Пад на ликвидноста на банките во ноември

Ликвидноста на банките во ноември забележа месечен пад, покажуваат податоците на Народната банка на Република Македонија. Намалената ликвидност во целост произлегува од поголемиот износ пласирани ликвидни средства во монетарни инструменти (најмногу во краткорочни депозити кај НБРМ). Зголемениот интерес за пласирање монетарни инструменти произлегува од автономните фактори коишто делуваа во насока ...

⇐ DailyБизнис Инфо ⇒