АПМ

Шест вински сомелијери, претставници на најрелевантниот вински магазин Декантер за Централна и Југоисточна Европа, ги посетија македонските винарници. Една од посетените винарници беше и Винарија Стоби каде се одржа завршната дегустаторска вечер. Ова е прва ваква посета што се очекува да овозможи промоција и популарност а со тоа и подобар пласман на македонскиот вина на странските пазари. Ангела Мур, позната како Master of Wine, Стефан Брук, Стивен Спуриер, Џулија Хардинг, Каролин Гилби и Џејмс Буд ги посетуваа македонските винарии и ги дегустираа нивните вина. За секое од дегустираните вина, престижните вински критичари и сомелијери со непроценливо искуство ќе создадат осврт којшто се користи од дистрибутерите и сопствениците на ресторани во набавката на вина од конкретен вински регион. Посетата на сомелијерите на Декантер е од исклучително значење за промоција на македонските вина, пред се тоа е уважување на македонскиот вински регион и истакнување на потенцијалите што нашите вина ги имаат. Од ...
сите 3 | | | веќе видена

Една од посетените винарници беше и Винарија Стоби каде се одржа завршната дегустаторска вечер. Ова е прва ваква посета што се очекува да овозможи промоција и популарност а со тоа и подобар пласман на македонскиот вина на странските пазари. Ангела Мур, позната како Master of Wine, Стефан Брук, Стивен Спуриер, Џулија Хардинг, Каролин Гилби и Џејмс Буд ги посетуваа македонските винарии и ги дегустираа нивните вина. За секое од дегустираните вина, престижните вински критичари и сомелијери со непроценливо искуство ќе создадат осврт којшто се користи од дистрибутерите и сопствениците на ресторани во набавката на вина од конкретен вински регион. „Посетата на сомелијерите на Декантер е од исклучително значење за промоција на македонските вина, пред сè тоа е уважување на македонскиот вински регион и истакнување на потенцијалите што нашите вина ги имаат. Од критиките што ќе ги дадат за нашите вина во голема мера зависи влезот на извесен пазар и третманот што виното го добива од рестораните, хотелите, па дури и ...
сите 5 | | | веќе видена

Шест вински сомелијери, претставници на најрелевантниот вински магазин „Декантер” за Централна и Југоисточна Европа, ги посетија македонските винарници. Една од посетените винарници беше и Винарија Стоби каде се одржа завршната дегустаторска вечер. Ова е прва ваква посета што се очекува да овозможи промоција и популарност а со тоа и подобар пласман на македонскиот вина на странските пазари. Ангела Мур, позната како Master of Wine, Стефан Брук, Стивен Спуриер, Џулија Хардинг, Каролин Гилби и Џејмс Буд ги посетуваа македонските винарии и ги дегустираа нивните вина. За секое од дегустираните вина, престижните вински критичари и сомелијери со непроценливо искуство ќе создадат осврт којшто се користи од дистрибутерите и сопствениците на ресторани во набавката на вина од конкретен вински регион. „Посетата на сомелијерите на Декантер е од исклучително значење за промоција на македонските вина, пред сè тоа е уважување на македонскиот вински регион и истакнување на потенцијалите што нашите вина ги имаат. Од критиките ...
сите 6 | | | веќе видена

Шест вински сомелијери, претставници на најрелевантниот вински магазин „Декантер“ за Централна и Југоисточна Европа, ги посетија македонските винарници. Шест вински сомелијери, претставници на најрелевантниот вински магазин „Декантер“ за Централна и Југоисточна Европа, ги посетија македонските винарници. Ангела Мур, позната како Master of Wine, Стефан Брук, Стивен Спуриер, Џулија Хардинг, Каролин Гилби и Џејмс Буд ги посетуваа македонските винарии и ги дегустираа нивните вина. За секое од дегустираните вина, престижните вински критичари и сомелијери ќе подготват осврт што се користи од дистрибутерите и сопствениците на ресторани во набавката на вина од конкретен вински регион. Првата ваква посета, организирана од Асоцијацијата „Вина од Македонија“, а финансиски овозможена од страна на сите винарии кои беа посетени, се очекува да овозможи промоција и популарност, а со тоа и подобар пласман на македонските вина на странските пазари. Завршната дегустаторска вечер се одржа во Винарија Стоби. - ...
сите 7 | | | веќе видена

Ангела Мур, позната како Master of Wine, Стефан Брук, Стивен Спуриер, Џулија Хардинг, Каролин Гилби и Џејмс Буд ги посетуваа македонските винарии и ги дегустираа нивните вина. За секое од дегустираните вина, престижните вински критичари и сомелиери ќе подготват осврт што се користи од дистрибутерите и сопствениците на ресторани во набавката на вина од конкретен вински регион. Првата ваква посета, организирана од Асоцијацијата „Вина од Македонија“, а финансиски овозможена од страна на сите винарии кои беа посетени, се очекува да овозможи промоција и популарност, а со тоа и подобар пласман на македонските вина на странските пазари. Завршната дегустаторска вечер се одржа во винаријата Стоби. “Посетата на сомелиерите на Декантер е од исклучително значење за промоција на македонските вина. Пред се тоа е уважување на македонскиот вински регион и истакнување на потенцијалите што ги имаат нашите вина. Од критиките што ќе ги дадат за нашите вина во голема мера зависи влезот на извесен пазар и третманот што виното го ...
сите 8 | | | веќе видена

Шест вински сомелиери, претставници на најрелевантниот вински магазин „Декантер“ за Централна и Југоисточна Европа, ги посетија македонските винарници. Ангела Мур, позната како Master of Wine, Стефан Брук, Стивен Спуриер, Џулија Хардинг, Каролин Гилби и Џејмс Буд ги посетуваа македонските винарници и ги дегустираа нивните вина. За секое од дегустираните вина престижните вински критичари и сомелиери ќе подготват осврт што се користи од дистрибутерите и сопствениците на ресторани при набавката на вина од конкретен вински регион. Првата ваква посета, организирана од Асоцијацијата „Вина од Македонија“, а финансиски овозможена од страна на сите винарници што беа посетени, се очекува да овозможи промоција и популарност, а со тоа и подобар пласман на македонските вина на странските пазари. Завршната дегустаторска вечер се одржа во винарницата „Стоби“. - Посетата на сомелиерите на „Декантер“ е од исклучително значење за промоција на македонските вина. Пред сè тоа е уважување на македонскиот вински регион и ...
сите 10 | | | веќе видена

Шест вински сомелијери, претставници на најрелевантниот вински магазин „Декантер“ за Централна и Југоисточна Европа, ги посетија македонските винарници. Ангела Мур, позната како Master of Wine, Стефан Брук, Стивен Спуриер, Џулија Хардинг, Каролин Гилби и Џејмс Буд ги посетуваа македонските винарии и ги дегустираа нивните вина. За секое од дегустираните вина, престижните вински критичари и сомелијери ќе подготват осврт што се користи од дистрибутерите и сопствениците на ресторани во набавката на вина од конкретен вински регион. Првата ваква посета, организирана од Асоцијацијата „Вина од Македонија“, а финансиски овозможена од страна на сите винарии кои беа посетени, се очекува да овозможи промоција и популарност, а со тоа и подобар пласман на македонските вина на странските пазари. Завршната дегустаторска вечер се одржа во Винарија Стоби. - Посетата на сомелијерите на Декантер е од исклучително значење за промоција на македонските вина. Пред се тоа е уважување на македонскиот вински регион и истакнување на ...
сите 10 | | | веќе видена

Ангела Мур, позната како Master of Wine, Стефан Брук, Стивен Спуриер, Џулија Хардинг, Каролин Гилби и Џејмс Буд ги посетуваа македонските винарии и ги дегустираа нивните вина. За секое од дегустираните вина, престижните вински критичари и сомелијери ќе подготват осврт што се користи од дистрибутерите и сопствениците на ресторани во набавката на вина од конкретен вински регион. Првата ваква посета, организирана од Асоцијацијата „Вина од Македонија“, а финансиски овозможена од страна на сите винарии кои беа посетени, се очекува да овозможи промоција и популарност, а со тоа и подобар пласман на македонските вина на странските пазари. Завршната дегустаторска вечер се одржа во Винарија Стоби. - Посетата на сомелијерите на Декантер е од исклучително значење за промоција на македонските вина. Пред се тоа е уважување на македонскиот вински регион и истакнување на потенцијалите што ги имаат нашите вина. Од критиките што ќе ги дадат за нашите вина во голема мера зависи влезот на извесен пазар и третманот што виното го ...
сите 11 | | | веќе видена

Шест вински сомелијери, претставници на најрелевантниот вински магазин „Декантер“ за Централна и Југоисточна Европа, ги посетија македонските винарници. Aнгела Мур, Стефан Брук, Стивен Спуриер, Џулија Хардинг, Каролин Гилби и Џејмс Буд ги посетуваа македонските винарии и ги дегустираа нивните вина. За секое од дегустираните вина, престижните вински критичари и сомелијери ќе подготват осврт што се користи од дистрибутерите и сопствениците на ресторани во набавката на вина од конкретен вински регион. Првата ваква посета, организирана од Асоцијацијата „Вина од Македонија“, а финансиски овозможена од страна на сите винарии кои беа посетени, се очекува да овозможи промоција и популарност, а со тоа и подобар пласман на македонските вина на странските пазари. Завршната дегустаторска вечер се одржа во Винарија Стоби. - Посетата на сомелијерите на Декантер е од исклучително значење за промоција на македонските вина. Пред се тоа е уважување на македонскиот вински регион и истакнување на потенцијалите што ги имаат ...
сите 15 | | | веќе видена

Шест сомелиери, претставници на најрелевантниот вински магазин „Декантер“ за централна и за југоисточна Европа, ги посетија македонските винарници. Една од посетените винарници е и винарницата „Стоби“ каде што се одржа завршната дегустаторска вечер. Ова е прва ваква посета што се очекува да овозможи промоција и популарност, а со тоа и подобар пласман на македонското вино на странските пазари. Џулија Хардинг Ангела Мур, познат вински експерт (Master of Wine), Стефан Брук, Стивен Спуриер, Џулија Хардинг, Каролин Гилби и Џејмс Буд ги посетуваа македонските винарии и ги дегустираа нивните вина. За секое од дегустираните вина, престижните вински критичари и сомелијери со непроценливо искуство ќе создадат осврт којшто се користи од дистрибутерите и сопствениците на ресторани во набавката на вина од конкретен вински регион. - Посетата на сомелиерите на „Декантер“ е од исклучително значење за промоција на македонските вина, пред сѐ тоа е уважување на македонскиот вински регион и истакнување на потенцијалите што ...
сите 16 | | | веќе видена