Органското земјоделско производство, приоритет на семејните фарми

Органското земјоделско производство, приоритет на семејните фарми Промените на животната средина на човекот, предизвикани од се позабрзаното уништување на ресурсите, климатските промени кои водат се почесто до компромитирање на реколтата во дваесет и првиот век преминуваат во егзистенционални проблеми на глобализираниот свет. Одговорот на науката за решавање на тие проблеми е да се интегрира во ...

⇐ DailyФактор ⇒