ЗЕЛС

  во

  Општината Струга пред Локалните избори во 2017 година немаше пари да ги спроведе изборите, па побара помош од државата. Од тогаш поминаа повеќе од две години, ...
  сите 4 | | | веќе видена

  Во координација на Министерството за локална самоуправа, денеска во Владата се одржа конститутивната седница на секторската работна група за локален и ...
  сите 19 | | | веќе видена

  Во координација на Министерството за локална самоуправа, денеска во Владата се одржа конститутивната седница на секторската работна група за локален и ...
  сите 19 | | | веќе видена

  Во секторската група со која претседава министерот за локална самоуправа Сухејл Фазлиу, членуваат претставници од надлежните министерства, од ЗЕЛС, од ...
  сите 19 | | | веќе видена

  Во координација на Министерството за локална самоуправа, денеска во Владата се одржа конститутивната седница на секторската работна група за локален и ...
  сите 19 | | | веќе видена

  Во координација на Министерството за локална самоуправа, денеска во Владата се одржа конститутивната седница на секторската работна група за локален и ...
  сите 19 | | | веќе видена

  Скопскиот Плански Регион е најразвиен од осумте региони во земјата, но сепак постојат диспаритети во развојот меѓу 17-те општини и во самите општини што се дел ...
  сите 30 | | | веќе видена

  Само 14 општини од вкупно 80 плус Градот Скопје 1 усвоиле акциски планови за унапредување на еднаквите можности на жените и мажите и предвиделе такви ...
  сите 2 | | | веќе видена

  Новиот закон за висока раководна служба за чија нацрт верзија денеска почна јавна расправа треба да го разграничи политичкото именување и професионалната ...
  сите 2 | | | веќе видена

  Новиот закон за висока раководна служба за чија нацрт верзија денеска почна јавна расправа треба да го разграничи политичкото именување и професионалната ...
  сите 4 | | | веќе видена

  Новиот закон за висока раководна служба за чија нацрт верзија денеска почна јавна расправа треба да го разграничи политичкото именување и професионалната ...
  сите 5 | | | веќе видена

  Новиот закон за висока раководна служба, за чија нацрт-верзија денеска почна јавна расправа, треба да ги разграничи политичкото именување и професионалната ...
  сите 8 | | | веќе видена

  Новиот закон за висока раководна служба за чија нацрт верзија денеска почна јавна расправа треба да го разграничи политичкото именување и професионалната ...
  сите 8 | | | веќе видена

  Новиот закон за висока раководна служба за чија нацрт верзија денеска почна јавна расправа треба да го разграничи политичкото именување и професионалната ...
  сите 8 | | | веќе видена

  Новиот закон за висока раководна служба за чија нацрт верзија денеска почна јавна расправа треба да го разграничи политичкото именување и професионалната ...
  сите 9 | | | веќе видена

  Новиот закон за висока раководна служба за чија нацрт верзија денеска почна јавна расправа треба да го разграничи политичкото именување и професионалната ...
  сите 10 | | | веќе видена