Статија МК

На потенцијалниот купувач понудете му го она што тој го сака и има желба да го купи, а не она што вие сакате да му го продадете Она што треба да го имате на ум во моментот кога вршите презентација е тоа дека таа сама по себе не претставува цел, туку едноставно претходна подготовка на потенцијалниот купувач за купување. Тоа значи дека целта на вашиот промотивен настап не претставува вчудовидувањето на купувачот со вашиот изглед и начинот на вашето презентирање, туку остварувањето на вашата конечна цел – да ја извршите продажбата! Целта на една успешна презентација е да ги открие вистинските мотиви на потенцијалниот купувач поради кои тој би ја прифатил вашата понуда, да ги објасни клучните предности на вашиот производ, производот да биде претставен од аспект на самиот купувач – на начин кој би му прилегал на купувачот. Според тоа овде никогаш не го заборавајте правилото број еден во продажбата кое гласи: „На потенцијалниот купувач му го нудиме она што тој го сака и има желба да го купи, а не она што ние ...
| | веќе видена

Каматно каматен ефект е термин зададен од самиот Алберт Ајнштајн, еден од најголемите математичари на сите времиња. Тој изјавил дека каматно каматниот ефект е најмоќната сила на универзумот. Доколку овој ефект се разгледа повнимателно, ќе ја согледате вистинската брилијантност на ова тврдење. Не треба да сте интелигентни како самиот Ајнштајн за да го разберете каматно каматниот ефект. Всушност, се работи за концепт кој функционира многу едноставно. Кога инвестирате пари, во текот на првата година заработувате камата на Вашите средства. На крајот на втората година заработувате камата и на инвестираните пари и на каматата од првата година. Во третата година, заработувате камата на инвестираните пари и на каматата од првата и од втората година. Понатаму ова се повторува секоја година. Концептот на заработување камата на претходно добиената камата е чудотворноста на каматно каматниот ефект. Резултатите кои може да ги даде овој ефект се зачудувачки. Како каматно каматниот ефект може да Ви го измени животот ...
| | веќе видена

Добрата комуникација ја зголемува продажбата за 60% Комуникацијата е неизоставен дел на работните процеси. На работното место, неизбежно доаѓа до различни формални и неформални интеракции меѓу вработените, но за да придонесе комуникацијата во подобрување на меѓучовечките односи и зголемување на мотивацијата, таа мора да биде планирана, системска и ефикасна. Исто така, недостигот на комуникација е една од најчестите причини за незадоволство на вработените со својата работа и претпоставените. Што е ефикасна комуникација? Организациите што комуницираат ефикасно имаат 4,5 пати поголема мотивација кај вработените, а задоволството и мотивацијата на вработените не смеат да се занемаруваат, затоа што токму тие ја претставуваат компанијата пред потенцијалните клиенти или деловни партнери. За да биде интерната комуникација ефикасна, таа мора да биде правовремена, веродостојна, концизна, разбирлива, недвосмислена и транспарентна. Што се однесува до содржината на комуникацијата, важно е вработените добро да ја ...
| | веќе видена

Доколку пред неколку години работата од дома воопшто не беше сметана за работа, во последниве години ваквиот вид на функционирање сè повеќе се зголемува, а сево ова е директна последица од брзиот развојот на технологијата и широкопојасниот интернет кои се неопходен предуслов за тоа. Потребата на луѓето за флексибилна работа, односно флексибилно работно време, и растот на цената на горивата, во последните години доведоа до раст на популарноста на т.н работа од дома, посебно во Америка и во Канада каде што до работното место често се патува и по два часа. Во Америка на пример, бројот на фирмите кои на своите вработени им нудат работа од дома, пораснал од 30% на 42% во однос на претходната година.Во Канада, пак, бројот на фирмите кои на своите вработени им ја понудиле оваа опција, пораснал од 25 на 40 % во однос на претходната година. Во Европската унија, денес од дома работат 20 милиони луѓе. Најголема примена на „работа од дома“ наоѓа во областите каде што е тоа „дозволено“ -телекомуникации, информатика, ...
| | веќе видена

Зошто жените ретко се наоѓаат на врвот на хиерархијата? Во современиот свет, жените се најмоќниот придвижувач на глобалниот економски раст. Во последните неколку децении сè повеќе се вработуваат жените за разлика од мажите чиј процент е опаднат. Зголемувањето на вработувањето жени е резултат на промената на карактеристиките и видот на работата. Се намалува бројот на побарувања за работници во индустријата (кои се традиционално мажи), а се зголемува бројот на работни места во секторот на услуги. Тоа ја смалува потребата за физички работници и донекаде ја изедначува положбата на половите на пазарот на труд. Меѓутоа, жените не напразно влегле во сферата на бизнисот, тие всушност од секогаш работеле, само што тие работи биле врзани со куќата и грижата за децата, односно не биле платени, а со самото тоа и не се јавувале во службените статистики. Наспроти тоа што жените денес во развиениот свет ја сочинуваат речиси половина од работната сила (ако ги земеме во обѕир и домашните обврски, во тој случај и повеќе од ...
| | веќе видена

Дали сте од оној вид лидери кој не отстапува од некое свое правило или начин на работа, иако фактите, а најмногу пазарната реалност, ве принудуваат на промена на ставот? Дали тврдо ја браните својата позиција само затоа што вашите соработници би ве сметале за недоследен? Черчил своевремено рекол дека мудар човек е оној кој го менува своето мислење под притисок на реалните промени, затоа што вистинскиот квалитет е способност за промена, а не за тврдоглаво истрајување на ставовите од минатото. Тоа, секако, не значи отстапување од своите принципи, но значи менување на стилот на управување. На кој начин лидерот може да ги менува и да ги комбинира стиловите на управување во однос на ситуацијата и како истиот стил може истовремено да биде добро и лошо решение, во зависност од ситуациите во кои се применува? Една од најпознатите поделби на лидерските стилови се вика “четири рамки”, а внатре во тие рамки лидерите ги манифестираат следните типови на однесување: • структурален • човечки ресурси • политички • ...
| | веќе видена

Рекламирањето треба да се смета за инвестиција, а не само за трошок На маркетингот треба да се гледа како на стратешко средство за брендот, а не како одвод на профит. Негативноста од намалување на трошоците најверојатно во основа ќе биде поголема од кои било други краткорочни придобивки. Впрочем, истражувањето покажува дека профитот од инвестиции за компаниите што се рекламираат за време на рецесии не се разликува значително од компаниите што кратат на рекламирање. Од резултатите што произлегуваат од неколку клучни студии: • Разни извештаи во изминативе децении ја анализираат базата на податоци за влијанието на профитот на маркетинг стратегиите (PIMS) и се заклучува дека намалувањето на трошоците во период на рецесија е штетно на долгорочна основа. Неодамна, студија што беше претставена во март 2008 година на конференција за ИПА покажа дека компаниите што ги намалуваат трошоците остваруваат поголем профит на капитал по вработен (ROCE) во текот на рецесијата, но постигнуваат полоши резултати и намален удел ...
| | веќе видена

Алатки за ефективно менаџирање со време (1) Дали знаете колкаво време во текот на денот трошите на читање на некорисни електронски пораки, во разговор со колегите, подготвување кафе или за време на ручек? Колкав дел од денот трошите на неважни работи – работи кои воопшто не допринесуваат за успешно завршување на Вашите обврски? Сетете се колкупати сте помислиле дека би постигнале многу повеќе, само доколку дневно имате барем половина час повеќе. Откријте како навистина го трошите Вашето време Ретки се лицата кај кои свеста е толку развиена да знаат точно колкав е делот од денот во кој ја проверуваат електронската пошта, во кој пишуваат пораки или прават долгорочни планови? Луѓето знаат дека во различни делови од денот функционираат со различни нивоа на ефективност. Тоа зависи од флуктуирањето на нивната енергија. Енергијата може да варира во зависност од времето изминато од последниот изеден оброк, од времето изминато од последната пауза, од честотата на нарушување на рутинските постапки, од стрес, од ...
| | веќе видена

Нема крај на дебатата помеѓу лево ориентираните теоретичари што тврдат дека менаџерските плати мора да бидат поврзани со резултатите од работата и десничарските мислители што тврдат дека компаниите смеат неограничено да ги плаќаат талентите за да не ги загубат. И во добри времиња, високите плати и бонуси за менаџерите предизвикуваат негодување, а да не зборуваме во време на економска криза, што скапо ги чинеше милионите акционери и работници. Финансиската криза од минативе две години и јавните негодувања заради астрономските бонуси на Вол Стрит би можела да ги поттикне американските законодавци да им дадат на акционерите право за ограничување на менаџерските плати. Владата на Обама во јуни годинава одлучи да воведе надзорник за менаџерски надоместоци во сите компании што примаа помош од пакетот за санирање на финансискиот сектор. Освен тоа, американската влада го поддржува донесувањето на законот според кој што акционерите во сите котирани компании ќе имаат барем право на советодавно изјаснување за висината ...
| | веќе видена

Карактеристика 5: Професионалната биографија треба да биде на една до две страни Прашањето на должината на професионалната биографија е секогаш одлична тема за дебата бидејќи има една група која смета дека професионалните биографии треба да бидат што подетални и пообемни, особено за оние со поголемо искуство, и втора група која смета дека биографијата треба да е што поконцизна и пократка за да може побрзо и полесно да се прочита. Јас лично се вбројувам во втората група и сметам дека професионалната биографија треба да е една, максимум две страни. Доколку не можеме конкретно, концизно и структирано да ја раскажеме нашата приказна во една до две страни, значи дека – имаме огромно искуство во животот – обично оние на возраст од 45-60 години, кои поминале и направиле многу работи во животот имаат проблем со сублимирање на информациите на една до две страни. Ова може да биде и предност, но и слабост. Еве зошто слабост: - Многу македонски фирми не се во можност и не планираат многу да платат некој нововработен, ...
| | веќе видена

Психологот може многу да помогне во задржување на вработените и нивно стимулирање Одговорот на прашањето од насловот е многу едноставен. Да, потребен им е, бидејќи може да им го олесни деловното работење, да им заштеди пари, да ги намали негативните ефекти од отпуштањата и да помогне при прием на нови вработени. Подобро е на платен список секогаш да има по еден психолог, отколку повремено, за да се соочува со проблемите кои чинат многу (и нерви и пари). Терминот економска „криза“, за кусо време е толку многу пати употребуван така што полека, но сигурно станува омразен, а кризата сè почесто служи како изговор за многу лоши деловни потези и резултати или падови. Зборот Психолог има слична судбина, така што психолозите често се изедначуваат со психијатрите, нивното споменување понекогаш има за цел да заплаши, а често се мисли дека тоа се „досадни“ луѓе кои имаат магично стапче за сите проблеми. Секако дека има досадни психолози, но ниту еден не поседува магиски вештини. Ниту економската криза е почеток и ...
| | веќе видена

Која е предноста на трошењето средства во неповолни услови Голем број студии ја потврдиле предноста на трошењето средства во рамките на неповолни времиња, како и потенцијалните негативни аспекти на скратувањето на средствата. Постојат клучни причини поради кои брендовите треба да се рекламираат во време на рецесија: Градењето на брендовите претставува долгорочна задача Насочувањето на средствата кон краткорочни решенија подразбира бренд којшто не се дефинира себеси во едно клучно време. Во продолжение на ова, ефектите од рекламирањето вообичаено траат подолго од краткорочниот период. Особено е важно да се заштити уделот – и во идеални ситуации да се зголеми Целта на рекламирањето во време на рецесија вообичаено се однесува на заштитувањето на минималниот удел на пазарот, и во идеална ситуација проширување на уделот, како и позиционирање на брендот за да биде во можност да функционира добро по рецесијата. Тешките времиња може да понудат можности Рецесиите ја поместуваат состојбата на статус кво: ...
| | веќе видена

Во преговорите понекогаш повеќе треба да се плашите од вашите соработници отколку од другата страна На преговори со важен клиент во врска со проширувањето на деловната соработка го предводите својот тим. Добро сте се подготвиле, знаете што сакате, и ви се чини дека добро напредувате, кога на еден член од вашиот тим одненадеж ќе му се испушти – “Кажете ни едноставно што треба да направиме за да ни доверите повеќе работа”. Во тој момент станувате свесни дека сте ја изгубиле иницијативата. Ваквите грешки во чекори многу често се случуваат помеѓу бизнис-фелата, па освен од лукавството на спротивната страна треба да се чувате и од сопствените редови. Истражувањата покажале дека членови од тимот ненамерно ги поткопуваат заедничките интереси и стратегии. Поголем е предизвикот да ги држите под надзор своите луѓе отколку да осуетувате можности од подметнувања од страна на спротивниот табор, вели германскиот комуниколог Клаус Нилсен. Не е невообичаено да има конфликти во преговарачката екипа затоа што членовите на ...
| | веќе видена

Врвните менаџери станаа најдобрите клиенти на здравствените институции Многу големи компании бараат редовни здравствени прегледи за своите менаџери, сe со цел да ги заштитат своите најскапи ресурси-талентираните луѓе. Всушност, познато е дека баш водечките луѓе во една компанија се константно изложени на стрес и веќе во своите рани триесетти години се истрошуваат. Уште пред десет години експертите од Шведска ги предупредија здравствените организации дека последиците од секојдневната работа под притисок се многу сериозни затоа што предизвикуваат стрес. Стресот стана епидемија на 20 и 21 век, а предизвикува дури 80% од сите познати болести. Платени прегледи Во болестите кои се предизвикани од стрес спаѓаат зголемен крвен притисок и холестерол, артериосклероза, мозочен и срцев удар, гастритис, болест на тироидната жлезда и психичка нестабилност како што се депресија и анксиозност. За да ја спречат целата низа на такви болести, компаниите на високопозиционираните менаџери им плаќаат прегледи кои вклучуваат ...
| | веќе видена

Посакување добредојде на новите луѓе во компанијата и нивно воведување во работната култура Воведните обуки по дефиниција на водечката британска институција, во областа на управување со човековиот потенцијал, Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), претставуваат: „Севкупен процес на прилагодување и аклиматизација на нововработениот на работата и работната средина“. Овој процес вообичаено се состои од таканаречен процес „ориентација“, воведни обуки за компанијата, но и задолжителни обуки за заштита при работа и сл. Вториот дел е таканаречена „социјализација“, запознавање со колегите во компанијата, со менаџерите, работните процеси и сл. Лојалноста и верноста кон компанијата се создава од првиот ден Ако личноста од почетокот се чувствува добро и прифатено и се направат напори за добра социјализација во културата на компанијата, бидете сигурни дека ќе биде полесно да се поднесат тешкотиите кои настануваат подоцна. Во британската компанија Dyson, водечки производител на правосмукалки кои не ...
| | веќе видена

Дали сте сигурни дека вашата биографија е перфектна и не може да биде подобра? Професионалната биографија е кратка приказна за нас која треба да привлече внимание, да биде приметена и да го убеди читателот дека ние сме компетентни и најдобро ќе ја извршиме работата. За да биде приметена биографијата треба да е концизна и потполна, јасна во јазикот и форматот. Карактеристика 3: Професионалната биографија треба лесно да се чита. Читливоста е слична со концизноста, потполноста и јасноста но и доволно различна за да ѝ посветиме посебно внимание. Читливоста означува колку очите на читателот може брзо да се движат низ текстот и да го разберат начинот на кој секој дел е одделен. На пример: Образование - Средно економско, Јуни 1998 - Дипломиран економист, Април 2001 - Магистер по менаџмент, Фебруари 2003 Ако сите останати делови се објаснети и раскажани на ист начин, интервјуирачот ќе има може лесно да се движи низ текстот и релативно брзо да ги пронајде клучните зборови кои ги бара. Во овој случај зборот ...
| | веќе видена

Како се снаоѓате во ситуација кога вашиот тим има премногу идеи за решавање на некој проблем? Ако се насмеавте на прашањето од поднасловот и помисливте – камо среќа тоа да се мои проблеми – тогаш мора да ве известиме дека таквата мисла ја отвора пукнатината во вашите лидерски способности. Веројатно е дека вие не го уважувате размислувањето на своите вработени, па тие веќе не ви го ни искажуваат или пак немате јасна процедура за тимско решавање на проблемите кое подразбира бреинсторминг (колективно генерирање на идеи). Во двата случаи вие сте ја изгубиле креативноста на своите луѓе што е еден од кардиналните лидерски гревови во економијата на знаење и константните промени. Меѓутоа, ако добро сте ја завршиле својата лидерска задача и се наоѓате во ситуација на загушеност на идеите и се мачите како тие вредни податоци да ги систематизирате со што заедно со тимот би дошле до најдоброто решение кое што се крие во некој од нив, тогаш техниката Дијаграм на афинитетот или КЈ методот ( измислен од страна на Кавакита ...
| | веќе видена

Дали ви се случила следнава ситуација? Веќе со години имате сопствена компанија, но луѓето сé уште ве викаат со името од старата компанија. Дали иако на вашиот фризерски салон му дадовте совршено име, сé уште муштериите одат кај „Марко на фризер“ наместо во „Стил“. Дали вашите пријатели сé уште не знаат дали вашата компанија се пишува со к или со ц латиница? Се мислите ли дали нешто згрешивте при изборот на името или, пак, логото не ви е доволно впечатливо? Осмислувањето на името на компанијата е многу потешко од осмислување име на дете. Самиот факт што на новоформираната компанија не може да и се даде име кое постои, што упатува на претходниот заклучок, а да не зборуваме за фактот дека на детето му се дава едноставно име коешто вам ви се допаѓа, додека за креирање на името на компанијата, неопходно е да се има огромен број фактори коишто треба да се земат предвид, за да не се направи грешка. Во светот постојат компании кои професионално и креативно се занимаваат со осмислување имиња на фирми, а сосема е ...
| | веќе видена

Распределбата на работните задачи и овластувањата не значи дека треба да се објаснува она за што се стручно оспособени членовите на тимот, туку да се даваат упати за тоа како да се искористи досегашното искуство во работата, каде да се побара стручна помош, во кој облик да се презентира својата работа и слично. Голем број менаџери се толку зафатени со она што е итно, така што не посветуваат доволно внимание на она што е многу важно, а во моментот не е толку итно. Тоа често доведува целокупното работење да не се одвива оптимално, а работите не се одвиваат онака како што е зацртано, што секако и штети и на фирмата и на самиот менаџер. Единствениот начин да се избегне тоа е да се спроведе успешно делегирање, прецизни задачи и одговорност. Тоа и не е така едноставно како што се чини на прв поглед, затоа што претходно бара да бидат исполнети некои услови од кои првиот е раководителот да има квалификуван и мотивиран тим. Но, и карактерот на водачот може да биде причина за неможноста да се воспостави успешно ...
| | веќе видена

Дали сте сигурни дека вашата биографија е перфектна и не може да биде подобра? Нашата професионална биографија е приказна , информација која го информира потенционалниот работодавач кои се нашите знаења и способности и дали ние добро би се вклопиле во фирмата и во барањата наведени во огласот. Карактеристика број 1: Професионалната биографија треба да е концизна и потполна Зборот концизна означува дека професионалната биографија (CV, резиме) треба да е средена , уредна и да плени со својата разбирливост. Концизната професионална биографија е едноставна но истовремено и целосно информативна – сè е на едно место, сè е тука, убаво е срочено, има убав тек. Едноставно, ги има сите потребни информации за вас, за вашето знаење, способности, интереси, образование, семинари, конференции и чекори кои покажуваат желба за постојано учење, личен развој и развој во кариерата. Значи концизноста се однесува на тоа да нема непотребни информации (на пример навлегување во премногу детали за вашето претходно работно место ...
| | веќе видена

next