Повеќе вести како оваа (25)

За директори се назначени Салија Љатиф на Геронтолошкиот завод „13 Ноември“, Ангелчо Андоновски на Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле, а Филип Гучев на Универзитетска клиника за ревматологија. Од Министертвото информираат дека во Психијатриската болница Бардовци останува досегашниот директор, Ќамиљ Ковачи. Разрешени се економските директори на клиничките болница во Тетово и во Штип, на универзитетските клиники за радиотерапија и онкологија, за кардиологија, за кардиохирургија, за клиничка биохемија, за неврохирургија, за дигестивна хирургија, за пластична хирургија, за торакална и васкуларна хирургија, за гастроентерохепатологија и на ТОАРИЛУЦ. - Во врска со именувањата на директори во јавните здравствени установи стоиме зад донесените одлуки и веруваме дека заеднички со овие кадри ќе ја реализираме нашата визија за подобро здравство за сите граѓани на Република Македонија. Напоменуваме дека редовно ќе ја следиме работата на новите ВД директори и ќе реагираме доколку изостануваат ...
сите 56 | | | веќе видена

Министерството за здравство соопшти дека минатата недела биле именувани директори на неколку јавни здравствени установи и се разрешени економските директори во повеќе ЈЗУ. За директори се назначени Салија Љатиф на Геронтолошкиот завод „13 Ноември“, Ангелчо Андоновски на Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле, а Филип Гучев на Универзитетска клиника за ревматологија. Од Министертвото информираат дека во Психијатриската болница Бардовци останува досегашниот директор, Ќамиљ Ковачи. Разрешени се економските директори на клиничките болница во Тетово и во Штип, на универзитетските клиники за радиотерапија и онкологија, за кардиологија, за кардиохирургија, за клиничка биохемија, за неврохирургија, за дигестивна хирургија, за пластична хирургија, за торакална и васкуларна хирургија, за гастроентерохепатологија и на ТОАРИЛУЦ. - Во врска со именувањата на директори во јавните здравствени установи стоиме зад донесените одлуки и веруваме дека заеднички со овие кадри ќе ја реализираме нашата визија за ...
| | веќе видена | слични

Министерството за здравство соопшти дека минатата недела биле именувани директори на неколку јавни здравствени установи и се разрешени економските директори во повеќе ЈЗУ. За директори се назначени Салија Љатиф на Геронтолошкиот завод „13 Ноември“, Ангелчо Андоновски на Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле, а Филип Гучев на Универзитетска клиника за ревматологија. Од Министертвото информираат дека во Психијатриската болница Бардовци останува досегашниот директор, Ќамиљ Ковачи. Разрешени се економските директори на клиничките болница во Тетово и во Штип, на универзитетските клиники за радиотерапија и онкологија, за кардиологија, за кардиохирургија, за клиничка биохемија, за неврохирургија, за дигестивна хирургија, за пластична хирургија, за торакална и васкуларна хирургија, за гастроентерохепатологија и на ТОАРИЛУЦ. „Во врска со именувањата на директори во јавните здравствени установи стоиме зад донесените одлуки и веруваме дека заеднички со овие кадри ќе ја реализираме нашата визија за ...
| | веќе видена | слични

Министерството за здравство соопшти дека минатата недела биле именувани директори на неколку јавни здравствени установи и се разрешени економските директори во повеќе ЈЗУ. За директори се назначени Салија Љатиф на Геронтолошкиот завод „13 Ноември“, Ангелчо Андоновски на Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле, а Филип Гучев на Универзитетска клиника за ревматологија. Од Министертвото информираат дека во Психијатриската болница Бардовци останува досегашниот директор, Ќамиљ Ковачи. Разрешени се економските директори на клиничките болница во Тетово и во Штип, на универзитетските клиники за радиотерапија и онкологија, за кардиологија, за кардиохирургија, за клиничка биохемија, за неврохирургија, за дигестивна хирургија, за пластична хирургија, за торакална и васкуларна хирургија, за гастроентерохепатологија и на ТОАРИЛУЦ. - Во врска со именувањата на директори во јавните здравствени установи стоиме зад донесените одлуки и веруваме дека заеднички со овие кадри ќе ја реализираме нашата визија за ...
| | веќе видена | слични

Министерството за здравство соопшти дека минатата недела биле именувани директори на неколку јавни здравствени установи и се разрешени економските директори во повеќе ЈЗУ. За директори се назначени Салија Љатиф на Геронтолошкиот завод „13 Ноември“, Ангелчо Андоновски на Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле, а Филип Гучев на Универзитетска клиника за ревматологија. Од Министертвото информираат дека во Психијатриската болница Бардовци останува досегашниот директор, Ќамиљ Ковачи. Разрешени се економските директори на клиничките болница во Тетово и во Штип, на универзитетските клиники за радиотерапија и онкологија, за кардиологија, за кардиохирургија, за клиничка биохемија, за неврохирургија, за дигестивна хирургија, за пластична хирургија, за торакална и васкуларна хирургија, за гастроентерохепатологија и на ТОАРИЛУЦ. – Во врска со именувањата на директори во јавните здравствени установи стоиме зад донесените одлуки и веруваме дека заеднички со овие кадри ќе ја реализираме нашата визија за ...
| | веќе видена | слични

Геронтолошкиот завод, Институтот за белодробни заболувања кај децата „Козле“ и Универзигтетската клинки за ревматологија добија нови директори, информира Министерството за здравство. За директор на Геронтолошки завод е поставен Салија Љатиф, во Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле е именуван Ангелчо Андоновски, а нов директор на Универзитетска клиника за ревматологија е Филип Гучев. Во Психијатриската болница Бардовци останува досегашниот директор, Ќамиљ Ковачи, додаваат од Министерството. – Исто така се разрешени економските директори во следните јавни здравствени установи: Клиничка болница Тетово, Клиничка болница Штип, Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија, Универзитетска клиника за кардиологија, Универзитетска клиника за кардиохирургија, Универзитетска клиника за клиничка биохемија, Универзитетска клиника за неврохирургија, Универзитетска клиника за дигестивна хирургија, Универзитетска клиника за пластична хирургија, Универзитетска клиника за торакална и васкуларна ...
| | веќе видена | слични

Геронтолошкиот завод, Институтот за белодробни заболувања кај децата „Козле“ и Универзигтетската клинки за ревматологија добија нови директори, информира Министерството за здравство. За директор на Геронтолошки завод е поставен Салија Љатиф, во Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле е именуван Ангелчо Андоновски, а нов директор на Универзитетска клиника за ревматологија е Филип Гучев. Во Психијатриската болница Бардовци останува досегашниот директор, Ќамиљ Ковачи, додаваат од Министерството. – Исто така се разрешени економските директори во следните јавни здравствени установи: Клиничка болница Тетово, Клиничка болница Штип, Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија, Универзитетска клиника за кардиологија, Универзитетска клиника за кардиохирургија, Универзитетска клиника за клиничка биохемија, Универзитетска клиника за неврохирургија, Универзитетска клиника за дигестивна хирургија, Универзитетска клиника за пластична хирургија, Универзитетска клиника за торакална и васкуларна ...
| | веќе видена | слични

Геронтолошкиот завод, Институтот за белодробни заболувања кај децата „Козле“ и Универзигтетската клинки за ревматологија добија нови директори, информира Министерството за здравство. За директор на Геронтолошки завод е поставен Салија Љатиф, во Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле е именуван Ангелчо Андоновски, а нов директор на Универзитетска клиника за ревматологија е Филип Гучев. Во Психијатриската болница Бардовци останува досегашниот директор, Ќамиљ Ковачи, додаваат од Министерството. – Исто така се разрешени економските директори во следните јавни здравствени установи: Клиничка болница Тетово, Клиничка болница Штип, Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија, Универзитетска клиника за кардиологија, Универзитетска клиника за кардиохирургија, Универзитетска клиника за клиничка биохемија, Универзитетска клиника за неврохирургија, Универзитетска клиника за дигестивна хирургија, Универзитетска клиника за пластична хирургија, Универзитетска клиника за торакална и васкуларна ...
| | веќе видена | слични

Геронтолошкиот завод, Институтот за белодробни заболувања кај децата „Козле“ и Универзигтетската клинки за ревматологија добија нови директори, информира Министерството за здравство. За директор на Геронтолошки завод е поставен Салија Љатиф, во Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле е именуван Ангелчо Андоновски, а нов директор на Универзитетска клиника за ревматологија е Филип Гучев. Во Психијатриската болница Бардовци останува досегашниот директор, Ќамиљ Ковачи, додаваат од Министерството. – Исто така се разрешени економските директори во следните јавни здравствени установи: Клиничка болница Тетово, Клиничка болница Штип, Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија, Универзитетска клиника за кардиологија, Универзитетска клиника за кардиохирургија, Универзитетска клиника за клиничка биохемија, Универзитетска клиника за неврохирургија, Универзитетска клиника за дигестивна хирургија, Универзитетска клиника за пластична хирургија, Универзитетска клиника за торакална и васкуларна ...
| | веќе видена | слични

Министерството за здравство информира дека минатата недела биле именувани нови директори и во Геронтолошки завод каде директор ќе биде д-р Салија Љатиф, д-р Ангелчо Андоновски ќе го води Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле и Универзитетската клиника за ревматологија каде директор ќе биде д-р Филип Гучев. Од министерството соопштија дека д-р Ќамиљ Ковачи останува директор на Психијатриската болница Бардовци. Разрешени се и економските директори во Клиничка болница Тетово, Клиничка болница Штип, Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија, Универзитетска клиника за кардиологија, Универзитетска клиника за кардиохирургија, Универзитетска клиника за клиничка биохемија, Универзитетска клиника за неврохирургија, Универзитетска клиника за дигестивна хирургија, Универзитетска клиника за пластична хирургија, Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија, Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија и Универзитетска клиника ТОАРИЛУЦ. Министерството за здравство истакнува ...
| | веќе видена | слични

Младиот специјалист Филип Гучев застана на чело на Клиника за ревматологија. Во Градската хируршка болница„ Св. Наум Охридски за нов директор е назначен Иван Спировски. За директор на Институт за белодробни заболувања кај децата во Козле е именуван Ангелчо Андоновски, кадровик на СДСМ. др.Филип Гучев директор на Клиника за ревматологија Во Геронтолошки завод ќе раководи Салија Љатиф, откако беше повлечено местото на Елена Костова поради тоа што нејзиниот сопруг е назначен за директор на болницата „8 Септември“. Во Психијатриската болница во Бардовци останува досегашниот директор, Ќамиљ Ковачи. Разрешени се и економските директори во следните јавни здравствени установи: Клиничка болница Тетово, Клиничка болница Штип, Клиника за радиотерапија и онкологија, Клиника за кардиологија, за кардиохирургија, за клиничка биохемија, Клиника за неврохирургија, за дигестивна хирургија, за пластична хирургија, Клиника за торакална и васкуларна хирургија, за гастроентерохепатологија и Клиника ТОАРИЛУЦ. др. Анѓелко ...
| | веќе видена | слични

Министерството за здравство соопшти дека минатата недела биле именувани директори на неколку јавни здравствени установи и се разрешени економските директори во повеќе ЈЗУ.За директори се назначени Салија Љатиф на Геронтолошкиот завод „13 Ноември“, Ангелчо Андоновски на Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле, а Филип Гучев на Универзитетска клиника за ревматологија. Од Министертвото информираат дека во Психијатриската болница Бардовци останува досегашниот директор, Ќамиљ Ковачи.Разрешени се економските директори на клиничките болница во Тетово и во Штип, на универзитетските клиники за радиотерапија и онкологија, за кардиологија, за кардиохирургија, за клиничка биохемија, за неврохирургија, за дигестивна хирургија, за пластична хирургија, за торакална и васкуларна хирургија, за гастроентерохепатологија и на ТОАРИЛУЦ.– Во врска со именувањата на директори во јавните здравствени установи стоиме зад донесените одлуки и веруваме дека заеднички со овие кадри ќе ја реализираме нашата визија за подобро ...
| | веќе видена | слични

Минатата недела биле именувани директори и во Геронтолошки завод - Салија Љатиф, Институт за белодробни заболувања кај децата Козле - Ангелчо Андоновски и на Клиниката за ревматологија - Филип Гучев. Во Психијатриската болница Бардовци останува досегашниот директор, Ќамиљ Ковачи, соопшти Министерството за здравство. Економските директори се разрешени во Клиничките болници во Тетово и во Штип, на Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија, Универзитетска клиника за кардиологија, Универзитетска клиника за кардиохирургија, Универзитетска клиника за клиничка биохемија, Универзитетска клиника за неврохирургија, Универзитетска клиника за дигестивна хирургија, Универзитетска клиника за пластична хирургија, Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија, Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија и Универзитетска клиника ТОАРИЛУЦ. „Во врска со именувањата на директори во јавните здравствени установи, Министерството за здравство истакнува дека стоиме зад донесените одлуки и веруваме дека ...
| | веќе видена | слични

Министерството за здравство соопшти дека минатата недела биле именувани директори на неколку јавни здравствени установи и се разрешени економските директори во повеќе јавни здравствени установи. За директори се назначени Салија Љатиф на Геронтолошкиот завод „13 Ноември“, Ангелчо Андоновски на Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле, а Филип Гучев на Универзитетска клиника за ревматологија.Од Министерсвото идодаваат дека во Психијатриската болница Бардовци останува досегашниот директор, Ќамиљ Ковачи. Исто така, разрешени се економските директори на клиничките болница во Тетово и во Штип, на универзитетските клиники за радиотерапија и онкологија, за кардиологија, за кардиохирургија, за клиничка биохемија, за неврохирургија, за дигестивна хирургија, за пластична хирургија, за торакална и васкуларна хирургија, за гастроентерохепатологија и на ТОАРИЛУЦ.„Во врска со именувањата на директори во јавните здравствени установи стоиме зад донесените одлуки и веруваме дека заеднички со овие кадри ќе ја ...
| | веќе видена | слични

Министерството за здравство информира дека минатата недела биле именувани нови директори во уште три јавни здравствени установи. За директор на Геронтолошкиот завод е поставена Салија Љатиф, на Институтот за белодробни заболувања кај децата – Козле – Ангелчо Андоновски и на Универзитетската клиника за ревматологија – Филип Гучев. Од МЗ информираат дека во Психијатриската болница Бардовци останува досегашниот директор, Ќамиљ Ковачи. Исто така, разрешени се економските директори во следните јавни здравствени установи: Клиничка болница Тетово, Клиничка болница Штип, Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија, Универзитетска клиника за кардиологија, Универзитетска клиника за кардиохирургија, Универзитетска клиника за клиничка биохемија, Универзитетска клиника за неврохирургија, Универзитетска клиника за дигестивна хирургија, Универзитетска клиника за пластична хирургија, Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија, Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија и Универзитетска ...
| | веќе видена | слични

Министерството за здравство информира дека минатата недела биле именувани нови директори во уште три јавни здравствени установи. За директор на Геронтолошкиот завод е поставена Салија Љатиф, на Институтот за белодробни заболувања кај децата – Козле – Ангелчо Андоновски и на Универзитетската клиника за ревматологија – Филип Гучев. Од МЗ информираат дека во Психијатриската болница Бардовци останува досегашниот директор, Ќамиљ Ковачи. Исто така, разрешени се економските директори во следните јавни здравствени установи: Клиничка болница Тетово, Клиничка болница Штип, Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија, Универзитетска клиника за кардиологија, Универзитетска клиника за кардиохирургија, Универзитетска клиника за клиничка биохемија, Универзитетска клиника за неврохирургија, Универзитетска клиника за дигестивна хирургија, Универзитетска клиника за пластична хирургија, Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија, Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија и Универзитетска ...
| | веќе видена | слични

Министерството за здравство соопшти дека минатата недела биле именувани директори на неколку јавни здравствени установи и се разрешени економските директори во повеќе ЈЗУ.За директори се назначени Салија Љатиф на Геронтолошкиот завод „13 Ноември“, Ангелчо Андоновски на Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле, а Филип Гучев на Универзитетска клиника за ревматологија.Од Министертвото информираат дека во Психијатриската болница Бардовци останува досегашниот директор, Ќамиљ Ковачи.Разрешени се економските директори на клиничките болница во Тетово и во Штип, на универзитетските клиники за радиотерапија и онкологија, за кардиологија, за кардиохирургија, за клиничка биохемија, за неврохирургија, за дигестивна хирургија, за пластична хирургија, за торакална и васкуларна хирургија, за гастроентерохепатологија и на ТОАРИЛУЦ.- Во врска со именувањата на директори во јавните здравствени установи стоиме зад донесените одлуки и веруваме дека заеднички со овие кадри ќе ја реализираме нашата визија за подобро ...
| | веќе видена | слични

Од Министерсвото за здравство известуваат дека минатата недела биле именувани директори и во следниве јавни здравствени установи: Младиот специјалист Филип Гучев застана на чело на Клиника за ревматологија, за директор на Институт за белодробни заболувања кај децата во Козле е назначен Ангелчо Андоновски, кадровик на СДСМ. Разрешени се и економските директори во следните јавни здравствени установи: Клиничка болница Тетово, Клиничка болница Штип, Клиника за радиотерапија и онкологија, Клиника за кардиологија, за кардиохирургија, за клиничка биохемија, Клиника за неврохирургија, за дигестивна хирургија, за пластична хирургија, Клиника за торакална и васкуларна хирургија, за гастроентерохепатологија и Клиника ТОАРИЛУЦ.Во Геронтолошки завод ќе раководи Салија Љатиф, откако беше повлечено местото на Елена Костова поради тоа што нејзиниот сопруг е назначен за директор на болницата „8 Септември“. Во Психијатриската болница во Бардовци останува досегашниот директор, Ќамиљ Ковачи.
| | веќе видена | слични

Министерството за здравство информира дека минатата недела биле именувани нови директори во уште три јавни здравствени установи. За директор на Геронтолошки завод е поставена Салија Љатиф, на Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле – Ангелчо Андоновски и на Универзитетската клиника за ревматологија – Филип Гучев. Од МЗ информираат дека во Психијатриската болница Бардовци останува досегашниот директор, Ќамиљ Ковачи. Исто така, разрешени се економските директори во следните јавни здравствени установи: Клиничка болница Тетово, Клиничка болница Штип, Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија, Универзитетска клиника за кардиологија, Универзитетска клиника за кардиохирургија, Универзитетска клиника за клиничка биохемија, Универзитетска клиника за неврохирургија, Универзитетска клиника за дигестивна хирургија, Универзитетска клиника за пластична хирургија, Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија, Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија и Универзитетска клиника ...
| | веќе видена | слични

Министерството за здравство информира дека минатата недела биле именувани нови директори во уште три јавни здравствени установи. За директор на Геронтолошки завод е поставена Салија Љатиф, на Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле – Ангелчо Андоновски и на Универзитетската клиника за ревматологија – Филип Гучев. Од МЗ информираат дека во Психијатриската болница Бардовци останува досегашниот директор, Ќамиљ Ковачи. Исто така, разрешени се економските директори во следните јавни здравствени установи: Клиничка болница Тетово, Клиничка болница Штип, Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија, Универзитетска клиника за кардиологија, Универзитетска клиника за кардиохирургија, Универзитетска клиника за клиничка биохемија, Универзитетска клиника за неврохирургија, Универзитетска клиника за дигестивна хирургија, Универзитетска клиника за пластична хирургија, Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија, Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија и Универзитетска клиника ...
| | веќе видена | слични

Министерот за здравство Арбен Таравари се пишмани за директорот на психијатриската болница Бардовци. Тој денес повторно го врати на функцијата досегашниот директор Ќамиљ Ковачи, кој го разреши пред пет дена, а на негово место го именуваше Виктор Исјановски. Од Министерството за здравство не кажаа зошто се пишманил министерот. Само кусо кажаа дека во Бардовци останува досегашниот директор Ковачи. Нова директорка на Геронтолошкиот завод Скопје е Салија Љатиф, соопшти Министерството за здравство. Таа доаѓа на местото на досегашната директорка Ленче Нелоска, која до пред три месеци беше и заменик претседател на Лекарската комора. Пред три дена Министерството за здравство соопшти дена на местото на Нелоска е именувана Елена Костова, која пак вчера во објава на својот фејсбук профил напиша дека нејзиното именување на директорското место не е реализирано, оти самата се повлекла за да нема судир на интереси, бидејќи нејзиниот сопруг Кристијан Костов е именуван за дректор на градската општа болница „8 септември“ . ...
| | веќе видена | слични

Ден Дончев е именуван за нов директор на Фондот за здравствено осигурување на место на разрешениот директор Сашо Стефаноски, пренесе СДК. Одлуката да биде сменет Стефаноски ја донела Владата, а информацијата ја објави самиот тој на Фејсбук профилот. „Со одлука на Влада, без законски основ и противправно разрешен сум од позицијата директор на Фонд за здравствено осигурување на Република Македонија. Ви благодарам на поддршката во изминатите години додека ја извршував оваа одговорна функција. Заедно со мојот тим направивме многу позитивни проекти во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Воспоставивме принцип на транспарентност во работата и отворени врати на Фондот за сите осигуреници. Бевме достапни за сите да помогнеме. Фондот го оставам во одлична финансиска кондиција и со историски најголем буџет“, пишува Стефановски во својот Фејсбук статус. Дончев пак е поранешен генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ и поранешен директор на Телеком. Во меѓувреме, Министерството за здравство соопшти дека минатата ...
| | веќе видена | слични

Министерството за здравство денеска именуваше уште шест нови директори во јавни здравствени установи. Нов директор на Универзитетеска клиника за пулмологија и алергологија е д-р Дејан Докиќ, на Универзитетеска клиника за пластична и реконструктивна хирургија – Софија Пејкова, на Универзитетеска клиника за торакална и васкуларна хирургија – д-р Неџати Јакупи, на Универзитетеска клиника за уво, нос и грло – д-р Јане Нетковски, на Општа болница Гостивар – д-р Гојарт Сулејмани и на Здравствен дом Штип – д-р Снежана Трајковска, соопшти Министерството за здравство.
| | веќе видена | слични

Министерството за здравство денеска именуваше уште шест нови директори во јавни здравствени установи. Нов директор на Универзитетеска клиника за пулмологија и алергологија е д-р Дејан Докиќ, на Универзитетеска клиника за пластична и реконструктивна хирургија – Софија Пејкова, на Универзитетеска клиника за торакална и васкуларна хирургија – д-р Неџати Јакупи, на Универзитетеска клиника за уво, нос и грло – д-р Јане Нетковски, на Општа болница Гостивар – д-р Гојарт Сулејмани и на Здравствен дом Штип – д-р Снежана Трајковска, соопшти Министерството за здравство.
| | веќе видена | слични

Министерството за здравство денеска именуваше уште шест нови директори во јавни здравствени установи. Нов директор на Универзитетеска клиника за пулмологија и алергологија е д-р Дејан Докиќ, на Универзитетеска клиника за пластична и реконструктивна хирургија – Софија Пејкова, на Универзитетеска клиника за торакална и васкуларна хирургија – д-р Неџати Јакупи, на Универзитетеска клиника за уво, нос и грло – д-р Јане Нетковски, на Општа болница Гостивар – д-р Гојарт Сулејмани и на Здравствен дом Штип – д-р Снежана Трајковска, соопшти Министерството за здравство.
| | веќе видена | слични

Министерството за здравство денеска именуваше уште шест нови директори во јавни здравствени установи. Нов директор на Универзитетеска клиника за пулмологија и алергологија е д-р Дејан Докиќ, на Универзитетеска клиника за пластична и реконструктивна хирургија – Софија Пејкова, на Универзитетеска клиника за торакална и васкуларна хирургија – д-р Неџати Јакупи, на Универзитетеска клиника за уво, нос и грло – д-р Јане Нетковски, на Општа болница Гостивар – д-р Гојарт Сулејмани и на Здравствен дом Штип – д-р Снежана Трајковска, соопшти Министерството за здравство.
| | веќе видена | слични

Уште повеќе ...