Шутрак

Во македонскиот дигитален речник, едно од значењата на поимот „шутрак“ е несмасен човек. Го имам слушнато и во Чешка. Со истото значење. Човек кој се сопнува на рамно, кој се лизга на суво, кој се валка на чисто, или кој со невешти движења превртува чинии и чаши на саглам астал. Во поширока смисла на значењето на зборот, јас под „шутрак“ подразбирам шутрак. Токму така. Недоквакан, глупав, ...

⇐ DailyРепортер ⇒