„Македонија во странскиот печат“ - ново издание на Државниот архив на РМ

Објавен е првиот од четирите тома од едицијата „Македонија во странскиот печат“ - издание на Државниот архив на Република Македонија, во соработка со Министерството за култура. - Ова мошне значајно дело се состои од 840 страници и на едно место ги собира написите и статиите за Македонија од крајот на 19 век до создавањето независна Република Македонија. Опфаќа весници од повеќе земји, од кои во ...

⇐ DailyДневник ⇒