајнички записи во износ од 25.000 милиони денари и каматна стапка од 3,00%. Комитетот ги разгледа најновите остварувања во домашната економија во контекст на новите априлски макроекономски проекции, по што повторно истакна дека економските фундаменти се здрави, без присуство на нерамнотежи во економијата. Отсуството на нерамнотежи е видливо преку стабилната инфлација и поволната надворешна позиција, контекст којшто придонесува за поволни движења на девизниот пазар и интервенции со нето-откуп на девизи од страна на НБРМ ...
| | веќе видена | слични

Уште повеќе ...