Супер вест за граѓаните: Државата ќе дава по 12.000 денари месечно

Секое четиричлено семејство кое живее во сиромаштија и не остварува никаков друг приход ќе добие месечно по 12.000 денари од државата. Семејствата со приход под 12.000 денари ќе ја добиваат разликата до 12.000 денари. На пример, ако едно семејство остварува месечен приход од 4.000 денари, од државата ќе добива редовно по 8.000 денари секој месец. Оваа мерка се очекува да биде една од првите мерки ...

⇐ DailyСтуденти ⇒