Повеќе вести како оваа (25)


Во Свечената сала во Владата на Република Македонија, денеска се потпиша договор помеѓу министерот за финансии, Драган Тевдовски, потпретседателот на ...
| | веќе видена | слични

Министерството за финансии потпиша договор со Европската инвестициска банка (ЕИБ) за нова кредитна линија од 100 милиони евра за мали и средни компании кои ќе ...
| | веќе видена | слични

Новата кредитна линија од Европската инвестициска банка што ќе се пласира преку Македонската банка за поддршка и развојот и 11 деловни банки се очекува да биде ...
| | веќе видена | слични

На македонските мали и средни компании од денеска им е достапна поволна кредитна линија од 100 милиони евра од Европската инвестициска банка (ЕИБ) што ќе се ...
| | веќе видена | слични

Обезбедивме нови 100 милиони евра за финансирање на мали и средни претпријатија во Македонија, преку Европската инвестициона банка. Ова значи силно охрабрување ...
| | веќе видена | слични

Со 15 милиони евра евтини кредити од Европската инвестициска банка – ЕИБ, ќе се поддржат инвестициите на 39 мали и средни фирми, кои првично ќе отворат околу ...
| | веќе видена | слични

Со 15 милиони евра евтини кредити од Европската инвестициска банка – ЕИБ, ќе се поддржат инвестициите на 39 мали и средни фирми, кои првично ќе отворат околу ...
| | веќе видена | слични

Со 15 милиони евра евтини кредити од Европската инвестициска банка – ЕИБ, ќе се поддржат инвестициите на 39 мали и средни фирми, кои првично ќе отворат околу ...
| | веќе видена | слични

Со 15 милиони евра евтини кредити од Европската инвестициска банка – ЕИБ, ќе се поддржат инвестициите на 39 мали и средни фирми, кои првично ќе отворат околу ...
| | веќе видена | слични

Да не беше кредитната линија од ЕИБ, за компаниите ќе немаше никаква финансиска поддршка од Македонската банка за поддршка на развојот. Од сопствени извори лани одобрила кредити од само 3,4 милиони евра Македонската банка за поддршка на развојот минатата година обезбедила кредитно портфолио од 176,2 милиони евра за македонските компании, но дури 150 милиони евра се од двете кредитни линии од Европската инвестициска банка (ЕИБ). За жал, од сопствени средства МБПР дава незначителна поддршка за стопанството. Од својот капитал лани одобрила кредити од само 3,4 милиони евра, што е 14,9% помалку споредено со четири милиони евра во 2010 година. Според финансискиот извештај, МБПР во 2011 година од сопствени средства одобрила 25 кредити за мали и за средни компании, во вредност од 2,7 милиони евра и два кредити за производство наменето за извоз, во вкупна вредност од 1,23 милиони евра. За финансирање трајни обртни средства банката поддржала само една компанија, со кредит од 32.520 евра, а од кредината линија за ...
| | веќе видена | слични

Со 15 милиони евра евтини кредити од Европската инвестициска банка - ЕИБ, ќе се поддржат инвестициите на 39 мали и средни фирми, кои првично ќе отворат околу ...
| | веќе видена | слични

Со 15 милиони евра евтини кредити од Европската инвестициска банка – ЕИБ, ќе се поддржат инвестициите на 39 мали и средни фирми, кои првично ќе отворат околу ...
| | веќе видена | слични

Уште повеќе ...