Ќе се реконструираат домовите за култура во Лескоец и Кошишта

Комплетна реконструкција на домовите за култура во Лескоец и во урбаната заедница Кошишта. Ова ќе следува откако ќе се избере изведувачот за градежните работи, на тендерот кој деновиве го објави Општина Охрид. Тендерот е објавен преку електронскиот систем за јавни набавки, а п роценетата вредност без ДДВ е 2.739.945,76 денари. Проектите за реконструкција на двата дома за култура беа дел од ...

⇐ DailyОхрид 24 ⇒