Природонаучен музеј на Македонија отвори подружница во Стар Дојран

Природонаучниот Музеј на Македонија, по повод Меѓународниот ден на музеите, 18 Мај, во Стар Дојран ја отвори својата првата подружница со постојана изложба насловена „Живиот свет во Дојранското Езеро и Котлина“... Новиот музеј кој е посветен на живиот свет во езерото и дојранската котлина е првата подружница на Природнонаучниот музеј на Македонија. Во новиот музеј на интересен начин се ...

⇐ DailyCooltura ⇒