Повеќе вести како оваа (25)

Народната банка постојано работи на усвојување на најдобрите практики и стандарди што сѐ повеќе ја приближуваат до европскиот систем на централни банки. Оваа ...
сите 11 | | | веќе видена

Народната банка постојано работи на усвојување на најдобрите практики и стандарди што сѐ повеќе ја приближуваат до европскиот систем на централни банки. Оваа ...
| | веќе видена | слични

Народната банка постојано работи на усвојување на најдобрите практики и стандарди што сѐ повеќе ја приближуваат до европскиот систем на централни банки. Оваа ...
| | веќе видена | слични

Народната банка постојано работи на усвојување на најдобрите практики и стандарди што сѐ повеќе ја приближуваат до европскиот систем на централни банки. Оваа ...
| | веќе видена | слични

Успешно заврши твининг-проектот „Jакнење на институционалниот капацитет на Народната банка на патот кон нејзиното членство во ЕСЦБ” Народната банка постојано ...
| | веќе видена | слични

Народната банка постојано работи на усвојување на најдобрите практики и стандарди коишто сѐ повеќе ја приближуваат до Европскиот систем на централни банки. ...
| | веќе видена | слични

Народната банка постојано работи на усвојување на најдобрите практики и стандарди коишто сѐ повеќе ја приближуваат до  Европскиот систем на централни банки. ...
| | веќе видена | слични

Народната банка продолжува со натамошен развој на статистиката на финансиските сметки, согласно со заложбите за постојано усогласување со највисоките ...
| | веќе видена | слични

Започна Твининг проектот „Јакнење на институционалн ниот капацитет на Народната банка на патот кон нејзино членство во Европскиот систем на централни банки ...
| | веќе видена | слични

Започна Твининг проектот „Јакнење на институционалн ниот капацитет на Народната банка на патот кон нејзино членство во Европскиот систем на централни банки ...
| | веќе видена | слични

Народната банка продолжува со натамошен развој на статистиката на финансиските сметки, согласно со заложбите за постојано усогласување со највисоките ...
| | веќе видена | слични

Твининг-проектот „Јакнење на институционалниот капацитет на Народната банка на патот кон нејзиното членство во ЕСЦБ" придонесува за збогатување на сетот ...
| | веќе видена | слични

Народна банка информира дека успешно се спроведува твининг-проектот „Јакнење на институционалниот капацитет на Народната банка на патот кон нејзиното членство ...
| | веќе видена | слични

Се работи на нова регулатива во оваа сфера, со транспонирање на релевантното европско законодавство. Со ова ќе се зголеми нивото на заштита на потрошувачите ...
| | веќе видена | слични

Народната банка ги засилува активностите коишто се очекува дека ќе резултираат со зголемена транспарентност на давателите на платежни услуги во однос на ...
| | веќе видена | слични

Управниот одбор на Проектот за анализа на потребите на Народната банка на Република Македонија за пристапување во Европскиот систем на централни банки (ЕСЦБ) и ...
| | веќе видена | слични

Управниот одбор на Проектот за анализа на потребите на Народната банка на Република Македонија за пристапување во Европскиот систем на централни банки (ЕСЦБ) и ...
| | веќе видена | слични

Управниот одбор на Проектот за анализа на потребите на Народната банка на Република Македонија за пристапување во Европскиот систем на централни банки (ЕСЦБ) и ...
| | веќе видена | слични

Управниот одбор на Проектот за анализа на потребите на Народната банка на Република Македонија за пристапување во Европскиот систем на централни банки (ЕСЦБ) и ...
| | веќе видена | слични

Управниот одбор на Проектот за анализа на потребите на Народната банка на Македонија за пристапување во Европскиот систем на централни банки (ЕСЦБ) и ...
| | веќе видена | слични

Одржани две презентации од областа на банкарската супервизија и регулатива. Народната банка е постојано посветена на усогласувањето на домашната регулатива и ...
| | веќе видена | слични

Народна банка информира дека успешно се спроведува твининг-проектот „Јакнење на институционалниот капацитет на Народната банка на патот кон нејзиното членство ...
| | веќе видена | слични

Народната банка продолжува со развојот на статистиката на финансиските сметки, согласно со заложбите за усогласување со највисоките меѓународни и статистички ...
| | веќе видена | слични

Централната банка на Германија заедно со седумнаесет други централни банки од Европскиот систем на централни банки (ЕСЦБ), Европската централна банка (ЕЦБ) и ...
| | веќе видена | слични

Словачка е силен поддржувач на евроинтеграциските стратегиски цели на вашата земја. Оттука, предвидена е можност за воспоставување соработка во повеќе ...
| | веќе видена | слични

Уште повеќе ...