Повеќе вести како оваа (25)

Советот на Народната банка вчера одржа редовна седница на која бе ше разгледан и усвоен најновиот Квартален извештај со макроекономските проекции за ...
сите 17 | | | веќе видена

Советот на Народната банка денес одржа редовна седница на која бе ше разгледан и усвоен најновиот Квартален извештај со макроекономските проекции за ...
| | веќе видена | слични

Советот на Народната банка на Република Македонија денеска одржа редовна седница на која беше разгледан и усвоен најновиот Квартален извештај и ...
| | веќе видена | слични

Во текот на третото тримесечје годинава, основната каматна стапка беше намалена од 3% на 2,75%, одразувајќи ги здравите економски основи и отсуството на ...
| | веќе видена | слични

Советот на Народната банка на Република Македонија денес одржа редовна седница на која беше разгледан и усвоен најновиот Квартален извештај и макроекономските ...
| | веќе видена | слични

Советот на Народната банка на Република Македонија денеска ја одржа редовна седница на која беше разгледан и усвоен најновиот квартален извештај и ...
| | веќе видена | слични

Советот на Народната банка на Република Македонија денеска ја одржа редовна седница на која беше разгледан и усвоен најновиот квартален извештај и ...
| | веќе видена | слични

Советот на Народната банка на Република Македонија денеска ја одржа редовната седница на која беа разгледани и усвоени најновиот квартален извештај и ...
| | веќе видена | слични

Советот на Народната банка денеска ја одржа својата единаесетта седница, на која беа усвоени кварталниот извештај и макроекономските проекции до крајот на 2019 година, при што беше констатирано дека во текот на третиот квартал основната каматна стапка се задржа на 3,25 отсто во услови на непроменети оцени за стабилноста на економските основи, отсуство на нерамнотежи во економијата и постепено стабилизирање на очекувањата. На девизниот пазар немаше притисоци, а интервенциите на НБРМ во третото тримесечје беа во насока на откуп на девизи. Штедењето на домаќинствата во банкарскиот систем продолжи да расте и во третиот квартал. Сепак, и натаму остана недовербата на економските субјекти поради домашните политички случувања, иако помалку изразена, при што се задржаа видувањата за поголема внимателност во одредени пунктови. Ова особено се однесува на депозитниот потенцијал чиј раст беше поумерен во однос на очекуваниот, како и на бавното зголемување на склоноста на населението за штедење во домашна валута, што ...
| | веќе видена | слични

Советот на Народната банка денес ја одржа својата единаесетта седница, на која беа усвоени Кварталниот извештај и макроекономските проекции до крајот на 2019 година, при што беше констатирано дека во текот на третиот квартал основната каматна стапка се задржа на 3,25%, во услови на непроменети оцени за стабилноста на економските основи, отсуство на нерамнотежи во економијата и постепено стабилизирање на очекувањата. На девизниот пазар немаше притисоци, а интервенциите на НБРМ во третото тримесечје беа во насока на откуп на девизи. Штедењето на домаќинствата во банкарскиот систем продолжи да расте и во третиот квартал. Сепак, и натаму остана недовербата на економските субјекти заради домашните политички случувања, иако помалку изразена, при што се задржаа видувањата за поголема внимателност во одредени пунктови. Ова особено се однесува на депозитниот потенцијал чиј раст беше поумерен во однос на очекуваниот, како и на бавното зголемување на склоноста на населението за штедење во домашна валута, што покажува ...
| | веќе видена | слични

Советот на Народната банка денеска ја одржа својата единаесетта седница, на која беа усвоени кварталниот извештај и макроекономските проекции до крајот на 2019 година, при што беше констатирано дека во текот на третиот квартал основната каматна стапка се задржа на 3,25%, во услови на непроменети оцени за стабилноста на економските основи, отсуство на нерамнотежи во економијата и постепено стабилизирање на очекувањата. На девизниот пазар немаше притисоци, а интервенциите на НБРМ во третото тримесечје беа во насока на откуп на девизи. Штедењето на домаќинствата во банкарскиот систем продолжи да расте и во третиот квартал. Сепак, и натаму остана недовербата на економските субјекти заради домашните политички случувања, иако помалку изразена, при што се задржаа видувањата за поголема внимателност во одредени пунктови. Ова особено се однесува на депозитниот потенцијал чиј раст беше поумерен во однос на очекуваниот, како и на бавното зголемување на склоноста на населението за штедење во домашна валута, што ...
| | веќе видена | слични

Советот на Народната банка денес ја одржа својата единаесетта седница, на која беа усвоени Кварталниот извештај и макроекономските проекции до крајот на 2019 година, при што беше констатирано дека во текот на третиот квартал основната каматна стапка се задржа на 3,25%, во услови на непроменетиоцени за стабилноста на економските основи, отсуство на нерамнотежи во економијата и постепено стабилизирање на очекувањата.На девизниот пазар немаше притисоци, а интервенциите на НБРМ во третото тримесечје беа во насока на откуп на девизи. Штедењето на домаќинствата во банкарскиот систем продолжи да расте и во третиот квартал. Сепак, и натаму остана недовербата на економските субјекти заради домашните политички случувања, иако помалку изразена, при што се задржаа видувањата за поголема внимателност во одредени пунктови. Ова особено се однесува на депозитниот потенцијал чиј раст беше поумерен во однос на очекуваниот, како и на бавното зголемување на склоноста на населението за штедење во домашна валута, што покажува ...
| | веќе видена | слични

Советот на Народната банка на Република Македонија денеска ја одржа редовна седница на која беше разгледан и усвоен најновиот квартален извештај и ...
| | веќе видена | слични

Забрзувањето на евроатлантското интегрирање е еден од позитивните ризици за македонската економија што не се земени предвид во најновите проекции на Народната ...
| | веќе видена | слични

Забрзувањето на евроатлантското интегрирање е еден од позитивните ризици за македонската економија што не се земени предвид во најновите проекции на Народната ...
| | веќе видена | слични

Забрзувањето на евроатлантското интегрирање е еден од позитивните ризици за македонската економија што не се земени предвид во најновите проекции на Народната ...
| | веќе видена | слични

Забрзувањето на евроатлантското интегрирање е еден од позитивните ризици за македонската економија што не се земени предвид во најновите проекции на Народната ...
| | веќе видена | слични

НБРМ ја ревидира проекцијата за економскиот раст на 2,3 проценти Корекција за растот на македонската економија од 3,2 на 2,3 проценти направи Народната банка ...
| | веќе видена | слични

Корекција за растот на македонската економија од 3,2 на 2,3 проценти направи Народната банка на Република Македонија во есенската ревизија на макроекономските ...
| | веќе видена | слични

Уште повеќе ...