Струшкиот музеј кани ученици на часови

Музејот „Доктор Никола Незлобински“ во Струга изработил посебна стратегија за да го зголеми бројот на посетите од ученици, кој во последно време се намалил. - Изработивме платформа за да можат учениците, пред с`, од Струга да го посетуваат Музејот во текот на целата година. За симболична сума може да доаѓаат на часовите по биологија, историја, македонски јазик. Многубројни се можностите што ги ...

⇐ DailyДневник ⇒