Статија МК

Независно од тоа колку е добар кадарот што сте го одбрале во текот на интервјуто, за пополнување на работното место, доколку истиот тој, на соодветен начин не го воведете во севкупниот процес на функционирање на компанијата –ќе имате несакани проблеми. Во светот се трошат големи суми на пари за регрутирање на посакувани кадри. Саеми на кариера, рекламирање во печат и на интернет портали, изнајмување на хедхантери – ловци на таленти, програми за стипендирање, психометриски тестирања и сите дополнителни активности од репертоарот на управување со човековите потенцијали кои треба да им овозможат на компаниите пронаоѓање и избор токму на оние луѓе во кои и понатаму ќе биде пожелно вложување, и кои во согласност со ова, нема да ја напуштат компанијата за краток период. Меѓутоа, многу често се случува токму спротивното. Воведни обуки – запоставената алка во управување со кадри Деталните истражувања, во областа на регрутирањето, задржување и промената на работна сила спроведени во Велика Британија, покажуваат ...
| | веќе видена

Максималниот ангажман и покрај лошото расположение е карактеристика на еден ефикасен работник, додека оние кои нема да успеат да се мотивираат мора да се задоволат со просечност, без разлика колку и да се надарени. Иницијативата и самостојноста се две многу важни особини, кои ги почитуваат повеќето претпоставени, но во некои средини тешко е да се биде самоиницијативен затоа што постојат шефови кои сакаат да надгледуваат во секоја фаза од работењето. Тоа на работниците им влева страв од последиците и ги тера да се задржуваат само во зададените рамки и да се помрднуваат само тогаш кога ќе им се даде наредба. Ако имате среќа да не работите под такво раководство, иницијативата и самостојноста ќе ви се исплатат. Способен вработен човек не му поставува прашања на својот шеф на секој чекор во текот на работата, затоа што со тоа ќе му одземе драгоцено време. Развијте го инстинктот кој ќе ви кажува кога е потребно да се консултирате, а кога да работите самостојно. Не е потребно секогаш да искажувате иницијатива каде ...
| | веќе видена

Образованието и доживотното учење се два поима кои имаат за цел проширување на пристапот и учеството на учениците и возрасните во стекнувањето на нови знаења, вештини, вредности и однос кон нештата. Дали кога е во прашање учењето сте пасивни или активни? Пасивниот ученик ги прифаќа информациите и – толку. Пасивноста не значи дека сте лоша личност, туку дека она што не го правите добро е примена, анализа, синтеза и евалуација на информациите што ги добивате, било усно или писмено, во текот на процесот на учење. Уште полошо е ако учењето го сфаќате на ист начин како и гледањето телевизија. Навикнати на пасивното консумирање на телевизиските програми, кога сте во потрага по информации во градивото, сакате потребната информација магично да се појави пред вас исто како што со далечинскиот управувач ги менувате каналите на телевизорот. Но, не сфаќате дека потрагата по информации при читање или слушање е многу активен процес, се бара и ментална и физичка енергија. Пасивните ученици се отпорни на размислување на ...
| | веќе видена

Барањето работа е нешто низ што поминува секој млад човек. Процентот на невработеност е над 32% и само мал дел од овој процент имал можност да учи и да добие информации за менаџментот на човечки ресурси. Активното барање работа се состои од повеќе чекори или фази: • проценка на личните интереси, способности и вештини (или одговор на прашањето: зошто токму мене да ме примат) • како тие вештини и способности се стекнати (образование, семинари, обуки или лична иницијатива) • достапност на извори на информации (интернет, дневни весници и неделници, луѓе кои веќе работат, огласни табли..) • соработка со служби за вработување (бироа за вработување, агенции за вработување..) • способност да се интерпретираат добиените информации • добро да се разбере што се бара од огласот и како нашето искуство и способности да се поврзат со барањата на огласот • правење мрежа за барање работа (пријатели, семејството, колеги, спортски клуб..) • активно барање работа • барање работа со план • да се развијат способности за одење ...
| | веќе видена

Доколку решите да промените нешто во својот производ или пак во услугите кои ги нудите не заборавајте да ги консултирате и клиентите! Кога се создава нов производ, се менува нешто или пак се подобрува некоја услуга најчесто динамична комуникација и размена на идеи се одвива помеѓу менаџерите, маркетинг-директорите, инжинерите и продавачите. Но сепак, само мал број на компании е спремен, да обрне внимание на предлозите и видувањата на самите клиенти или крајни потрошувачи. Тешко е да се измерат трошоците на вакви пропуштени можности, но експертите потенцираат дека пропустот на компанијата да ги прифати перспективите и предлозите на самите клиенти или потрошувачи, всушност, сериозно ги ограничува потенцијалите за финансиска корист и порастот на конкурентноста. Многу лидери се свесни за потребата во нивните компании од унапредување на начините за управување со иновации. Според истражувањето, спроведено во октомври 2004, што опфатило голем број европски сениор менаџери, 48% од испитаниците навеле дека не се ...
| | веќе видена

Дали е возможно директно да мотивирате друг човек? Не е, затоа што мотивацијата е интимно чувство, како и љубовта. Дали лидерите имаат обврска да ги мотивираат своите вработени? Секако. Не само да ги поттикнат да работат повеќе, туку и да ги стимулираат да се вљубат во својата работа и организацијата. Со оглед на тоа што продуктивноста е првата грижа на лидерите, тие мора не само да го контролираат учинокот, надворешните и внатрешните влијанија на кои што се изложени нивните луѓе, туку и да обезбедат секој член на тимот да биде ставен во средина која стимулира, охрабрува и допушта раст и развој на личноста. Основниот принцип на мотивацијата е растот и развојот. Кога луѓето чувствуваат дека во компанијата постои раст и дека тие може како личности да се развиваат и напредуваат, тогаш сте им создале средина која ја стимулира самомотивацијата. Првата задача на лидерот е да го зголемува чувството на раст на организацијата и нејзината светла иднина. Потоа треба да му покаже на секој човек дека се смета на него, ...
| | веќе видена

Слобода – е мултидимензионален поим кој често се мери со степен на отсутност на надворешните ограничувања или контрола, и неподреденост или да не се биде во позиција на служење. Слободата уште се нарекува внатрешен мир, присуство на внатрешна контрола, внатрешно искуство на избор, внатрешна автономија, спонтаност, исполнетост и спиритуалност. Смислата на слободата уште подобро ја доловува оваа дефиниција – слободата е моќ на делување или говорење или размислување без ограничувања наметнати однадвор, одвоеност од должноста и обврските (не генерално, затоа што секој има одредени должности, но во овој случај ние сами ги поставуваме). Поимот слобода може да се расчлени на два дела: на надворешна која е предмет на општествените и политичките делувања и на внатрешна која е предмет на философските и психолошките влијанија. Двата дела на слободата се меѓузависни – општеството се обидува да стекне моќ над индивидуата така што ѝ ги наметнува своите вредности, а индивидуата се бори за општествена прифатеност преку ...
| | веќе видена

Однесувањето на менаџерот, директно влијае врз волјата на вработените Без разлика дали вашата канцеларија е голема или мала, таа сепак може да стане пријатен и профитабилен простор доколку вашите вработени се придржуваат до основните логични Фенг Шуи начела. Дали во канцелaријата, мала или голема, пространа, отворена или полна со плакари, можете да го уредите својот работен простор, канцеларија така што да постигнете проток на позитивна енергија и да стане соодветно опкружување. Еве неколку совети како би можеле својата канцеларија да ја ревитализирате со Фенг Шуи методот. Нека има многу светлина! Природната светлина е најомилена за Фенг Шуи специјалистите, големите прозорски стакла нудат поглед на прекрасно сценарио (природа, улица, плоштад, парк). Ако во вашата канцелaрија нема големи прозорци, можете да го зголемите протокот на позитивна енергија со тоа што ќе поставите огледала. Светилките и ламбите го зголемуваат протокот на Чи енергија низ просторот. Доколку е возможно, немојте да користите ...
| | веќе видена

Однесувањето на менаџерот, директно влијае врз волјата на вработените Традиционално, под поимот менаџмент се подразбираат активностите на група луѓе инволвирани во четирите генерални функции: планирање, организација, водење и координирање на ресурсите. Треба да се потенцира дека овие четири функции бараат добра организација и се високо интегрирани. Менаџирањето или раководењето се третира во контекст на функцијата што ја вршат менаџерите со разни карактери, типови и стилови во организирањето на работата. Всушност, поставен е еден аспект кој може да се изрази низ следниов став: човекот, менаџер – станува централен чинител, фундамент на постанокот, развојот, конкурентноста и успешноста во работењето на фирмата. Во современото економско работење, нема ниеден фактор кој е толку важен како што е менаџментот. Како доминантна активност во работењето, терминот менаџмент има повеќекратно значење. Менаџментот на човечки ресурси е дефиниран како облик на работа, а менаџерот е личност што ја извршува оваа работа. Во ...
| | веќе видена

Хипнотерапија е терапија со помош на хипноза. Хипноза е изменета состојба на свеста при што свеста е фокусирана и намалена но затоа сугестибилноста е зголемена. Свест, потсвест Ако ја замислиме свеста како една санта мраз што ја гледаме над водата (5 % до 10% од човечкиот ум), тогаш потсвеста е оној дел од сантата мраз кој е под водата и не се гледа (а тоа е 90% до 95% од умот на човекот). Забележуваме дека поголемиот дел од мразот е под водата и не се гледа (потсвеста), а само мал дел од неа е над вода (свеста) . Целиот наш живот, нашата комплетна историја со сите позитивни и негативни искуства, навики, емоции, заштити, лежи во потсвеста. Потсвеста одредува какви ќе бидеме ние: успешни, неуспешни, дебели, слаби, вредни, мрзливи, болни, здрави, исплашени, среќни, депресивни, храбри, со еден збор тоа што сме. Нашата потсвест ништо не заборава. Се е складирано таму и може да се употребува. Хипнозата е една од методите како да се дојде до тие податоци. Постапката се вика регресија и во хипнотерапијата служи за ...
| | веќе видена

Личноста што ви упатува критика може да ве попречи во работата и да ви ја наруши концентрацијата, но можеби сака и да ви помогне. Мнозинството успешни луѓе истакнуваат дека во текот на својата кариера токму од грешките стекнале драгоцено искуство, што подоцна им послужило за деловен успех. Меѓутоа, неизоставен дел од нивниот успех лежи во фактот, што откако згрешиле, знаеле како да ја прифатат критиката. Критиката може да биде конструктивна и деструктивна. Со двете треба да се постапува внимателно, иако со различен став. Повеќето луѓе со зборот критика врзуваат негативни конотации, затоа што веднаш помислуваат дека критиките им носат нешто деструктивно. Како да прифатите деструктивна критика Деструктивната критика и не е баш искористлива. Може да ви се укаже на грешката, но доколку упатената порака не содржи начин на решавање на настанатиот проблем, критиката ќе резултира со изразито негативен ефект. Веројатно најдобар начин за прифаќање на оваа критика е едноставно занемарување, т.е. игнорирање на пораката ...
| | веќе видена

Колку пати до сега сте наишле на огласи за работа во кој постои ограничување на годините, а најчесто до 35? Сте се прашале ли дали воопшто ќе добиете шанса да ја продолжите својата кариера откако четвртина век сте го посветиле на една компанија? Колку пати сте слушнале дека во последно време сé повеќе работодаватели не сакаат да вработуваат помлади лица кои немаат претходно работно искуство и бараат постари лица од 40 години? Проблемот во ваквата дискриминација е што во некои случаи работодавателите имаат простор за аргументи,посебно кога станува збор за постарата популација. Но, сепак, ако работодавачот пред себе има работник во постари години, тоа не мора да значи дека би се појавувале проблеми од типот на: намалување на енергијата, здравствени проблеми, заостанати сфаќања, изгубен чекор со технолошките новитети и слично. Но, сепак не губете надеж, верувајте дека и по четириесеттата година постои можност да работите и да бидете и успешни и задоволни на своето ,,ново,, работно место. Ако и вие сте дел од ...
| | веќе видена

Одличните размислувачи се потпираат на предизвикот и стимулацијата на брилијантните мисловни игри. Тие уживаат во игрите заради нивното предизвикување на умот и на чувството на стигнување до победата. Можете да најдете задоволство во било која мисловна игра. Како дете веројатно сте играле игри со карти, домино или икс нула. Децата развиваат многу вештини преку игрите, но возрасните подоцна ја губат оваа навика, со што ја пропуштаат и шансата за забава и за вежбање на мозокот. Следува селектирана листа од игри кои сме ги играле во минатото. Со некоја од нив ќе можете да израдувате некого за роденден или Нова Година. Шах Шахот е кралица на сите игри. Претставува чисто церебрално напрегање и надмудрување помеѓу два ума. Ве учи на стратегија, тактитка, игра на позиционирање и Ви укажува на придобивките од апсолутна концентрација. Треба да ја има во секој дом. Секое дете треба да научи да ја игра. Секој може да ужива во овој предизвик. Монопол Ова е играта која била забранета од Фидел Кастро кога тој дошол на ...
| | веќе видена

Ниеден квалитет на меѓучовечки односи во организацијата, денес кога се соочуваме со најголемите предизвици, не е поважен од довербата која е изградена помеѓу лидерот и членовите на неговиот тим. Моќта е исто како и силата, неограничена и колку повеќе луѓе ја имаат во организацијата, таа е сè помоќна. Зошто? Затоа што луѓето не губат време и енергија на чување на својата моќ, туку на употреба на енергијата за поголема продуктивност. Затоа што поединците кои чувствуваат се поголема моќ имаат се поголема самодоверба, а тоа се одразува на нивните деловни успеси во преговарањето и во продажбата. Моќта, секако треба, да се дава за истата да се зајакне. Тоа е законот на продуктивноста. Кога ги зајакнувате другите, ризикувате малку, но истовремено добивате многу низ изградбата на довербата и создавање и зголемување на моќта на вашиот тим. Точно, вие ја делите својата моќ за да ја зголемите. Услов за тоа е довербата на лидерот во вработените. Создадете атмосфера на доверба и дајте им на своите вработени капацитет за ...
| | веќе видена

Преку франшизирањето го намалувате ризикот во работата низ пристап со познат бренд и освојување на веќе разработени стандарди за работа Секогаш кога сакате да почнете сопствен бизнис, се наоѓате пред голем број на дилеми, двоумења и откажувања… Со кој бизнис да се занимавате, како да го почнете истиот, како да ги привлечете клиентите, кое име да го ставите на вашата компанија, колку ќе треба да вложите….? Постои многу поедноставен начин при што на сите овие прашања ќе ви даде одговор и многу ќе ви ја олесни работата. Станува збор за постапка наречена земање на франшиза. Најголема предност што преку франшизирањето е тоа што го намалувате ризикот во работата низ пристап со познат бренд и освојување на веќе разработени стандарди за работа. Суштината на ваквиот начин на работење е фирмите кои се во развој, или приватниците кои се со ограничен капитал, приклучуваат повеќе системи и стекнуваат сигурност во својата работа. Трагите на првата франшиза ги наоѓаме во 200 години пред нашата ера во Кинеското царство. На ...
| | веќе видена

Во борбата за потрошувачи, компаниите се подготвени да употребат различни трикови, и за да навлезат во нивниот мозок ангажираат научници. Кога неврологот Антонио Дамасије во 1994 година изјави дека луѓето го користат емоционалниот дел од мозокот во моментите на донесување одлуки, а не неговиот рационален дел, што и не е баш „откривање топла вода”, се роди идејата за невромаркетингот. Терминот настана осум години подоцна, а автор е Ал Смит. Експертите за маркетинг молскавично реагираа на изјавата на Дамасие. Нивните „маркетиншки” буџети се пренасочени за финансирање на натамошни истражувања на тврдењето, и покрај тоа што повремено се слушаат зли јазици за успешноста на таквите активности. Една од причините за да се „ѕирне” во човековиот мозок е и податокот дека дури 70% од одговорите на луѓето за некој производ не се вклопува со емоционалните реакции што се случуваат во мозокот. Главниот инструмент за ваквата акција е магнетната резонанца, која што во медицината инаку се користи за дијагностицирање на мозочен ...
| | веќе видена

И покрај се почетстите предупредувања на лекарите и фармацевтите за штетните последици по зравјето кои произлегуваат од долготрајната употреба на средства за слабеење и кај нас и во светот луѓето многу почесто сакаат да му се препуштат на „магичното„ дејство на таблетите и прашоците за инстант слабеење, отколку да се потрудат да го променат стилот на живот. Всушност, апчињата за слабеење не им помагаат на луѓето да ослабат. Безмалку секој што се обидел да употребува апчиња за слабеење добро знае дека без вежбање и промена на начинот на исхрана „фамозните„ резултати ги снемува за многу кусо време. Јојо ефектите кои претставуваат варирање на телесната тежина за десет, па и повеќе килограми горе-долу за само неколку месеци, се редовна појава кај луѓето кои употребуваат средства за слабеење. Истражувањата покажуваат дека ефектите од средствата за слабеење се толку мали што статистички се безначајни во однос на ефектите кои се добиваат со редовен тренинг и балансирана исхрана. Дури, некои средства за слабеење, ...
| | веќе видена

Мозокот е зачудувачки моќен и комплексен орган. Во него постојат околу 100 милијарди неврони (нервни ќелии) и тие може да креираат 100 трилијарди (10^14) синапси, кои претставуваат врски помеѓу нервните ќелии. Овие синапси се градивиот материјал на нашите мисли, идеи и сеќавања. Мозокот како орган користи околу една четвртина од калориите кои ги внесуваме во нашето тело и околу една четвртина од кислородот кој го вдишуваме. Мозокот може да го сметаме за најсилен мускул во целото тело. Очигледно е дека вежбањето на умот го подобрува функционирањето на мозокот и неговите ментални функции. Максимална ефективност на мозокот сеуште не е позната. Играњето мисловни игри дефинитивно е корисно бидејќи со постојано се усовршувате. Многу експерти мислат дека краткотрајната меморија, времето на реакција и општата интелигенција може да бидат забрзани со редовни вежби. Во спротивно може да доведе до Алцхајмерова или други слични ментални нарушувања. Кога го вежбаме мозокот, го поттикнуваме растот на нови мозочни клетки. ...
| | веќе видена

Несомнено еден од најдобриот, наједноставен, најбрз, апсолутно сигурен, без штетни последици, без било какви медикаменти, метод за решавање на многу проблеми на човекот, како и метод за подобрување и постигнување на врвни резултати во многу полиња во животот е хипнотерапијата. Хипнотерапија е терапевтска техника во која хипнозата се користи како главен метод кој ви дозволува да стигнете до несвесните афекти и мисли, притоа само со сугестии да се отстранат одредени симптоми на болест или растројство. Ако одберете третман со хипнотерапија, прво нешто што е неопходно е да се разбере како работи хипнозата, а тоа се очекува од вас. Затоа ќе објасниме колку е важно да ја разберете поедноставената слика на нашиот ум, кој се состои од свесен, потсвесен и несвесен дел. Во свесниот дел се наоѓа нашата краткотрајна меморија, т.е. информациите кои ни се потребни за секојдневниот живот (вашето име, телефонски број, каде живеете, итн.). И тука е нашата свесна намера. Свесниот дел во овој момент не е важен, па ќе се ...
| | веќе видена

next