Во Охрид одбележување на Светскиот ден на културната разноликост

Студенти и професори од повеќе од 15 земји од светот преку презентација на своите национални носии, танци и национални кујни денеска, 19 мај, во Охрид по петти пат ќе го одбележат 21 мај, Светскиот ден на културната разновидност... Според организаторите од Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“, одбележувањето почнува вечер со проекција на филм во соработка со ...

⇐ DailyCooltura ⇒