Аплицирајте за додавање на извор

Со пополнување на овој формулар се согласувате вашите содржини да бидат објавувани на Daily.MK според политиката на сервисот. Доколку вашиот сервис има РСС со комплетна содржина (текст+слики/видеа) наведете ги во полето "Повеќе информации". Изворите со целосен РСС на содржината побрзо и почесто се освежуваат отколку другите извори бидејќи daily.mk не треба да ги посетува индивидуалните страници....

Со цел да го подобриме нашиот сервис Ве замолуваме пред да ја испратите вашата апликација да го прочитате генеричкото техничко барање за додавање на вашиот сајт. Апликациите кои што не се компатибилни со ова барање ќе бидат одбиени. Доколку барате вашата апликација да биде додадена итно на нашиот сајт ве молиме контактирајте не на тел. 02/3212168 ... 

 

* Име на изворот
* Вашето име (за контакт)
* Вашата е-маил адреса (мора да биде валидна)
* Основно URL на страницата
Телефонски број (за контакт доколку е потребно)
Повеќе информации
* Captcha